Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                 Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                         сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                             Подільської  міської ради

                                                                                 від 22.05.2017 р. № 200

Голова ради          В.С.Воронкова

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-технічного профілю

«Моделювання іграшок - сувенірів»

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

м. Подільськ, 2017

Автор:

Поліщук Тетяна Григорівна  - керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Гульманова Олена Володимирівна - директор Подільської міської станції юних техніків

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

      Моделювання іграшок - сувенірів - це залучення дітей  до народних традицій і художньої  культури українського народу в процесі творчої діяльності. Заняття в гуртку «Моделювання іграшок -  сувенірів» допомагає дітям розумно і   цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, інтерес до технічної  творчості.

Основою метою програми с залучення дітей до технічної творчості, формування компетентностей особистості:

пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволо­діння первинними поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.

практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матері­алами й інструментами;

творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтере­су, творчої уяви, фантазії;

соціальної: розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Програму розраховано на  16 годин   навчання дітей 2 -5 класів з поперемінним складом гуртка..

Заняття проводяться  2  рази на тиждень по 2 години.  Наповнюваність групи 15 гуртківців.

На заняттях гуртка використовуються різні методи навчання: словесні, наочні, практичні. Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини, передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання.

З кожним наступним заняттям дітям пропонуються більш складні завдання. Таким чином, діти опановують весь технологічний процес виготовлення іграшки: від вибору моделі (за малюнком), підбору матеріалу, до самостійного виготовлення шаблонів і готової іграшки.

Програму розроблено з метою організації роботи короткочасних гуртків зі змінним складом вихованців в літній період (пришкільні табори відпочинку, майданчики та кімнати школярів за місцем проживання).

Запропонована програма є примірною.

Дана програма рекомендується автором для роботи з дітьми  вказаного  віку в літній період.


НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН

Тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття.

2

1

1

2

Лялька-мотанка – унікальне явище української культури

2

0,5

1,5

3

Обрядові та ігрові ляльки

2

0,5

1,5

4

Виготовлення об’ємних та напівоб’ємних іграшок - сувенірів

8

1

7

5

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

16

4

12

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА:

1. Вступне заняття (2 години).

Ознайомлення вихованців  з позашкільним закладом та програмою гуртка.


Правила поведінки під час гурткових занять. Правила техніки безпеки при роботі  ножицями, шилом, ножем. Бесіда. «Цікавий світ іграшки»

2.                Лялька - мотанка – унікальне явище української культури (2 години)

Лялька - мотанка – іграшка, оберіг, сувенір. Історія походження народної ляльки. Матеріали, з яких виготовляють ляльки. Солярний хрест – знак Сонця.

Практична частина. Виготовлення  ляльки - мотанки.

 

3.                 Обрядові та ігрові ляльки (2 години)

Ігрова та обрядова лялька в житті дитини. Лялька -мотанка – альтернатива сучасним іграшкам.

Практична частина. Виготовлення ляльки-веснянки, ляльки - травниці.

4. Виготовлення об’ємних та напівоб’ємних іграшок - сувенірів (8 годин)

Властивості тканини, різновиди тканини та виробів з неї.

Іграшки з тканини.Інструменти і матеріали, ТБ при роботі з ними.

Виготовлення шаблонів іграшок. Розкрій деталей іграшок. З’єднання та закріплення деталей іграшок за допомогою ручних швів.

   Практична частина. Виготовлення іграшок «м’ячик», «гарбузик»,  гольниць «їжачок», «капелюшок», іграшки «мишенятко», сувенірів «сонечко», «сунички».

5. Підведення   підсумків роботи гуртка(2 години).

Підсумкова  виставка робіт  членів  гуртка.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛ ЬТАТ.

Вихованці гуртка повинні знати:

-   властивості різноманітних матеріалів.

-інструменти для ручної праці.

-способи з’єднання деталей тканини: ручні шви

-правила техніки безпеки та гігієни при роботі  з гостро колючими та ріжучими  інструментами  (ножицями,  голкою)

-   історію походження народної ляльки;

-   символіку кольорів при оздобленні виробу.

Вихованці гуртки повинні уміти:

-складати план роботи над виробом.

-користуватися ножицями, голкою.

-виконувати розкрій деталей іграшки за шаблонами та лекалами.

-виконувати основні ручні шви.

-виготовляти оздоблення та оформлення іграшок - сувенірів.

 

 

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛІВ:


Обладнання та інструменти

матеріали

назва

Кільк.

назва

Кільк.

1.

Лінійка 30 см

15

1.

Фурнітура різна

1 упаковка

2.

Зразки ручних швів

 

2.

Хутро штучне

10 м

3.

Голки у гольнику

15

3.

Тканина

 

4.

ножиці

15

4.

Клей ПВА (50 г)

15

5.

шило

5

5.

Скотч двобічний

15

6.

Олівці  

15

6.

Синтепон обрізки

 

7.

Правила техніки безпеки

1 комп.

7.

Нитки різні

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1.    Бахметьев А. Кизяков Т. Оч. умелые ручки - М., 1999

2.    Большая энциклопедия  поделок. - М., 2003

3.    Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. - С.Пб.,2000

4.     Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек - сувениров.- М: Просвещение 1990

5. Наши  руки не для скуки. Поделки. - М. «Росмен». 1998

6.  Один дома. Самоделки. – М. ., 2003

7.  Парулина О.В. Мир игрушек и  поделок. - Смоленск. 2000

8.      Перевертень Г.И. Самоделки  из разных материалов, М.- Просвещение, 1983

9. Сименович И.З. Как смастерить сувенир, - К: Рад.шк.,1983.

10. Уроки детского творчества – М.: «Внешсигма», 2000

11. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Какагова И.И.. Аппликационные работы  в начальных классах. М.- Просвещение. 1983.