Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Самотня мати має право скористатися податковою соціальною пільгою

 

Подільська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області  повідомляєщо Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ).
Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Враховуючи вищевикладене, самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ та наданням відповідних підтверджуючих документів.

***

Пільги з податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 Відповідно до п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Підпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

     а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
     в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний)
період (рік).
Згідно з п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 cт. 266 ПКУ для фізичних осіб не застосовуються до:
     об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п. 266.4.1
п. 266.4 ст. 266 ПКУ;
     об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

   

***

Звіт про використання доходів неприбуткової організації необхідно подати до 1 березня 2017 року

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), подають  звіт  про  використання  доходів  (прибутків) неприбуткової  організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 та річну фінансову звітність.

Для неприбуткових організацій встановлюється річний звітний період, крім випадків, передбачених ст. 133.4.3 ПКУ.

Поряд з цим  встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених у  ст. 133.4.3 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного звітного періоду,  звіт  про використання  доходів  (прибутків)  неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання  організації  неприбутковою  в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Отже, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам ПКУ, зокрема внесені органами ДФС  до Реєстру неприбуткових установ та організацій,  звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації  подається за базовий  звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто не пізніше 1 березня 2017 року.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 102.04).

  ***

Законодавчі зміни при стягнені податкового боргу

 Подільська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області інформує про те, що Законом України від 21.12.2016р. №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" доповнено положення Податкового кодексу, які регулюють заходи контролюючих органів щодо погашення податкового боргу.

Відтепер, без звернення до суду й лише за рішенням керівника органу ДФС відбуватиметься стягнення податкового боргу, який виник у результаті несплати узгодженого грошового зобов'язання за рахунок готівки, що належить боржнику, або коштів з його банківських рахунків, за умови, що борг перевищує 5 мільйонів гривен, не сплачується протягом 90 календарних днів після терміну сплати, та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

У таких випадках рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи. Стягнення готівкових коштів буде проводитися у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на підставі рішення про стягнення готівкових коштів, яке буде особисто вручатися боржнику.

***

Платниками єдиного податку сплачено більше10 мільйонів гривень 

За січень 2017 року від платників єдиного податку Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області юридичних та фізичних осіб підприємців до бюджету надійшло 10,4 млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли майже удвічі .

Фізичні особи – підприємці спрямували до бюджету 4,5 млн грн єдиного податку, що на 2,5 млн грн. більше ніж за січнь 2016року.

Юридичні особи, які використовують спрощену систему, сплатили 5,9 млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли майже на 3,4 млн грн..

Звертаємо увагу платників, які обрали спрощену систему оподаткування, розмір ставок ЄП для платників 1-3 груп не змінюється, але для платників 1-ї групи змінюється база для оподаткування. Прийнятим ВРУ законом № 1791 передбачено, що ставки єдиного податку з 01.01.2017 р. застосовуватимуться:

для платників І групи –  у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1600 грн.), встановленого законом на 1 січня звітного року;для платників ІІ групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінзарплати (3200 грн.), встановленої законом на 1 січня звітного року; для платників ІІІ групи —ІІІ групи (платників ПДВ) ставка буде 3%, для ІІІ групи (неплатників ПДВ) – 5% від усієї суми оподаткованого доходу.

***

Подільська ОДПІ про перші підсумки кампанії «Декларування-2017»

З 1 січня цього року розпочалася та триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році.

З початку року до  Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області  вже подано 263 декларацій про майновий стан та доходи громадянами, які  декларували доходи на суму майже 3 млн. грн. В результаті чого бюджет поповниться на 391,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та на 33 тис. грн. військового збору.

Фахівці інспекції та її відділень закликають громадян бути активнішими й свідомими до обов’язку декларувати власні доходи, та не відкладати подання декларації на останні дні. Нагадуємо, кампанія декларування доходів триває до 1 травня 2017 року, а для бажаючих отримати податкову знижку – до 31 грудня цього року.

В рамках проведення цьогорічної кампанії декларування фахівцями інспекції та її відділень створено сприятливі умови для подання податкових декларацій про майновий стан і доходи.  У разі потреби всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації громадянин може отримати в  Центрах обслуговування платників Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.

Тематичні стенди, зразки заповнення декларації про майновий стан і доходи та консультації фахівців допоможуть громадянам своєчасно і правильно задекларувати доходи, отримані у минулому році. Відвідувачі ЦОП у м.Подільськ, відділень ОДПІ можуть ознайомитися з основними випадками подання декларації у 2017 році, правилами застосування податкової знижки, порядком оформлення декларації та способами її подання.

 Сектор організації роботи

Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області