Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

SDC11444Це питання є одним з актуальних серед тих, з якими жителі м. Подільська та району звертаються до Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Враховуючи важливість питання, працівники Подільського місцевого центру  провели інформаційний семінар для безробітних, які перебувають на обліку в Подільському міськрайонному центрі зайнятості, на вказану тематику.

            Що таке аліменти, як визначається розмір аліментів та чи може він збільшуватися, про особливості виплат аліментів на утримання дитини у 2018  розповіла учасникам заходу в.о. начальника відділу правової інформації та консультацій Подільського місцевого центру з надання БВПД Вікторія Карабіненко.  Юрист поінформувала, що у липні 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів». Згідно вказаного закону, аліменти, одержані на дитину, є її власністю. Окрім того, отримувач аліментів, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Закон визначає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

            Вікторія Карабіненко звернула увагу присутніх, що в законі прописана норма, в якій вказано, що той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

            До того ж розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

            Наталія Заблоцька, начальник відділу правопросвітництва Подільського місцевого центру з надання БВПД ознайомила присутніх з системою безоплатної правової допомоги в Україні, її розвитком, місією та цінностями. Безробітні дізнались про види правової допомоги, хто має на неї право та можливістю її отримання в  Подільському місцевому центрі з надання БВПД.

            Наталія Заблоцька повідомила, що  відповіді на питання щодо оформлення та сплати аліментів, у яких випадках необхідно звертатися до суду, що потрібно робити, якщо один із батьків не платить аліменти добровільно, а також на інші питання можна дізнатися в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на сайті Міністерства юстиції України.

            Як оформити аліменти за взаємною згодою.

            Один із батьків може подати заяву за своїм місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про нарахування аліментів на дитину, вказавши розмір та строк. Заява подається особою, яка буде сплачувати аліменти, а не особою, на користь якої сплачуються аліменти. Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

            Чи потрібно підписувати договір?

            Такого обов’язку немає, однак батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплат. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

            У яких випадках слід звертатися до суду?

            У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування, кошти на утримання дитини можуть бути присуджені за рішенням суду.

            Яким може бути розмір аліментів?

            Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. У 2018 році прожитковий мінімум на дітей становить: віком до 6 років: • з 01 січня – 1492 гривні, • з 01 липня – 1559 гривень, •з 01 грудня – 1626 гривень; віком від 6 до 18 років: • з 01 січня – 1860 гривень, • з 01 липня – 1944 гривні, • з 01 грудня – 2027 гривень. Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. При досягненні повноліття найстаршою дитиною аліменти будуть стягуватись за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. Для зміни розміру аліментів стягувач має право звернутися до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей. Той із батьків або інший законний представник дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі: на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини, на 3 і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів. При цьому, розмір аліментів на кожну дитину не повинен перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

            Чи можна змінити розмір аліментів?

            Розмір аліментів може бути згодом змінено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

            Чи можливе дострокове припинення сплати аліментів?

            Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і повністю забезпечує її потреби. За угодою між батьками обов’язок зі сплати аліментів може бути достроково припинений шляхом укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Що робити, якщо один із батьків не платить аліменти добровільно?

            Якщо боржник працює або отримує інші доходи, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним пенсії, стипендії та інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити виконавчий документ до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцем знаходження його майна для виконання рішення в примусовому порядку.

            Як стягнути аліменти з особи, яка проживає або працює за кордоном?

            Україною укладено низку міжнародних договорів з надання міжнародної правової допомоги у цивільних справах, на підставі яких можливо вирішити питання про стягнення аліментів з особи, яка проживає або працює за кордоном. Вимоги щодо складання, оформлення та переліку необхідних документів, а також порядку звернення до компетентного органу іноземної держави, визначаються відповідним міжнародним договором, що застосовується у відносинах між Україною та договірною державою, у якій перебуває боржник.

            Яка відповідальність за несплату аліментів?

            У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості.
Якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці:

• відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників;

• майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується;

• виконавець звертається до суду щодо застосування до боржника тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

            У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.

            За ініціативою Мін'юсту посилено відповідальність за несплату аліментів.

            З 06.02.2018 якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 6 місяців до неплатників застосовуються обмеження щодо:

- виїзду за межі України

- керування транспортними засобами

- користування зброєю

- полювання

- вирішення питання про виїзд дитини за кордон.

            Вказані обмеження застосовуються тимчасово до погашення боржником суми у повному обсязі.

            Підстава для застосування санкцій: постанова державного виконавця.
За несплату аліментів – суспільно корисні роботи. За наявності заборгованості зі сплати аліментів більш ніж за шість місяців державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення та надсилає його до суду. Термін суспільно корисних робіт – до 1 місяця. У разі ухилення від виконання суспільно корисних робіт до порушника може бути застосовано адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб за рішенням суду.
            За злісне ухилення від сплати аліментів (наявності заборгованості понад 3 місяці) боржника може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Для цього стягувачу необхідно звернутися до органів Національної поліції за місцем проживання або реєстрації боржника з повідомленням про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу України.

            Злісне ухилення від сплати аліментів карається:

• громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин;

•або арештом на строк до 3 місяців;

•або обмеженням волі на строк до 2 років.

Якщо таке діяння вчинене особою, раніше судимою за такий злочин:

• громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин;

• або арештом на строк від 3 до 6 місяців;

• або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років.

            Дізнатися про проект «Я МАЮ ПРАВО!» можна за посиланням: http://pravo.minjust.gov.ua

            За правовими консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися до Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Подільськ, вул. Соборна, 194-а.

            Телефон: (04862) 3-07-34, (04862) 3-06-56.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

SDC11445

SDC11450

SDC11460

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net