Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                               Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                                        сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                                           Подільської  міської ради

                                                                                                 від 22.05.2017 р. № 200

Голова ради          В.С.Воронкова

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-технічного профілю

«ОРИГАМІ»

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

 

м. Подільськ, 2017

Автор:

Гульманова Олена Володимирівна – керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Воронкова Валерія Сергіївна завідуюча ММК, керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

У всі часи було й залишається актуальним твердження, що найцінніше багатство нації — це її інтелектуальний потенціал. Одним з ефективних засобів розвитку інтелекту дітей є заняття оригамі

Заняття в гуртку «Оригамі» допомагає є дітям розумно і   цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, інтерес до технічної  творчості.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі вивчення оригамі.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,види, властивості, способи конструювання з паперу;

практичної: оволодіння способами та прийомами складання папе­ру, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей оригамі;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фі­зичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

- соціальної:  виховання культури праці, формування дружніх стосунків; відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.

За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвит­ку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднан­ні роботи правої та лівої півкуль мозку.

Заняття оригамі розвивають пам'ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприяють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі.

Програму розраховано на 16 годин   навчання дітей 1-4 класів з поперемінним складом гуртка. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години. Наповнюваність групи 15 гуртківців.

Програму розроблено з метою організації роботи з дітьми в літній період (пришкільні табори відпочинку, майданчики та кімнати школярів за місцем проживання)

Запропонована програма є примірною.

Дана програма рекомендується автором для роботи з дітьми вказаного віку в літній період.


НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№№

Тема

Кількість годин

разом

теорія

практика

1.

Вступне заняття.

2

1

1

2

Історія мистецтва оригамі. Види та влас­тивості паперу

2

0,5

1,5

3.

Основні лінії, прийоми складання та базо­ві форми (б/ф). Базові форми

Іграшки з пластикових пляшок,

тарілочок, пакунків з-під йогуртів,

сирків.

Сувеніри з використанням клаптиків

тканини, мережива, шкіри, ґудзиків.

2

         0,5

1,5

4.

Моделі оригамі для практичного вико­ристання

2

0,5

1,5

5.

Кірігамі

4

1

3

6.

Участь у конкурсах, святкових програмах

2

-

2

7.

Підведення підсумків роботи гуртка.

2

-

2

 

ВСЬОГО:

16

3,5

12


 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА:

 

            

1. Вступне заняття (2 години).

Ознайомлення вихованців  з позашкільним закладом та програмою гуртка.

Правила поведінки під час гурткових занять. Правила техніки безпеки при роботі  ножицями, шилом, ножем.

Практична робота. Досліди з вивчення властивостей паперу різних видів: складання навпіл, зминання, розірвання, намокання паперу для друку, кольорового паперу, кальки,

2. Історія мистецтва оригамі. Види та властивості паперу (2 год)

Винахід паперу та перші саморобки з нього. Традиційні й сучасні моделі з паперу різних видів.

Практична робота: Складання простих фігур із ко­льорового паперу.

  3. Основні лінії, прийоми складання та базові форми. Базові форми (2 год.)

Ознайомлення з основними лініями («долина» та «гора») і прийомами

складання: «зігнути на себе», «відігнути від себе», «зігнути навпіл» (три­кутником або прямокутником), «відкрити кишеню», «розплющити». Основні поняття про базові форми. Ознайомлення з базовими формами

Практична робота.  Складання фігурок ори гамі «квітка», «сонечко»;

4. Моделі оригамі для практичного використання (2 год.)

«Корисні» речі в оригамі.

Практична робота. Виготовлення моделей: гаманець, скляночка, капелюх від сонця.

5.  Кірігамі ( 4 год.)

Поняття про нетрадиційні техніки складання. Кірікомі-оригамі (з використанням надрізів).

Практична робота. Виготовлення моделей у техніці «кірігамі» - листівка з тваринками.

6. Участь у міських програмах до Дня захисту дітей (2  години)

 Участь у конкурсах, змаганнях, святковому карнавалі.

7.  Підведення   підсумків роботи гуртка (2 години).

Підсумкова  виставка  робіт членів гуртка, конкурс на кращу  саморобку.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛ ЬТАТ.

Реалізація основних завдань програми передбачає виховання у   дітей бережливості,охайності, розвиток кругозору, творчих здібностей, фантазії.

Вихованці гуртка повинні знати :

-   Властивості різноманітних матеріалів.

-   Види художньої роботи з папером, елементи конструювання та  моделювання;

-   базові форми оригамі;

-   прийоми роботи в техніці класичного оригамі й сучасних техніках
-  Правила техніки безпеки,

Вихованці гуртки повинні уміти:

-Відповідати на запитання педагога.

-Складати план роботи над виробом.

-Користуватися ножицями, шилом, ножем, лінійкою, графічним олівцем.

-використовувати різні прийоми та техніки ори гамі при виготовленні виробів

 

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛІВ:  


Обладнання та інструменти

матеріали

назва

Кільк.

назва

Кільк.

1.

Лінійка 30 см

15

1.

Папір ксероксний

200 арк.

2.

Ніж канцелярський

5

2.

Картон кольоровий А-3

15 наб.

3.

ножиці

15

3.

Картон білий формат А-4

15 наб.

4.

Олівці   графічні

 

4.

Клей ПВА (50 г)

15

5.

Пензлик для клею

5

5.

Скотч двобічний

15

6.

Олівці кольорові 6-ти колірні

15

6.

фломастери

15 наб.

 

Рекомендована література

 

1.Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома. —М.: Аким, 1995. — 208 с.

2. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Банк оригами. — М.: Аким, 1996. — 32 с.

3. Аксенов Ю. Образ и материал. - М., 1977

4. Богатеева 3. А. Чудесные поделки из бумаги: книга для воспитателей
детского сада и родителей. — М.: Просвещение, 1999. — 208 с.

5. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с
англ. — М.: ЗКСМО, 2003. — 256 с.

6. Вороненок, уточка, конверт. — М.: Карапуз, 1999. — 18 с.