Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

       В Україні щороку, починаючи з 2008, проводиться Всеукраїнський тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини.

      Відтоді кожного року Кабінет Міністрів України до 1 жовтня розробляє та затверджує план заходів, які міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міські державні адміністрації будуть проводити впродовж Тижня.

       Головні завдання Тижня – показати важливість правової освіти українців, виховувати в них повагу до закону та прав людини, залучити до участі в цікавих правових заходах.

     Завдання Тижня — сприяти формуванню правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищувати рівень знань громадян щодо гарантованих Конституцією та законами України їхніх прав у різних сферах життя.

     Права людини – цеуніверсальнацінність, щодаєможливість «вимірювати» всіважливіявища та події, яківідбуваються в суспільстві та в світі.

     Більшість прав і свобод, закріплених у загальній декларації прав людини, знайшло своє відображення в Конституції України.  Зокрема, у відповідності із ст. 23 Загальної декларації прав людини вільне обрання праці або вільне погодження на неї проголошене у ч. 1 ст. 43 Конституції України. Гарантуючи це право, держава, як зазначається у ч. 2 ст. 43  Конституції, створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Право на працю, згідно з положенням ст. 43, включає право на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом.     Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Окрім того, стаття 43 Основного Закону забороняє використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах. Також Конституція України закріплює право громадянина на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час.

       Державі належить контроль за організацією та умовами найманої праці. Юридичні гарантії права на працю містяться у чинному законодавстві (в нормах трудового, адміністративного, цивільного, кримінального права). Захист трудового права здійснюється державними органами, в тому числі Управлінням Держпраці у Одеській області , а також органами місьцевого самоврядування на місцях.

     Конституція України, гарантуючи рівність прав жінки і чоловіка, забезпечує цю рівність спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров‘я жінок, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством.     Враховуючи певні фізичні, фізіологічні та інші особливості неповнолітніх, інвалідів та літніх людей, держава піклується також про ці категорії людей, з одного боку створюючи умови для повної реалізації права громадян на працю, а з іншого не допускаючи того, щоб робота зашкодила їх здоров‘ю.

Важливим аспектом сьогодення є вирішення питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками з метою детінізації зайнятості населення та легалізації заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах і у фізичних осіб, які використовують найману працю.

     Управління Держпраці у Одеськійобласті вкотре наголошує: лише офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні відпустки.

 

 

Головний державний

інспектор відділу з питань

трудових відносин

Управління праці

Головного управління

Держпраці в Одеській області                             Людмила Добровольська