Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ПОГОДЖЕНО                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою                                                             Наказ Управління освіти,

Відділу освіти                                                                         сім’ї, молоді та спорту

Протокол № 2 від 26.04.2017 р.                                         Подільської  міської ради

                                                                                                 від 22.05.2017 р. № 200

Голова ради          В.С.Воронкова

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

Предметно - технічного профілю

РАДІОКОНСТРУЮВАННЯ

(для організації роботи з дітьми в літній період)

 

 ОБГОВОРЕНО

На засіданні педагогічної ради

Подільської міської станції юних техніків

Протокол № 01  від 14.04.2017 р.

Директор СЮТ

_____________О.В.Гульманова

 

 

 

м. Подільськ, 2017

Автор:

Калашніков Борис Васильович керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

Рецензент:

Воронкова Валерія Сергіївна завідуюча ММК, керівник гуртків Подільської міської станції юних техніків

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Заняття радіо конструюванням є завжди популярним та актуальним серед підлітків та учнівської молоді.

Основною метою програми є ознайомлення вихованців гуртка з загальними питаннями

виникнення електроструму, передання електромагнітних хвиль на відстань за допомогою пристроїв, а також навчити гуртківців самостійно читати схеми та будувати нескладні радіо пристрої.

Робота гуртка сприяє залученню дітей до конструювання, підвищення інтересу до вивчення точних наук у школі, зокрема, фізики, а також підготовки зацікавлених учнів до занять у гуртку упродовж наступного навчального року.

Програму гуртка розраховано на заняття упродовж 1 місяця роботи  влітку 16 годинна місяць, для відпочиваючих учнів 4 - 8 класів.

Заняття гуртка краще проводити у пристосованому приміщенні з підводом 12 В,  вентиляцією та заземленням електричного контуру (на базі радіолабораторії СЮТ).

Програма передбачає мінімум теоретичних знань, а також отримання гуртківцями навичок щодо читання нескладних радіосхем та зборки простіших радіо конструкцій.

Форми навчальної діяльності: основною формою є заняття гуртка протягом 2-х годин.

Запропонована програма є примірною.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:

 

                                                                         

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступне заняття. Ознайомлення з програмою гуртка. Правила техніки безпеки на заняттях гуртка.

1

1

2

2.

Постійний електричний струм та його параметри . Коло постійного електричного струму.

1,5

0,5

2

3.

Змінний струм та його параметри. Трансформатори. Електромагніт.

1,5

0,5

2

4.

Випрямляч постійного струму. Принцип дії однодіодних,  дводіодних та  мостових схем  випрямлячів

1

5

6

5.

Розповсюдження радіохвиль. Принцип роботи найпростішого детекторного радіоприймача.

0,5

1,5

2

6.

Підсумкове  заняття.

2

-

2

 

 Разом

7,5

8,5

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА.

1. Вступне заняття (2 год.)

3 історії радіо. Внесок українських вчених у розвиток радіо. Правила поведінки на гуртковому занятті. Знайомство з програмою гуртка. Правила техніки при роботі з слюсарними  інструментами та при виконанні паяльних робіт.

2.       Постійний електричний струм та його параметри.  Коло постійного електричного струму (2 год.)

Постійний електричний струм. Коло постійного електричного струму.

Основні параметри струму: сила струму, опір, напруга, потужність та одиниці  їх  вимірювання. Закон Ома для  ділянки. кола  Типи  найпростіших вимірювальних приладів.

Практична робота.  Збирання електричного кола.  Проведення вимірювань.

3.   Змінний струм та його параметри. Трансформатори.  Електромагніт(2 год.)

Змінний струм,  його параметри (амплітуда, період, частота) та одиниці їх вимірювання

Принцип дії трансформатора. Принцип дії електромагніта.

Практична робота. Випробування електромагніта. Виготовлення найпростіших іграшок із застосуванням електромагніта (підйомний кран, автомобіль)

4.       Випрямляч постійного струму. Принцип дії однодіодних,  дводіодних та  мостових схем  випрямлячів(6 годин)

Схеми простого випрямляча та призначення його елементів. Типи та  характеристики діодів та конденсаторів, які  використовуються у випрямлячах постійного струму. Порядок налагодження випрямляча за допомогою вимірювальних пристроїв.

Практична робота. Збирання та налагодження  простіших вирівнювачів.

5.       Розповсюдження радіохвиль. Принцип роботи найпростішого детекторного радіоприймача (2 години)Розповсюдження радіохвиль. Принцип  роботи  радіоприймача. Особливості  конструкції зборки.

Практична робота. Збирання детекторного приймача  та налагодження його роботи.

6.      Підсумкове заняття.

Підведення підсумків роботи гуртка. Організація виставки робіт гуртківців.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Основні вимоги до знань, умінь вихованців гуртка:

1.                Гуртківці повинні знати:

-   що таке постійний та перемінний електричний струм,

-   електричне коло постійного струму,

-   що таке провідники та ізолятори електричного струму, у яких одиницях вимірюється сила, наруга та опір електричного струму,

-   що таке змінний струм та його основні параметри,

-   способи вимірювання параметрів постійного та перемінного струму,

-   основні принципи складання та позначки електричних та радіосхем,

-   принципи монтажу деталей конструкцій за наданими схемами,

-   правила техніки безпеки.

2. Гуртківці повинні  уміти:

-   читати простіші електро та радіосхеми,

-      проводити нескладні вимірювання за допомогою вольтамперметра;

-      паяти нескладні радіо конструкції.

 

СПИСОК МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ І ІНСТРУМЕНТІВ

обладнання і інструменти

матеріали

 

назва

К-ть

 

назва

 

1.

Слюсарні набори інструментів

2

1.

олово

 

2.

Монтажні набори інструментів з паяльниками

7

2.

каніфоль

 

3.

Блоки живлення лабораторні

2

3.

плати базові

 

4.

Генератори (низьких, високих частот)

2

4.

Набори радіодеталей

 

5.

тестери

5

     

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Борисов В.Г. Практикум начинающего радіолюбителя.- М.: ДОСААФ, 1984

2.  Іванов Б.С. Електронні саморобки.- К.:Радянська школа.-1988

3.  Иванов Б.С. В помошь радиокружку.-М: Радою и связь, 1980

4.  Марголін Г. Приймач починається з антени.- К.: Веселка, 1980

5.  Путятин Н.Н. В помощь начинаю щему радіолюбителю.- М.: Энергия. 1980