Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації

Відділ освіти Подільської міської Ради

Станція юних натуралістів

 

Програма гуртка

«Природотерапія»

 

 

                   Автор програми:

                                      Руссол Світлана Андріївна,

                                                                                                           керівник гуртків

                                                                                                           міської станції юних натуралістів

 

 

м.Подільськ

Щоб завантажити Програму гуртка "Природотерапія" натисніть на слово ПЕРЕГЛЯНУТИ

Пояснювальна записка

Програма розрахована на два рівні навчання :

-        І початковий - діти віком 8-9 років - молодші школярі.

-        II основний- діти віком 10-12 років - школярі середнього віку.

-        III основний - діти віком 13-14 років - школярі старшого віку.

Заняття проводяться групові, по дві години два рази на тиждень.

Основною метою і завданням гуртка „Природотерапія” є

поглиблення знань з природних дисциплін, формування екологічної
культури особистості, прищеплення гуртківцям любові до природи,
рідного краю, знайомство зі світом рослин і тварин, навчання
орієнтуванню серед великої кількості рослинних „ліків”. Програма
ґрунтується на державних стандартах загальної середньої освіти. Зміст
програми відповідає загальнодидактичним принципам:науковості,

доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям. Навчальний
матеріал спрямований на розвиток пізнавальних і творчих здібностей
гуртківців, відповідає віковим особливостям та нормам навантаження
вихованців. Застосовуються міжпредметні зв’язки, навчальний матеріал
носить прикладну спрямованість, доцільне уведення наукових понять з
урахуванням досягнень сучасної науки. Звертається увага на форми і
методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей. З огляду на
вікові особливості гуртківців програмою запропоновано використання
різних ігрових завдань, практичних занять, екскурсій, дослідництва, які
допоможуть краще пізнати себе, навчать їх проводити тренінги.
Використовуються наочні посібники, гербарії, колекції, таблиці. Засвоєння
теоретичного матеріалу поєднується з практичними роботами, екскурсіями.
Програмою передбачено застосування пошукових, навчально-дослідних,
активних методів навчання. Звертається увага на створення оптимальних
умов для задоволення різнобічних інтересів, розвитку природних
здібностей, творчого мислення, самореалізацїї обдарованості, орієнтації на
вибір професії : лікаря, фармацевта, вчителя, вихователя дитячого садочка,
еколога, рослинника...

В програмі початкового рівня у гуртківців формується розуміння про
природу як середовище, де живе людина, виробляються вміння ведення
фенологічних спостережень, активізується пізнавальна та творча
діяльність, виховується екологічно грамотна поведінка в природі,
формується початкова екологічна культура. Програма передбачає
послідовне розширення знань, умінь та навичок і опирається на базові
знання природознавства та основ здоров’я.

В програмі основного рівня (1-го року навчання) у гуртківців
формується            інтерес до                поглибленого               вивчення            природи, до

експериментальної роботи. Особистісно-орієнтоване виховання надає
змогу виробити у вихованців творчого ставлення до праці. Гуртківці
навчаються            практичним             вмінням та                    навичкам            раціонального

природокористування, вивчають питання охорони природи, розвивають
здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища. В учнів
формується науковий світогляд, розвиток розумових здібностей, виховання
свідомої активації здорового способу життя та поваги до національних
традицій. Програма опирається на базові знання природознавства,
ботаніки, географії.

В програмі основного рівня (2-го року навчання) гуртківці
поглиблено вивчають валеологію та медицину, розвивають свої знання,
вміння та навички з вивчення природи рідного краю, охорони довкілля.
Поєднується валеологічне, екологічне виховання з вихованням правильнйх
поглядів на здоров’я людини. Формуються основи медичної моралі -
знання про гармонійне здоров’я, ведення здорового способу життя. Учні
вивчають раціональні способи використання лікарських рослин. Програма
опирається на базові знання ботаніки, географії, зоології, хімії.

Заплановані теми дають можливість гуртківцям вивчити біологічні
особливості лікарських рослин, лікувальні властивості, використання їх,
заготівлю лікарської сировини, приготування різних лікарських форм, а
також здобути знання про вплив лікарських рослин на організм,
забезпечення організму вітамінами.

Програма передбачає оздоровлення дітей, ведення здорового способу
життя при використанні природних засобів оздоровлення, надання знань
про світ лікарських рослин.

Під час навчання у гуртку гуртківці знайомляться з роботою
фармацевтичних, медичних закладів, вчаться спілкуватися з однодумцями
відстоювати свої ідеї щодо збереження довкілля, здорового способу життя.

При плануванні програми значну частину годин відведено на практичні
заняття, екскурсії, дослідницьку роботу. Результати досліджень,
спостережень, практичних робіт гуртківці оформляють у вигляді рефератів,
гербаріїв, колекцій лікарських рослин.

Навчально-теоретичний матеріал подається у вигляді: бесід, дискусій,
засідань за круглим столом, диспутів, занять-мандрівок, ігрових занять,
творчих занять, повторення матеріалу, ведення словничка термінів,
практичних робіт. Програма сприяє розкриттю значення здорового
співіснування людини.

У роботі значне місце належить участі гуртківців у природоохоронних
акціях. Звертається увага на профорієнтацію гуртківців ( екскурсії у
відповідні заклади).

Тематичний план

(І початковий рівень )

Тема заняття

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1

Вступ.

4

1

3

2

Овочі, фрукти - джерело здоров’я.
Вітамінний „алфавіт”.

14

4

10

3

Природа та людина. Охорона природи
в Україні.

8

2

6

4

Дари тварин і здоров’я.

8

2

6

5

Цілющі рослини. Як лікувалися
пращури.

22

8

14

6

Рослини лісів, степів; їх властивості.

20

10

10

7

Аптека на підвіконні.

10

4

6

8

Отруйні рослини та гриби.

6

2

4

9

Ароматерапія. Терапія кольором.

8

3

5

10

Рослини - символи України.

10

4

6

11

Використання лікарських рослин.

28

12

16

12

Використання рослин при різних
захворюваннях.

4

1

3

13

Підсумкове заняття.

2

-

2

 

Разом

144

53

91

 

Програма

(І початковий рівень )

І. Вступ (4 год.).

Ознайомлення членів гуртка з планом роботи на навчальний рік. Екскурсія по
станції натуралістів, території, по екологічній стежці. Інструктаж з техніки
безпеки, правила поведінки на СЮН, у природі, під час екскурсій, на
практичних заняттях.

„Здоров’я дитини - здоров’я нації”.

Знайомство з професією : лікаря, фармацевта, вчителя, вихователя у дитячих
садках, еколога, рослинника.

2.     Овочі, фрукти - джерело здоров’я. Вітамінний „алфавіт” (14 год.).

Ознайомлення з азбукою корисних продуктів.

Вітаміни, білки, жири, вуглеводи - будівельний та енергетичний матеріал для
нашого організму.

Здорове харчування і вітаміни.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Ігрове заняття „Продукти, які повинні бути в тебе на столі”.

Конкурс на кращий рецепт найпростіших страв з овочів та фруктів.
Виготовлення карток з вітамінами.

3.     Природа та людина. Охорона природи в Україні ( 8 год.)

Ознайомлення з цінністю природи для людини.

Цілісність природи. Взаємозв’язки усього живого.

Сонце, повітря, земля - все це лікує. Ігрове заняття „Якщо хочеш бути
здоровим - ЗАГАРТОВУЙСЯ !”

Охорона природи в Україні. Ознайомлення з цілющими рослинами, що
потребують охорони. їх використання. Ознайомлення з Червоною книгою
України.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Заняття на свіжому повітрі ( валеологічні хвилини - розвантаження : вправи
для зміцнення здоров’я ).

Екскурсія по екологічній стежці з метою вивчення природи рідного краю.
Конкурс малюнків з рослинами, які занесені до Червоної книги України.
Заняття в природі : учись спостерігати за природою.

4.     Тварини і здоров’я (8 год.).

Ігрове заняття „Дари тварин”. Для чого потрібне молоко ?

М’ясо корисне чи ні ?

Ознайомлення з корисними комахами та шкідниками.

Охорона тварин в Україні . Ознайомлення з тваринами, які занесені до
Червоної книги України.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Вікторина „Хто де живе”.

Заняття-гра „Вгадай тварину”.

Розгадування кросвордів за тематикою.

Виготовлення тематичних робіт з природного матеріалу.

5.     Цілющі рослини. Як лікувалися пращури (22 год.).

Ознайомлення з рослинами, які використовують у медицині.

Рослини, які використовують у медицині.

Оздоровчі процедури з використанням рослин.

Гороскоп та рослина.

Заняття-мандрівка „З давніх-давен...”. Легенди та міфи про цілющі рослини.
Ознайомлення з рослинами нашого краю.

Заняття-зустріч у фітовітальні „Щоб тіло було здоровим” .

Ігрове заняття „Лікарські рослини - герої дитячих оповідань”.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Розробка лікувальних зборів.

Виготовлення карток з цілющими рослинами.

Робота з природним матеріалом ( виготовлення композицій з сухих рослин ).
Екскурсії в природу з метою оздоровлення .

Валеологічна гра „Всі ми господарі природи”.

Заняття в природі „Природа - рідний дім”.

Ведення словничка термінів.

6.     Рослини лісів, степів ; їх властивості (20 год.).

Ознайомлення з рослинами різних природних зон.

Ігрове заняття „Від маленьких до великих лікарів” ( вікторина про рослини,
загадки про рослини).

Цілющі велетні - дерева : дуб, каштан, берізка. Календар друїдів.

Лікарські рослини рідного краю : ромашка, звіробій, череда, материнка, м’ята,
календула, лопух, шавлія, кульбаба, цикорій, чабрець.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Творче заняття : ознайомлення з рослинами ( малювання рослин ).

Вікторина „Зелена аптека”.

Заняття в природі „Лікувальні дерева та кущі навколо нас”.


Екскурсія в природу з метою розпізнавання лікувальних дерев та кущів за
зовнішнім виглядом.Робота з природним матеріалом.Ведення словничка термінів.

7.     Аптека на підвіконні (10 год.).

Ознайомлення з лікарськими кімнатними рослинами.

Лікарські кімнатні рослини нашого кабінету : алое, каланхое, агава...
Вирощування кімнатних рослин та догляд за ними.

Значення кімнатних рослин для здоров’я людини.

Аранжування приміщення. Символіка квітів.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Свято „Вальс квітів”.'

Вирощування квітів на підвіконні.

Творче заняття : квіти в подарунок, компонування квітів у букети.

Догляд за кімнатними рослинами.

Ведення словничка термінів.

8.     Отруйні рослини та гриби (6 год.).

Ознайомлення з отруйними рослинами та грибами.

Правила застереження.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Вікторина „Впізнай рослину”.

Надання допомоги при отруєнні рослинами або грибами.

Творче заняття : виготовлення карток з отруйними рослинами та грибами.
Ведення словничка термінів.

Перегляд та обговорення навчального фільму.

9.     Аромотерапія. Терапія кольором (8 год.).

Ознайомлення з аромотерапією. Які пахощі відрізняє людина?
Ознайомлення з ефірними оліями. їх користь.

Використання ефірних олій в парфумерії, аромотерапії.
Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:
Виготовлення композицій за тематикою.

Підбір пахощів за гороскопом.

Творче заняття : малювання рослин, аплікації.

Техніка безпеки : алергійні реакції на пахощі.

Ведення словничка термінів.

Перегляд та обговорення наукового фільму.

10.    Рослини - символи України (10 год.).

Ознайомлення з перевагами народних ліків. їх традиційне використання.
Заняття-подорож „Міфи та легенди про рослини - символи України”.
Рослини - символи нашого краю : калина, верба, дуб, чорнобривці, горобина.
Ознайомлення з їх цілющими властивостями.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Ігрове заняття : складання казок та віршів про рослини - символи.
Виготовлення тематичних композицій з сухих рослин.

Творче заняття : конкурс малюнків „Український віночок”.

Заняття-свято „Без верби і калини нема України”.

11.    Використання лікарських рослин (28 год.).

Ознайомлення із заготівлею, зберіганням та засобами використання
лікарських рослин.

Використання лікарських рослин нашого краю для профілактики різних
захворювань.

Переваги свіжої рослини у порівнянні з сухою.

Заняття-зустріч у фітовітальні „Коли пити фіточай ?”

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Вікторина на упізнання рослин.

Підготовка фітобару ( приготування фітозборів ).

Творче заняття : виготовлення карток з лікарськими рослинами, гербарію.
Приготування настоїв, наварів. Придбання навичок подріблення лікарської
сировини.Засідання у фітовітальні „Чай - напій та ліки”.

Робота на навчально-дослідній ділянці: пророщування насіння лікарських
рослин.

Ведення словничка термінів.

12.    Використання рослин при різних захворюваннях(4год)

Заняття-зустріч у фітовітальні „Щоб тіло було здоровим”.

Ознайомлення з рослинами радіопротекторної дії. Радіація і рослини.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

„Позбавимося кашлю, головного болю, підвищимо гемоглобін, оздоровимо
серце, поліпшимо роботу шлунково-кишкового тракту „ : підготовка
фітозборів, приготування фіточая.

Екскурсія в природу з метою збору лікарських рослин.

Заняття в природі „В здоровому тілі - здоровий дух” ( визначення рівня
здоров’я гуртківців).

Робота на навчально-дослідній ділянці: вирощування лікарських рослин.
Ведення словничка термінів.

13. Підсумкове заняття (2 год.).

Підведення підсумків участі гуртківців у виставках, конкурсах. Виставка
робіт гуртківців за навчальний рік.

Основні вимоги до знань та вмінь :

Учні повинні мати уявлення про :

-         історію розвитку життя на Землі,

-         взаємозв’язки , які існують у природі,

-         єдність людини і навколишнього середовища,

-         шляхи охорони природи,

-         виникнення народної медицини,

-         роботу з визначниками,

-         Червону книгу України.

Учні повинні знати про:

-         роль рослин у природі, у житті людини,

-         роль неживої природи у житті людини,

-         правила поведінки в природі,

-         визначати лікарські рослини.

Учні повинні вміти :

-         проводити фенологічні спостереження,

-         розпізнавати лікарські рослини,

-         доглядати за рослинами,

-         збирати природний матеріал,

-         правильно користуватися приладами на практичних заняттях,

-         вирощувати лікарські рослини на НДД.

Тематичний план

(II основний рівень : 1-й рік навчання )

Тема заняття

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1

Вступ.

8

3

5

2

Зелене диво Землі.

20

10

10

3

Екологічні фактори.

20

10

10

4

Цілюща флора вдома.

44

20

24

5

Охорона природи. Лікарські рослини
України, що потребують охорони.

12

4

8

6

Шкідники лікарської сировини.

10

4

6

7

Лікарські рослини. Збір лікарської
сировини. Сушіння та зберігання
лікарських рослин.

28

12

16

8

Підсумкове заняття.

2

 

2

 

Разом

144

63

81

 

Програма

(// основний : 1-й рік навчання)

1.     Вступ (8 год.).

Ознайомлення гуртківців з роботою та темами гуртка „Природотерапія”, з
матеріалами, інструментами та обладнанням, необхідними у роботі.

Правила поведінки на СЮН, на заняттях в природі, екскурсії, на екологічній
стежці.

Техніка безпеки під час практичних занять.

„Життя людини - найвища цінність”.

Заняття-дискусія „Природа - джерело зеленої аптеки”.

Лікарські рослини, їх значення для медицини. Вікторина „Зелена аптека”.
Народна медицина, її зв’язок з науковою медициною.

2.      Зелене диво Землі (20 год.).

Заняття-роздум „Рослини - живі організми”.

Особливості будови рослин. Основні ознаки рослин.

Різноманітність рослин у природі.

Дерева, кущі, трав’янисті рослини.

Пристосування рослин до різних природних умов життя.

Чи можуть рослини захищатися. Роль і значення рослин.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Заняття в природі „Рослини навколо нас”.

Творче заняття : виготовлення картотеки лікарських рослин нашого району.
Екскурсія в природу з метою спостереження за рослинами.

3.      Екологічні фактори. Поняття про біотичні та

абіотичні фактори (20 год.).

Сонце, повітря, вода - усе це лікує.

Повітря навколо нас. Властивості повітря.

Збережемо повітря чистим.

Без води немає життя. Вода має бути чистою.

Рослини, тварини, гриби - жива природа.

Отруйні рослини та гриби. Перша допомога при отруєнні.

Творчі, практичні, ігрові заняття:

Участь у природоохоронних акціях ( чисте повітря, вода).

Вимірювання температури повітря, води, ґрунту.

Досліди на визначення властивостей повітря, води.

Екскурсія в природу з метою фенологічних спостережень.

Ігрове заняття : інсценування надання допомоги при отруєнні рослинами та
грибами.

Ведення словничка термінів.

14.     Цілюща флора вдома (44 год.).

Заняття-зустріч у фітовітальні „Легенди та міфи про зелених друзів”.
Ознайомлення з ефіроолійними кімнатними рослинами : троянда, фіалка,
гвоздика... їх стимулююча дія.

Ознайомлення з ароматерапією. Аромопрофілактика різних захворювань.
Лікарські кімнатні рослини нашого кабінету : алое, каланхое, агава... їх
цілющі властивості. Догляд за ними. Т\б : алергійні реакції на запахи.
Цитрусові - джерело вітаміну С. їх використання в медицині.

Чай, кава, какао - носії бадьорості.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Вирощування та догляд за кімнатними лікарськими рослинами.

Приготування ароматичних ванн та натирань ( аромолампи ).

Вирощування цитрусових в умовах нашого кабінету.

5.     Охорона природи. Лікарські рослини України (12год.).

Заняття-засідання за круглим столом „Збережемо природу рідного краю”.
Ознайомлення з Червоною книгою України.

Її значення. Поширення дільниць лікарських рослин в нашому районі.

Якою буває природа. Ознайомлення з лікарськими рослинами України та
нашого району, що потребують охорони.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Творче заняття : виготовлення картотеки лікарських рослин України та
нашого району, що потребують охорони.

Екскурсії по екостежці з метою збереження природи.

Т\б: правила поведінки в природному середовищі.

Участь у природоохоронних акціях.

Ведення словничка термінів.

6.     Шкідники лікарської сировини (10 год.).

Пошкодження лікарської сировини різними шкідниками.

Визначення шкідників лікарської сировини.

Заходи боротьби зі шкідниками.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Застосування заходів боротьби зі шкідниками лікарської сировини.

Творче заняття : виготовлення картотеки шкідників лікарської сировини.
Екскурсії в природу з метою фенологічних спостережень.

Ведення словничка термінів.

7.     Лікарські рослини. Збір лікарської сировини.

Сушіння та зберігання лікарських рослин (28 год.).

Заняття-свято „Із давніх-давен...”. Міфи та легенди про цілющі властивості
рослин.

Ознайомлення з властивостями лікарських рослин.

Правила збору лікарської сировини.

Строки, фази розвитку рослин. Обробка сировини.

Підготовка рослин до сушіння. Способи сушіння. Значення сушіння.
Зберігання лікарської сировини.

Творчі, практичні, ігрові заняття та екскурсії:

Екскурсія в природу з метою збору лікарських рослин.

Складання календаря збору лікарських рослин.

Творче заняття : конкурс малюнків та композицій з сухих рослин.

Засідання у фітовітальні: - використання різних засобів

сушіння лікарських рослин;

- пакування лікарської сировини.

Робота на навчально-дослідній ділянці: вирощування лікарських рослин та
догляд за ними.

8.     Підсумкове заняття (2 год.).

Підведення підсумків участі гуртківців у конкурсах, виставках. Виставка
робіт гуртківців за навчальний рік.

Основні вимоги до знань та вмінь :

Учні повинні мати уявлення про :

-         шляхи охорони природи,

-         стан довкілля в Україні,

-         категорії рослин, що потребують охорони,

-         пристосування рослин до умов середовища,

-         гігієнічне виховання.

Учні повинні знати про:

-         отруйні гриби та рослини, запобіжні заходи проти отруєння,

-         лікарські рослини своєї місцевості та правила їх збирання,
зберігання та застосування.

Учні повинні вміти:

-         проводити фенологічні спостереження,

-         збирати природний матеріал та формувати гербарії,

-         прогнозувати наслідки впливу людини на природне середовище,

-         застосовувати свої знання щодо ведення здорового способу життя,

-         збирати та зберігати лікарські рослини.

 
   


Азот

Аксон

Акліматизація

Альвеола

Алергія

Амінокислоти

Аорта

Артерії

Аромотерапія

Атмосфера

Бактерія

Біологія

Валеологія

Вітаміни

Випромінювання

Вуглець

Г емоглобін

Гормони

Дендрити

Епідерміс

Епіфіт(рослинний фітопаразит, грибковий паразит)

Залози

Заповідники

Захворювання

Імунітет

Кисень

Лікарські рослини

Меланін

Мікроелементи

Плазма

Пророщення

Профілактика

Радіоактивність

Радіація

Раціональне природокористування

Рентгенівське випромінювання

Рефлекси

Розсада

Температура

Ультразвук

Фотосинтез

Хлорофіл

Червона книга України
Ядро

Бібліографія

Перелік використаної літератури

1.     Бурових А.Н., Зотов В.П. „Здоров’я”, 1984р.

2.      Бокша В.Г. „Довідник по кліматотерапії”, 1989р.

3.      Гавріков Н.А. „Вода лікує”, 1985р.

4.      Гродзінський А.М. „Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник”,
1989р.

5.      Дудченко Л.Г., Крищенко В.В. „Харчові рослини - цілителі”, К. Наукова
думка, 1988р.

6.      Енциклопедія „Про все на світі”, К. „Махаон - Україна”, 2002р.

7.      Жадан М. „Аптека в лесу”, Сімферополь, видавництво „Таврія”, 1979р.

8.      Залманов А.С. „Таємнича мудрість людського організму”, 1976р.

9.      Картух В.В. „Ліки навколо”, 1978р.

10. Ю.Мамчур Ф.І. „Довідник з фітотерапії”, К., 1961р.

11.     Малахов Е.П. „Цілющі сили”, 1996р.

12.     Павленко Л.О. „Цілющі скарби Землі”, К., Наукова думка, 1988р.

13.   Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. „Лікарські
рослини. Використання у народній медицині”, 1990р.

14.     Пурлієв Ю.П. „Лікувальні властивості фруктів та овочів”, 1989р.

15.     Рощина Т., Боровик В. „Стоки здоров’я”, 1993р.

16.     Свирідонов Е.М. „Здоров’я кладень-природа”, 1990р.

17.     Сикорська С., Бельченко Є. „Косметика без секретів”, 1991р.

18.     Шевчук Л.П., Юргелайтіс Н.Е. „Скарби південного краю”, 1985р.

Перелік рекомендованої літератури для учнів

1.     Елін Ю.А., „Дари лісів”, К.: Урожай, 2001р.

2.      Енциклопедія „Про все на світі”, К. „Махаон - Україна”, 2002р.

3.      КархутВ.В. , „Ліки навколо нас”, К.: Здоро’я, 2001р.

4.      Приходько С.М., „Цілюща флора у вашій кімнаті”, К.: Наукова думка,
1990р.

5.      Ілліна С.І., „Здоров’я на вашому столі”, К.: Здоров’я, 2003р.

Перелік рекомендованої літератури для педагогів

1.     Анашкіна О.Н., „Весела ботаніка”, 1988р.

2.     Бровдій В.М., Вадзюк Н.В., Гончар А.Д., „Охорона природи”, К.:
Генеза, 1997р.

3.      Волошин О.М., „Цікаві завдання з природознавства”, Тернопіль, 1997р.

4.      Дерій С.І., Шлюха В.О., „Екологія”, К.: Фітоцентр, 1998р.

5.      Крисаченко В.С., „Людина і довкілля”, К., 1995р.

6.     Похила Л.С., Яцук Г.Ф., Гдаль Б.Б., „Використання скарбниці народних
знань у процесі вивчення біології”, Тернопіль, 1998р.

7.     Рибалка В.В., „Особистісний підхід у профільному навчанні”, К.:
Деміург, 1998р.

8.      Зкологическиесказки, К.: Асар, 1998г.