Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

     З 01 січня 2019 року реєстраційним відділом управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради проводиться вилучення будинкових книг та перенесення інформації про зареєстрованих осіб за відповідною адресою до адресної картки особи та картки реєстрації особи. Порядок перенесення інформації з будинкових книг та їх вилучення затверджений рішенням виконавчого комітету Подільської міської ради від 29.11.2018р. №351.

     Передати будинкову книгу на зберігання до реєстраційного відділу мають право:власник (співвласник) житлового приміщення/будинку; зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа; спадкоємці ( у разі отримання довідки про реєстрацію померлої особи); уповноважена особа (при наявності документів); соціальний працівник (при наявності документів).

     Для перенесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до адресної картки особи та картки реєстрації особи про зареєстрованих осіб заявник подає:

- оригінал документа на право власності на об’єкт нерухомості (житловий будинок, квартиру, житлове приміщення, домоволодіння), ордер або його копію, рішення виконавчого комітету про виділення житла;

- оригінал технічного паспорта;

- оригінал свідоцтва про народження дитини, якщо вона не досягла 16-річного віку, з довідкою/витягом про реєстрацію місця проживання;

- оригінали паспортів усіх зареєстрованих осіб у житловому приміщенні / будинку, квартирі(з довідкою/витягом про реєстрацію місця проживання – за необхідності);

- будинкова книга, у разі відсутності інформації про зареєстрованих осіб у картотеці реєстраційного відділу;

- оригінал свідоцтва про шлюб (за необхідності); оригінал свідоцтва про смерть (за необхідності). За необхідності – інші документи.

   Будинкові книги приватних домогосподарств вилучаються працівником реєстраційного відділу, про що складається відповідний акт прийому – передачі будинкової книги в 2-х примірниках.Один примірник передається особі, яка звернулася, другий - залишається на зберіганні в реєстраційному відділі управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради разом з будинковою книгою. На вилучених будинкових книгах проставляється штамп «Анульовано» із зазначенням дати, підпису на ПІБ працівника.

       Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться виключно до адресної картки особи та картки реєстрації особи за відповідними формами згідно з додатками 4 та 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207. До будинкових книг записи не вносяться у зв’язку з відсутністю правових підстав.

Реєстраційний відділ управління забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та міської ради