Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Подільське МКУ ГУ ДСНС Створено: Вівторок, 01 серпня 2017 Останнє оновлення: Вівторок, 01 серпня 2017 Опубліковано: Вівторок, 01 серпня 2017 Автор: Начальник Подільського МРВ Добрянський С.Ф.

До уваги суб’єктів господарювання!

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази  вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

      В рамках дерегуляції запроваджено декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Пропонуємовашій увазі роз’яснення щодо її оформлення та порядку подачі.

       Згідно зі статті 57 Кодексу цивільного захисту України виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукціяповинні відповідати вимогам нормативно-правовихактів з пожежної безпеки. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — Декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі — оцінка протипожежного стану). Ступінь ризику визначається постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» від 29 лютого 2012 р. № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361).

       Декларація не подається:     
       - у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
       - орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
       - у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

       Механізм подання декларації.

       Процедура подання і реєстрації декларації визначена постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 5 червня 2013 р. № 440 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 311).

       1. Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС. У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи — підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки — декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

        2. Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

        3. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основіпротягом 5 робочих днів з дня її надходження.

        4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом — дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

        5. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій формі (Додаток 1) та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.

        6. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

        7. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

        Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності: на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.

       Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

Добрянський С.Ф.,

начальник Подільського МРВ

ГУ ДСНС України в Одеській області

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
Перегляди: 603