Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

УКРАЇНА

КОТОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

“Про визначення мінімальної

суми орендного платежу за нерухоме

майно фізичних осіб»

 

З метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначається в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34,36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.п.170.1.2 п.170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», листа  Котовської об’єднаної  державної податкової інспекції №286/10/17-0208 від16.07.2012р., щодо затвердження ставки мінімальної вартості місячної орендної плати одного кв. м загальної площі нерухомості фізичних осіб», міська рада

 

вирішила:

 

1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по м. Котовськ (додається).

 

2. Визначити  мінімальний  розмір орендної плати 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб  за повний або неповний місяць оренди у розмірі:

 

5,65 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

 

11,30  грн. – для виробничої діяльності;

 

16,95  грн. – для комерційної діяльності.

 

3. Виконкому міської ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на офіційному сайті міської ради в установленому порядку.

 

4. Рішення направити  до Котовської ОДПІ до відома.

 

5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Балабанов О.В.)

 

Міський голова                                                             А.П. Іванов

 

19.12.2012

№334-VІ

Додаток до рішення

Котовської міської ради

від 19.12.2012 р. №334-VІ

 

РОЗРАХУНОК

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,

що надається в оренду по м. Котовськ

 

Розрахунок визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб проведено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2012 №434 „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік”.

Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів - фізичних осіб, що не є суб'єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку - орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю (далі - оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна розраховується за формулою:

            Рн

P =   ----------  * Ф,

          K * 12

де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Рн – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях, залежно від вартості будівництва. Визначена згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2012 №434 „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік”  і становить по Одеській області - 5084 грн.

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання  його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації. Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.98 №215 „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання” визначений клас будівель по капітальності та термін їх служби. Середній термін експлуатації будинків четвертого-шостого класу  - 75 років.

Ф – вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання об’єкта для провадження:

                    - виробничої діяльності коефіцієнт дорівнює 2;

                    - іншої комерційної діяльності – 3;

                    - некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб 1.       

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб розрахована згідно із вищезазначеною формулою і складає (із врахуванням ПДВ):

-       5,65 грн. - некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб;

-       11,30 грн.   - виробнича діяльність;

-       16,95 грн. - комерційна діяльність.

Розмір орендної плати  за користування тимчасовими спорудами, контейнерами, навісами, літніми добудовами, що належать фізичним особам, визначається за домовленістю сторін в договорі оренди.