Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Проекти рішень міської ради Створено: П'ятниця, 21 травня 2021 Останнє оновлення: П'ятниця, 21 травня 2021 Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021 Автор: Перший заступник міського голови Начальник фінансового управління О.В.Музичук

проєкт

У К Р А Ї Н А

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про здійснення місцевого запозичення

до бюджету Подільської міської

територіальної громади у 2021 році

(15569000000)

(код бюджету)

            Відповідно до частини 3 статті 16, статей 18, 71, 74 Бюджетного Кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве врядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами) з метою фінансування видатків бюджету розвитку бюджету Подільської міської територіальної громади, та оновлення об’єктів соціально-культурної сфери та дорожньої інфраструктури, які забезпечують виконання завдань Подільської міської ради Подільського району Одеської області, спрямованих на задоволення інтересів Подільської міської територіальної громади, Подільська міська рада Подільського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1.   Здійснити місцеве запозичення до бюджету Подільської міської територіальної громади з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Подільської міської територіальної громади у 2021 році у розмірі 20000000,0 (двадцять мільйонів) гривень у формі укладання кредитного договору (далі – Кредитний договір) з АБ «УКРГАЗБАНК».

2.   Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку бюджету Подільської міської територіальної громади, спрямованих фінансування витрат на оновлення об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців Подільської міської територіальної громади, зокрема, на проведення капітального ремонту доріг комунальної власності та капітальний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури.

3.   Доручити першому заступнику Подільського міського голови-начальнику фінансового управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області Музичук О.В. після погодження обсягу та умов запозичення Міністерством фінансів України, визначених цим рішенням:

3.1.      Здійснити місцеве запозичення шляхом укладання кредитного договору з АБ «УКРГАЗБАНК» із включенням до нього умов, передбачених цим рішенням.

3.2.      Забезпечити виконання всіх необхідних заходів та вчиняти від імені Подільської міської ради Подільського району Одеської області всі необхідні правочини, в тому числі підписувати Кредитний договір, договори про внесення змін до нього, інші документи, які пов’язані із залученням до бюджету Подільської міської територіальної громади місцевого запозичення, передбаченого цим рішенням.

3.3.      Щорічно передбачати в бюджеті Подільської міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Подільської міської ради Подільського району Одеської області до кінця дії зобов’язань, передбачених Кредитним договором, укладеним із АБ «УКРГАЗБАНК».

4.           Затвердити наступні істотні умови запозичення за Кредитним договором з АБ «УКРГАЗБАНК»:

4.1.          розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення –20000000,0 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

4.2.          вид – невідновлювана відклична кредитна лінія;

4.3.          строк на який здійснюється запозичення – 3 (три) роки від дати укладання Кредитного договору, з можливістю дострокового погашення кредиту;

4.4.          відсоткова ставка за користування кредитними коштами – визначається у розмірі облікової ставки Національного банку України збільшеної на 4,5 відсотків річних. Максимальний розмір відсоткової ставки за кредитом не може перевищувати 25% річних. Процентна ставка змінюється наступного дня за днем, у який відбувається зміна розміру облікової ставки Національного банку України;

4.5.          погашення кредиту здійснюється щомісячними платежами у строки, та згідно з умовами, встановленими Кредитним договором.

4.6.          Затвердити перелік доріг комунальної власності та об’єктів соціальної інфраструктури, капітальний ремонт яких буде здійснено за рахунок кредитних коштів (додається).

5. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснються за рахунок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади.

6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором, зазначеним у цьому рішенні, не надається.

7. Рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Належним чином засвідчена копія цього рішення надається АБ «УКРГАЗБАНК».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

 

Музичук О.В.

Р/р Фінуправління, постійна комісія з питань бюджету, Держказначейство, Міністерство фінансів України, АБ «Укргазбанк».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДОДАТОК

 

 

Перегляди: 252