Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Планування регуляторної діяльності Створено: П'ятниця, 01 березня 2019 Останнє оновлення: П'ятниця, 01 березня 2019 Опубліковано: П'ятниця, 01 березня 2019 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Подільської міської ради О.В. Музичук

Інформація

про здійснення державної регуляторної політики

виконавчим комітетом Подільської міської ради у 2018 році

 

Вступна частина

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Структурним підрозділом, який відповідає за здійснення державної регуляторної політики, визначено відділ економіки, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку Подільської міської ради. Відділ економіки, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку здійснює системний контроль за забезпеченням дотримання розробниками регуляторних актів планування регуляторної діяльності, процедур підготовки проектів регуляторних актів, у тому числі обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу та своєчасністю підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Основними завданнями у сфері реалізації державної регуляторної політики у 2017 році були:

-          забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

-          проведення моніторингу виконання основних засад чинного законодавства з питань державної регуляторної політики.

 

Організаційні заходи

Публічність

В установленому порядку затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. План оприлюднено на офіційному веб-сайті Подільської міської ради (www.kotovsk-city.gov.ua).

Оприлюднення текстів проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на вказаному веб-сайті.

Сформовано Реєстр діючих регуляторних актів, який теж розміщено на вказаному веб-сайті.

На офіційному сайті Подільської міської ради в розділі “Регуляторна політика” створені підрозділи:

·         Інформація про відповідальну особу за реалізацію в місті державної регуляторної політики

·         Реєстр діючих регуляторних актів

·         Планування регуляторної діяльності

·         Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

·         Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

·         Оприлюднення проектів регуляторних актів

·         Відстеження результативності

         Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики оновлюється по мірі необхідності та в строки згідно вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Методичне забезпечення

Основну увагу зосереджено на роз’яснювальній діяльності, вдосконаленню адміністративних відносин між виконавчим комітетом Подільської міської ради та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Ця робота здійснювалась відповідно до вимог, що встановлені Конституцією, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 №1160-IV, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту” від 11.03.2004 р. №308 та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У 2018 році проведено 7 засідань комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, до складу якої включені представники майже всіх структурних підрозділів виконавчого комітету та голова Спілки підприємців.

Управління економічного розвитку Подільської міської ради спільно з місцевими органами виконавчої влади та Спілкою підприємців постійно організовує семінари, наради за участю суб’єктів господарювання міста. Так, у 2018 році проведено два таких семінари з суб'єктами підприємництва.

Моніторинг

Проводиться моніторинг виконання структурними підрозділами Подільської міської ради Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. За результатами моніторингу плануються та виконуються заходи щодо впровадження засад державної регуляторної політики.

Співпраця

Організаційні заходи щодо реалізації державної регуляторної політики здійснюються спільно з представниками громадськості.

Загальна частина

Розпорядженням міського голови від 12.12.2017 р. №342 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, до якого увійшов проект: ”Порядок залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Подільськ”. Однак, у зв'язку із змінами у законодавстві розпорядженням міського голови від 03.08.2018 р. №217 даний проекту регуляторного акту було виключено з Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

Станом на 01.01.2019 р. до Реєстру діючих регуляторних актів включено 12 нормативних документів:

1.              «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Подільська» від 22.06.2005 р. №223-ІV;

2.              «Про недопущення загромадження територій м. Подільська» від 28.05.2008 р. №272-V;

3.              «Правила благоустрою та належного санітарного утримання території м. Подільська» від 14.12.2011 р. №176-VІ;

4.              «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Подільськ» від 22.02.2012 р. №214-VІ;

5.              «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 19.12.2012 р. №334-VІ;

6.              «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада» від 20.11.2013 р. №469-VІ;

7.              «Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Подільська Одеської області» в частині затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Подільська Одеської області” від 23.04.2014 р. №545-VІ;

8.              Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів” від 29.05.2014 р. №104;

9.              «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Подільської міської ради» від 25.09.2014 р. №180;

10.       Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Подільськ” від 31.03.16 р. №62;

11.       Про встановлення комунальному підприємству «Подільський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку” від 30.11.2017 р. 322;

12.       Про встановлення  тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ” від 28.12.2017 р. 334.     

Кожний регуляторний акт розроблено та прийнято з додержанням вимог Закону   України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відповідно до ст. 34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” по кожному регуляторному акту, який планується прийняти на сесії міської ради, у разі необхідності готується експертний висновок, який подається до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших інструментів державної регуляторної політики, передбачає систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта та внесення до нього змін або навіть його скасування.

Для оцінки регуляторних актів та досягнення актами визначених при прийнятті цілей формується та затверджується План-графік проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів.

У 2018 році проведено заходи з відстеження результативності наступних регуляторних актів:

·        рішення Подільської міської ради від 22.06.2005 р. №223-IV “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Подільська”;

·        рішення виконавчого комітету від 31.03.2016 р. №62 “Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Подільськ”;

·        рішення міської ради від 20.11.2013 року №469-VІ “Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада”;

·        рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 30.11.2017 р. №322 “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку”;

·        рішення міської ради від 14.12.2011 року №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою міста Подільська»;

·        рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 28.12.2017р. №334 “Про встановлення тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ”.

Звіти з відстеження результативності регуляторних актів розміщено на офіційному сайті Подільської міської ради.

Відстеження чинних регуляторних актів показало, що прийняті регуляторні акти відповідають потребам міста, є економічно доцільними і забезпечують баланс інтересів суб’єктів господарювання та місцевої влади, а саме:

$1·        рішення міської ради від 22.06.2005 р. №223-IV “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Подільська” - забезпечує дотримання на місцевих ринках вимог чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного та ветеринарного законодавства. В результаті дії даного регуляторного акту покращуються умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках;

·        рішення виконавчого комітету від 31.03.2016 р. №62 “Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Подільськ” - забезпечує регулювання діяльності з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Подільську з дотриманням вимог чинного законодавства та досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і місцевої влади;

·        рішення міської ради від 20.11.2013 року №469-VІ “Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада” - створило чіткий механізм та процедуру подання, розгляду матеріалів щодо відчуження та списання майна комунальної власності міста шляхом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна) і привело до встановлення дієвого контрою за відчуженням та списанням комунального майна;

·        рішення виконавчого комітету від 30.11.2017 р. №322 “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку” - забезпечило збільшення надходжень від сплати тарифу за послуги ринку, що дозволило спрямувати більше коштів на утримання ринку, в тому числі відповідно до вимог Правил торгівлі на ринку, санітарних норм і правил, покращення якості надання послуг та умов для торгуючих на ринку;

·        рішення міської ради від 14.12.2011 року №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою міста Подільська» - в результаті реалізації регуляторного акта спостерігається покращення рівня благоустрою міста, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, а також відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою. Даний регуляторний акт потребує змін у зв'язку зі змінами діючого законодавства;

·        рішення виконавчого комітету від 28.12.2017р. №334 “Про встановлення тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ” - забезпечує збільшення надходжень від сплати тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільська, що дозволило спрямувати більше коштів на благоустрій міста, підтримку у відповідному стані й обслуговування інженерних мереж та споруд інфраструктури міста.

Основним напрямком державної регуляторної політики є упорядкування та спрощення взаємовідносин між державними органами та суб’єктами господарювання. З цією метою діє Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради, який дає можливість суб’єктам господарської діяльності в одному приміщенні здавати необхідні документи та отримувати різноманітні дозволи і погодження для проведення господарської діяльності. Центр надає 130 видів адміністративних послуг, з них: 82 адміністративні послуги, які надають органи виконавчої влади та 48 адміністративних послуг — органів місцевого самоврядування. Центр співпрацює з управліннями: юстиції; Держгеокадастру; Державної архітектурно-будівельної інспекції; Держпраці; Держспоживслужби; Державної міграційної служби;Національної поліції; Одеської обласної державної адміністрації; відділом державного архітектурно-будівельного контролю; архітектури, містобудування та земельних відносин;реєстраційним відділом управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; комунального господарства та будівництва. У 2018 році до Центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради надійшло 6742 звернення. Кількість наданих консультацій складає 10020, надано адміністративних послуг — 6520, надано документів дозвільного характеру — 25. Складено протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 197, 198 КУпАП — 768. Для формування єдиної інформаційної політики з питань надання адміністративних послуг на офіційному сайті Подільської міської ради створено веб-сторінку, на якій розміщується інформація по наданню адміністративних послуг.

При виконавчому комітеті Подільської міської ради діє реєстраційний відділ управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради. Основним завданням реєстраційного відділу є забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання /перебування осіб.    

Висновки

Виконавчий комітет Подільської міської ради дотримується визначеного законодавством єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін; оприлюднення проектів регуляторних актів. У процесі регуляторної діяльності міськвиконком взаємодіє з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями; проводить систематизацію регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

На протязі 2018 року виконавчим комітетом Подільської міської ради забезпечено:

ü  прозорість прийняття нормативно-правових актів стосовно розвитку підприємництва на місцевому рівні;

ü  інформаційну підтримку реалізації державної регуляторної політики;

ü  дотримання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Напрямками роботи на 2019 рік є:

ü  забезпечення своєчасного оновлення на офіційному веб-сайті Подільської міської ради інформації стосовно реалізації державної регуляторної політики;

ü  забезпечення максимальної прозорості регуляторних процедур, підвищення якості регуляторних актів, проведення конкретних заходів по відстеженню їх результативності.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління

Подільської міської ради О.В. Музичук

 

Вик. Омельчук А.М.

тел. 4-01-64

Перегляди: 509