Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Про організацію та проведення призову громадян України

на строкову військову службу восени 2018 року

 

       Відповідно до Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 06.08.2018 р. № 889/А-2018 «Про проведення чергового призову до Збройних Сил України та інших військових формувань України громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 року та заходи щодо його забезпечення», відповідних розпоряджень Подільського міського голови та Подільської районної державної адміністрації на даний час триває підготовчий період проведення чергового призову на строкову військову службу.

         Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

         Відповідно до ст.15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

         Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, - до 12 місяців.

         Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

   Призовники, яким надійшла повістка військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

         У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

         Особи, призвані на дійсну строкову службу до виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил не залучаються, а проходять службу в тилових та учбових частинах Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України.

Військовий комісар

Подільського об'єднаного міського військового комісаріату

підполковник                                                                                      С.О.ПАЛАТНІКОВ