Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Проекти рішень міської ради Створено: П'ятниця, 11 червня 2021 Останнє оновлення: П'ятниця, 11 червня 2021 Опубліковано: П'ятниця, 11 червня 2021 Автор: Самборський В.П.

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Положення управління

спорту та молодіжної політики

Подільської міської ради

Подільського району Одеської області

та затвердження в новій редакції

З метою створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем, поліпшення становища та підвищення ролі в суспільстві, здобуття професійної освіти молоддю громади, розвитку мережі сучасних центрів для молоді в Подільській громаді, створення відповідних умов для громадської діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних ініціатив відповідно до Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017р. №1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі», відповідно ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Подільська міська рада Подільського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1.     Внести зміни до Положення управління спорту та молодіжної політики Подільської міської ради Подільського району Одеської області та затвердити Положення в новій редакції. (додається)

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальних питань, охорони здоров’я та освіти (Тепла М.О.)

 

Вик:Самборський В.П

Задорожна Л.І4.

Конюхов В.В.

Чуприна О.В.

Тепла М.О.

 

                                                         

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Подільської міської ради

Подільського району Одеської області

          від __________№___________

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління спорту та молодіжної політики

Подільської міської ради Подільського району Одеської області

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Подільськ

 

 

 

 

 

 

1. Загальні засади.

   1.1. УПРАВЛІННЯ СПОРТУ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – Управління) створюється рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області (далі- міська рада) згідно з законодавством України.

 

     1.2. Управління є самостійним структурним підрозділом, виконавчим органом міської ради, підзвітне і підконтрольне Подільській міській раді Подільського району Одеській області, її виконавчому комітету, міському голові і заступнику міського голови за розподілом обов’язків, який спрямовує і координує роботу Управління у сфері реалізації державної та регіональної політики з питань розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики на території Подільської міської територіальної громади.

     1.3 Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями Подільської міської ради Подільського району Одеської області, виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області та розпорядженнями Подільського міського голови, а також цим Положенням.

     1.4. Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою. Штатний розпис Управління затверджуються рішенням виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області за поданням начальника Управління.

   1.5. Управління є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив» міста Подільськ Одеської області та Подільського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

   1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної Казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   1.7. Юридична адреса відділу: 66300,Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 66-А.

   1.8. Управління включає наступні відділи :

   1.8.1. Відділ бухгалтерського обліку;

   1.8.2. Відділ фізичної культури та спорту, який включає структурні підрозділи:

       - Центр «Спорт для всіх»;

       - Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив».

   1.8.3. Відділ молодіжної політики, який включає структурні підрозділи:

       - Подільський молодіжний центр

   1.9. Скорочена назва управління: УСМП Подільської міської ради .

 

 

2. Основні функції Управління відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень:

 

       2.1. Реалізація державної політики в галузі спорту та молодіжної політики на території Подільської міської територіальної громади.

     2.2. Підготовка разом з іншими структурними підрозділами обґрунтованих пропозицій та рішень щодо формування політики у сфері розвитку фізичної культури та спорту, поліпшення становища молодіжної політики відповідно до державних стандартів .

     2.3. Розроблення та забезпечення реалізації заходів економічного, правового, соціального, інформаційного, профілактичного та організаційного характеру, які спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту, та на поліпшення   молодіжної політики .

     2.4. Забезпечення взаємодії відділів, управлінь міської ради, організацій та установ міста щодо реалізації державної та регіональної політики з питань фізичної культури та спорту, молодіжної політики, організація роботи спортивних та молодіжних установ для дітей та молоді.

     2.5. Організація діяльності з питань фізичної культури та спорту :

     2.5.1. Створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку, організовує фізичне виховання, здійснює контроль за підготовкою спортсменів високої кваліфікації.

     2.5.2. Розглядає питання про безкоштовне і пільгове використання спортивних об’єктів і споруд, забезпечення розвитку і належного використання матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом.

     2.5.3. Організовує і проводить загальноміські спортивні заходи, приймає участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях і турнірах та здійснює контроль за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

     2.5.4. Здійснює контроль за роботою колективів фізкультури підприємств, організацій, навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, добровільних спортивних товариств, спортивних клубів та інших організацій, надає їм допомогу у проведенні роботи по розвитку фізичної культури і спорту;

     2.5.5. Розробляє з державними та громадськими організаціями перспективні і поточні плани та заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту в місті;

     2.5.6. Здійснює керівництво підвідомчими фізкультурними і спортивними установами та організаціями, спрямовує і контролює діяльність підприємств, організацій, навчальних закладів та добровільних спортивних товариств у галузі фізичної культури і спорту, а також перевіряє виконання ними рішень виконавчого комітету міської ради, та вищіх органів з питань фізичної культури і спорту, вживає заходів по наслідках перевірок і в необхідних випадках подає виконавчому комітету міської ради відповідні пропозиції щодо вдосконалення роботи;

   2.5.7. Розробляє за участю зацікавлених організацій і затверджує зведений календарний план спортивних заходів, організовує проведення змагань, передбачених цим планом, здійснює контроль за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

   2.5.8. Веде облік роботи з фізичної культури і спорту, складає звіти про цю роботу;

   2.5.9. Розробляє пропозиції про зміцнення матеріальної бази для проведення заходів по розвитку масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

   2.5.10. Проводить роботу щодо пропаганди фізичної культури і спорту;

   2.5.11. Проводить виховну роботу серед фізкультурників і спортсменів;

2.5.12. Узагальнює і поширює передовий досвід фізкультурних організацій;

2.5.13. Веде облік підвідомчих спортивних споруд, здійснює контроль за їх використанням і експлуатацією незалежно від підпорядкованості;

   2.5.14. Готує матеріали для присвоєння в установленому порядку спортивні розряди, нагороджує медалями, кубками, грамотами, призами;

   2.5.15. Розглядає листи (заяви і скарги) громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу з питань фізичній культурі та спорту, вживає по ним необхідні заходи;

   2.6. Організація діяльності з питань молодіжної політики :

   2.6.1.Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законодавства щодо соціального і правового захисту молоді.

   2.6.2. Вивчає та аналізує положення молодіжної політики у Подільській міській територіальній громаді, приймає участь у підготовці заходів і пропозицій щодо організації виконання Державних програм: «Молодь України», підтримки молодіжного підприємництва, роботи з обдарованою молоддю, підготовки та залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування, оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді, регіональних програм «Молодь Одещини» тощо;

   2.6.3. Сприяє створенню та розвитку в громаді системи пошуку і вибору талановитої молоді та спільно з іншими управліннями міської ради організовує забезпечення умов для її розвитку;

  2.6.4. Разом з закладами освіти, органами охорони здоров’я вживає заходи щодо організації оздоровчих заходів;

     2.6.5. Організовує проведення соціологічних досліджень, опитування з проблем, що стосуються положень молодіжної політики, результати яких використовує для коригування міської політики та здійснення конкретних заходів з окремих питань;

     2.6.6. Вживає заходів до створення молодіжних центрів, служб соціальної допомоги і підтримки молоді та дітей, клубів, інших закладів та зміцнення їх матеріально-технічної бази;

     2.6.7. Бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на розвиток ініціативи та задоволення інтересів молоді, організації туристичних екскурсій для дітей та молоді;

     2.6.8. Сприяє діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських об’єднань і організацій, залучає їх в установленому порядку до розв’язання проблем молоді;

   2.6. 9. Вивчає та узагальнює пропозиції, скарги громадян стосовно питань молоді, відповідно до цього аналізує дійсний стан із зазначених питань на окремих підприємствах, організаціях та установах;

     2.6.10. Сприяє оздоровленню та відпочинку дітей і підлітків

     2.6.11. Веде інформаційно-роз’яснювальну, просвітницьку роботу через міські та регіональні засоби масової інформації та соціальні мережі.

3.      Права управління.

3.1. Залучати спеціалістів відділів та управлінь міської ради, організацій та установ, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати від відділів та управлінь міської ради, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Здійснювати контроль:

- щодо додержання законодавства про молодіжну політику на підприємствах, організаціях, установах міста;

- щодо стану фізичної культури та спортивної роботи в державних і громадських організаціях, а також у спортивних організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

3.5. Додавати або закривати спортивні відділення в дитячо-юнацьких спортивних школах та присвоювати другий та третій спортивні розряди.

 

4 . Начальник Управління.

 

   4.1 . Начальник Управління

4.1.1. Очолює і керує діяльністю Управління начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Подільського міського голови відповідно до діючого законодавства.

   4.1.2. Начальник представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

     4.1.3. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Управління, сприяє створенню належних умов праці.

     4.1.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління які не є службовцями органів місцевого самоврядування, затверджує їх посадові інструкції, вирішує питання їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

     4.1.5. Розробляє посадові інструкції працівників відділу (службовців органів місцевого самоврядування), розподіляє обов’язки між ними, та подає на затвердження Подільському міському голові.

   4.1.6. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

     4.1.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління.

     4.1.8. Подає на затвердження Подільського міського голови проекти кошторису та штатного розпису Управління, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

   4.1.9. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

   4.1.10. Звітує перед Подільським міським головою про виконання Управлінням покладених на нього завдань.

   4.1.11. Видає в межах компетенції накази, організує і контролює їх виконання.

   3.1.12. Розпоряджається коштами, у межах затвердженого кошторису.

   4.1.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності службовців Управління.

   4.1.14. Відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України. Має право першого підпису.

   4.1.15. Виконує інші повноваження, визначені законом.

5. Припинення діяльності :

   5.1. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

   5.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється рішенням  Подільської міської ради Подільського району Одеської області або за рішенням суду.

   5.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

   5.4. Працівникам Управління, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

   5.5. Управління припиняє свою діяльність із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

   5.6. Всі питання, що не врегульовані цим положенням, регулюються законодавством України.

6. Порядок внесення змін до Положення

 

   6.1. Зміни до цього положення вносяться за рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області шляхом викладення його у новій редакції.

Перегляди: 327