Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Плани Створено: П'ятниця, 31 серпня 2012 Останнє оновлення: П'ятниця, 31 серпня 2012 Опубліковано: П'ятниця, 31 серпня 2012 Автор: Начальника комітету по фізичній Ю. В. Мельниченко культурі та спорту

                                                              ЗАХОДИ

  комітету  по  фізичній  культурі  та  спорту  на  період  з   01.09.2012 р.  по  08.09.2012 р.

 №

п\п

Назва  заходу, дата

проведення,  час,

орієнтовна  кількість  учасників

Ціль заходу,

стислий план

або порядок

денний

Відповідальна

особа за  проведення

 заходу

 1.

Спортивно-масові  за

ходи   щодо  відзна-

чення  Дня  фізичної

культури  і  спорту у

м.Котовську (парад,

привітання  учасник-

ів,  оркестр,  прове-дення  змагань)  початок   о  09.00  с\к «Локомотив»,500 чол

Виявлення  найсильніших,  нагородження учасників  зма-гань, план  роботи ком. по фізич. культ. та  спорту  Котов-

ської  міської  ради

Леонов  В. А.

Чебан  В. З.

МаксимовМ.С.

Конюхов  В. В.

Дядюшкин В.

Карпенко  В. А

Манько В. В.

Гуменюк  В. С.

Гоцуленко М.

Шендрик  Є.О.

  2.

Проведення  у  ЗОШ,

ДЮСШ,  СК  олімпій

ського  тижня,  олім-

пійських  уроків, спо

ртив-мас.  заходів  та  зустрічі зветеранами  спорту,Олімпійських ігор у Англії ( з 03-

08.09.12 року)

Виявлення най-

сильніших ,

план роботи

к.ф.к..с.  та

відділу освіти,

до  Дня  святку

вання фізичної культури  і  спо

рту в  Україні

Керівники

ДЮСШ, СК,

вчителя  ЗОШ

(м. Котовськ)

  3.

Спортивно – масові

та  фізкультурно –оздоровчі  зходи

згідно  плану УФКС

облдержадм.«Спорт  для всіх»,Деньспорту   10.00 -20.00  (80 уч. )

Виконання

листа  УФКС

облдердадміні-

стації, та плану

роботи к.ф.к.с

міської ради

Директора

ДЮСШ  міста та  керівник

СК

(спорт.споруди

(спортивні ма-

йд-ки міста)

  4.

Першість  м. Котов-

ська  з  футболу сер-ед  аматорів  КФК

підприємств та орган

ізацій, 2  коло, 2  тур,

сезон 2012 р.(4-6.09.)

150 учасників.

Виявлення  найсильніших

команд  туру,  план  роботи

 к.ф.к. с. Котов

ської міської

ради

Керівник 

спорткомітету,

 федерація міста  керівни-

ки футбольних  клубів

  5.

Засідання  федерацій

з  різних видів спорту, прийом гро-

мадян  згіднографіку

(понеділок), з 09.00

до 12.00, 13.00-17.00

Виконання

розпорядження

міського голо-

ви   та  плану

к.ф.к.с  міської

ради

Мельниченко

Ю В.

Ясінський

 В.М.

  6.

Виконуватирозпоряд

ження міськогоголо-

ви, надавання  звітів

та  інформації до об-

ласних та місцевих

структур,  участь в

сесіях,засіданнях

Виконання

розпорядження

міського 

голови  та пла-

ну  роботи

к.ф.к.с міської

ради

Мельниченко

Ю.В.

Ясінський

  В. М.

Начальника  комітету  по фізичній                                     Ю. В.  Мельниченко

культурі  та  спорту

Перегляди: 862