Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                                                    Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                                                             сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                                                                  Подільської  міської ради                                                                                                                Голова ради          В.С.Воронкова                                   від 22.05.2017 р. № 200

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

Початкового технічного моделювання

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

м. Подільськ, 2017

 

Автор:

Вінницька Валентина Борисівна  -  керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Гульманова Олена Володимирівна - директор Подільської міської станції юних техніків

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     Початкове технічне моделювання - це перші кроки дітей до самостійної творчої діяльності в галузі створення нескладних технічних об'єктів. Гуртки початковою технічного моделювання протягом багатьох років є найбільш універсальними для організації змістовного дозвілля молодших школярів, у тому числі, під час організації гуртків на базі пришкільних таборів відпочинку, в кімнатах школярів за місцем проживання в літній період.

Мета та завдання програми.

  Програма гуртка мас за мету ознайомити дітей з азами технічного моделювання при виготовлення простіших моделей іграшок, формування в учнів таких компетен­тностей:

пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, технічним моделюванням;

практичної: формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг­рашок, моделей машин і механізмів;

творчої: розвиток  конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, формування інтересу до технічної творчості;

соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого
ставлення до навколишнього середовища, формування по­зитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість,працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості.

Програму розраховано на 32 години навчання дітей 2-4 класів з поперемінним складом гуртка. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години.                               

Наповнюваність групи -   15 гуртківців.


НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№№

Тема

Кількість годин

разом

теорія

практика

1.

Вступне заняття.

2

1

1

2

Початкові поняття про матеріали та інструменти. Поняття про креслення.

4

1

3

3.

Найпростіші літаючі моделі

6

1

5

4.

Конструювання рухомих іграшок

8

1

7

5.

Ігри і атракціони

8

1

7

6.

Участь у конкурсах, святкових програмах

2

-

2

7.

Підведення підсумків роботи гуртка.

2

-

2

 

ВСЬОГО:

32

5

27


 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА:

 

                 1. Вступне заняття (2 години).

Ознайомлення вихованців  з позашкільним закладом та програмою гуртка.

Правила поведінки під час гурткових занять. Правила техніки безпеки при роботі  ножицями, шилом, ножем.

Практична робота. Виготовлення саморобок з паперу за власним задумом учнів.

2. Початкові поняття про матеріали та інструменти. Поняття  про креслення (4 год)

Загальні відомості про властивості паперу, інструменти та пристрої для роботи з ним. Правила безпечної роботи інструментами.

Ознайомлення з основними креслярськими інструментами. Поняття про лінії креслення.

Практична робота. Досліди з вивчення властивостей паперу різних видів. Виготовлення розгортки прямокутної призми,  на її основі.

  3. Найпростіші літаючі моделі (6 год.)

Паперові літаючі моделі та їх основні частини. Регулювання та запуск літаючих моделей.

Практична робота. Виготовлення паперової моделі ракети, найпростішої моделі планера на рейці, моделі парашута.

4. Конструювання рухомих іграшок (8  год.)

Поняття про види з’єднання деталей з паперу та картону(рухоме, нерухоме). Поняття про шарнірне з’єднання деталей, прості механізми.

Практична робота. Виготовлення іграшок з картону з нитковою тягою, іграшок з подвійними важелям,за власним задумом учнів

5.  Ігри і атракціони( 8 год.)

Значення ігор і атракціонів в організації  дозвілля дітей. Характеристика різновидів ігор.

Практична робота. Виготовлення колективної гри «Рибалка», колективних ігор«конуси», «хрестики - нулики».

 

6. Участь у міських програмах до Дня захисту дітей (2години)

 Участь у конкурсах, змаганнях, святковому карнавалі.

7.  Підведення   підсумків роботи гуртка (2 години). 

Підсумкова виставка  робіт  членів  гуртка, конкурс на кращу саморобку.

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛ ЬТАТ.

Вихованці гуртка повинні знати :

-   назви і призначення найпоширеніших технічних об'єктів та інстру­ментів ручної праці;

-   властивості паперу, картонуїх застосування, доступні способи обробки;

-   Види роботи з папером, елементи конструювання та  моделювання;

-   прийоми і правила користування інструментами ручної праці;

-   правила організації робочого місця:

-   основні лінії креслення та умовні позначення, які використовують­ся в графічних зображеннях;

-   способи з'єднання деталей із паперу, картону

-    правила техніки безпеки,

Вихованці гуртка  повинні уміти:

-складати план роботи над виробом.

-користуватися ножицями, шилом, ножем, лінійкою, графічним олівцем.

-   використовувати різні прийоми та техніки при виготовленні виробів.

-   визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються,
правильно вимовляти їх назви;

-   впізнавати і називати геометричні фігури (трикутник, квадрат, пря­мокутник, коло) і геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус, призма);

проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, горизонтальні та похилі лінії;

виконувати розгортки найпростіших
геометричних тіл;

організувати робоче місце;

вибирати спосіб з'єднання деталей;

з'єднувати деталі виробів між собою;

виконувати рухомі та нерухомі з'єднання;

виконувати оздоблення виробу;

створювати оздоблення за власним задумом;

переносити отримані знання, вміння й досвід роботи в нову ситуацію;

бережливо ставитись до інструментів і обладнання;

економити матеріал, витрати трудових зусиль, час;

дотримуватись правил санітарії, гігієни, техніки безпеки;

співпрацювати зі своїми однолітками, розподіляти обов'язки під час колективної роботи;

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛІВ:   ,


Обладнання та інструменти

матеріали

назва

Кільк.

назва

Кільк.

1.

Лінійка 30 см

15

1.

Папір ксероксний

200 арк.

2.

Ніж канцелярський

5

2.

Картон кольоровий А-3

15 наб.

3.

ножиці

15

3.

Картон білий формат А-4

15 наб.

4.

Олівці   графічні

 

4.

Клей ПВА (50 г)

15

5.

Пензлик для клею

5

5.

Скотч двобічний

15

6.

Олівці кольорові 6-ти колірні

15

6.

фломастери

15 наб.

 

 

Ркомендована література

1.Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе й дома. —М.: Аким, 1995. — 208 с.

2. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Банк оригами. — М.: Аким, 1996. — 32 с.

3. Аксенов Ю. Образ и материал. - М., 1977

4. Богатеева 3. А. Чудесные поделки из бумаги: книга для воспитателей
детского сада й родителей. — М.: Просвещение, 1999. — 208 с.

5. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с англ. — М.: ЗКСМО, 2003. — 256 с.

6. Вороненок, уточка, конверт. — М.: Карапуз, 1999. — 18 с.

7. Веремійчик І. М. Граючись, вчимося. — Тернопіль: Мальва, 2002. —116с.

8.Гибсон Р. Обучающие игры. — М.: Росмэн, 1997. — 64 с.

9.Глущенко А. Г. Внеклассная работа в начальньгх классах. — К.: Радян­ська школа, 1982. — 124 с.

10.Горбачев А. М. От поделки к модели. — Нижний Новгород: ГИПП  «Нижполиграф», 1997. — 400 с.