Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ,

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Загальні положення про військовий облік

         Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

         Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни. Дотримання правил військового обліку є одною із складових військового обов’язку.

         Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форми власності в межах їх повноважень, передбачених законом та районні військові комісаріати.

                  

Загальні правила військового обліку

         Військовий облік поділяється на облік військовозобов’язаних і облік призовників. Військовий облік ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        Військовий облік усіх призовників і військовозобов’язаних ведеться за місцем їх проживання.

         Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

  

                    Щодо обов’язків керівників, інших посадових осіб

         Законодавством заборонено приймати на роботу військовозобов’язаних чи призовників, якщо у них відсутні військово-облікові документи. Приймання на роботу такої категорії громадян здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військовому комісаріаті.

         Відповідні керівники повинні:

у семиденний термін повідомляти військовий комісаріат про прийняття на роботу (навчання) всіх військовозобов’язаних та призовників, чи звільнення їх з роботи (відрахування з навчального закладу);

проводити оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом;

забезпечувати повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників;

проводити звірки військово-облікових документів з обліковими даними військового комісаріату (не рідше 1 разу на рік);

вносити в п’ятиденний термін до особових карток працівників (форма № 2) зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних і призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляти військовий комісаріат донесенням про зміну облікових даних;

своєчасно оформляти бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

складати і не пізніше 1 грудня поточного року подавати списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

виконувати інші вимоги законодавства.

В органах державної влади, установах, організаціях, навчальних закладах повинно бути прийнято розпорядження (виданий наказ) про призначення посадової особи, яка відповідає за ведення військового обліку.

Також інформуємо, що стан роботи по персональному обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, установах та в учбових закладах буде перевірятись відповідними органами з послідуючим інформуванням по лінії керівництва, Міністерства (відомства) та контролюючих органів по нагляду за виконанням законів в Україні.

         Необхідні консультації Ви можете отримати у Котовському об’єднаному міському військовому комісаріаті особисто або за телефоном чергової служби: 2-59-59 з 8.00 до 17.00 у робочі дні, а по невідкладним питанням   ц і л о д о б о в о.

Військовий комісар

Котовського об’єднаного міського військового комісаріату

підполковник                                                                                             С.О.ПАЛАТНІКОВ