Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Плани Створено: Вівторок, 11 вересня 2012 Останнє оновлення: Вівторок, 11 вересня 2012 Опубліковано: Вівторок, 11 вересня 2012 Автор: Начальника комітету по фізичній Ю. В. Мельниченко культурі та спорту

                                                              ЗАХОДИ

  комітету  по  фізичній  культурі  та  спорту  на  період  з   14.09.2012 р.  по  21.09.2012 р.

 №

п\п

Назва  заходу, дата

проведення,  час,

орієнтовна  кількість  учасників

Ціль заходу,

стислий план

або порядок

денний

Відповідальна

особа за  проведення

 заходу

 1.

Першість  м. Котов-

ська  з  футболу сер-ед  аматорів  КФК

підприємств та орган

ізацій, 2коло, 3 тур,

сезон 2012 р.(11-14.09.12р.   150 учасників,  с\к «Локомотив»

Виявлення  найсильніших

Команд, план

роботи ком. по фізич. культурі  та  спорту  Котовської  міської  ради

Зарудський Ю.

Рац  А. В.

(м. Котовськ)

  2.

Проведення  у  ЗОШ,

ДЮСШ,  СК  олімпій

ського  тижня,  олім-

пійських  уроків, спо

ртив-мас.  заходів  та  зустрічі зветеранами  спорту,Олімпійські ігри  у  Англії

Виявлення най-

сильніших ,

план роботи

к.ф.к..с. 

Керівники

ДЮСШ, СК,

вчителя  ЗОШ

міста

(м. Котовськ)

  3.

Спортивно – масові

та  фізкультурно –оздоровчі  зходи

згідно  плану УФКС

облдержадм.«Спорт  для всіх»,Деньспорту   10.00 -20.00  (80 уч. )

Виконання

листа  УФКС

облдердадміні-

стації, та плану

роботи к.ф.к.с

міської ради

Директора

ДЮСШ  міста та  керівник

СК

(спорт.споруди

(спортивні ма-

йд-ки міста)

  4.

Першість  Одеської області  з  легкої  атлетики  серед  юнаків  та  дівчат  ви

хванців  ДЮСШ та

ДЮСШОР, 20чол.

Виявлення  найсильніших

Легкоатлетів,

 Згідно  плану

Обласної 

ДЮСШОР

Леонов  В. А.

Максимов М.

(м. Одеса )

  5.

Засідання  федерацій

з  різних видів спорту, прийом гро-

мадян  згіднографіку

(понеділок), з 09.00

до 12.00, 13.00-17.00

Виконання

розпорядження

міського голо-

ви   та  плану

к.ф.к.с  міської

ради

Мельниченко

Ю В.

Ясінський

 В.М.

  6.

Виконуватирозпоряд

ження міськогоголо-

ви, надавання  звітів

та  інформації до об-

ласних та місцевих

структур,  участь в

сесіях,засіданнях

Виконання

розпорядження

міського 

голови  та пла-

ну  роботи

к.ф.к.с міської

ради

Мельниченко

Ю.В.

Ясінський

  В. М.

Начальника  комітету  по фізичній                                     Ю. В.  Мельниченко

культурі  та  спорту

Перегляди: 843