Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Планування регуляторної діяльності Створено: Середа, 04 січня 2017 Останнє оновлення: Середа, 04 січня 2017 Опубліковано: Середа, 04 січня 2017 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

Інформація

про здійснення державної регуляторної політики

виконавчим комітетом Котовської міської ради у 2016 році

 

Вступна частина

 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Структурним підрозділом, який відповідає за здійснення державної регуляторної політики, визначено відділ економіки, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку Подільської міської ради.

Основними завданнями у сфері реалізації державної регуляторної політики на 2016 році були:

-          забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

-          проведення моніторингу виконання основних засад чинного законодавства з питань державної регуляторної політики.

 

Організаційні заходи

Публічність.

В установленому порядку затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. План оприлюднено на офіційному веб-сайті Подільської міської ради (www.kotovsk-city.gov.ua).

Оприлюднення текстів проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на вказаному веб-сайті.

Сформовано Реєстр діючих регуляторних актів, який теж розміщено на вказаному веб-сайті.

На офіційному сайті Подільської міської ради в розділі “Регуляторна політика” створені підрозділи:

·         Інформація про відповідальну особу за реалізацію в місті державної регуляторної політики

·         Реєстр діючих регуляторних актів

·         Планування регуляторної діяльності

·         Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

·         Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

·         Оприлюднення проектів регуляторних актів

·         Відстеження результативності

         Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики оновлюється по мірі необхідномті та в строки згідно вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Методичне забезпечення

Основну увагу зосереджено на роз’яснювальній діяльності, вдосконаленню адміністративних відносин між Подільською міською радою та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 №1160-IV, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту” від 11.03.2004 р. №308 та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1151 внесенні значні зміни до Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, в частині проведення аналізу впливу регуляторного акта.

У 2016 році проведено 9 засідань комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, до складу якої включені представники майже всіх структурних підрозділів виконавчого комітету та голова Спілки підприємців.

Управлінням економічного розвитку Подільської міської ради спільно зі Спілкою підприємців неодноразово організовували семінари, наради за участю суб’єктів господарювання міста. У 2016 році проведено 4 семінари з приводу організації підприємницької діяльності. Спілкою підприємців надано допомогу у складанні 10 бізнес-плану для підприємців початківців; надано 60 консультацій громадянам та підприємцям.

Моніторинг

Проводиться моніторинг виконання структурними підрозділами Подільської міської ради Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. За результатами моніторингу плануються та виконуються заходи щодо впровадження засад державної регуляторної політики.

Співпраця

Організаційні заходи щодо реалізації державної регуляторної політики здійснюються спільно з представниками громадськості.

Загальна частина

Розпорядженням міського голови від 11.12.2016 р. №285, з доповненням від 08.02.2016 р. №22 та від 23.03.2016 р. №71а, затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, до якого увійшли проекти:

·         Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Котовську”;

·         Про затвердження порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Котовськ”;

·         Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Котовськ в новій редакції”. 

Розпорядженням міського голови від 24.05.2016 р. №136 “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.12.2015 р. №285 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 р.» з Плану виключено два проекти регуляторних актів, а саме: Про затвердження порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Котовськ” та «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Котовськ в новій редакції». 

У 2016 році прийнято один регуляторний акт:

·         рішення виконавчого комітету Котовської міської ради Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Котовську” від 31.03.16 р. №62.

Станом на 01.01.2017 р. до Реєстру діючих регуляторних актів включено 12 нормативних документів:

1.    «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста» від 22.06.2005 р. №223-ІV;

2.    «Про недопущення загромадження територій міста Котовська» від 28.05.2008 р. №272-V;

3.    «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку» від 28.07.2011 р. №187;

4.«Правила благоустрою та належного санітарного утримання території міста Котовська» від 14.12.2011 р. №176-VІ;

5.    «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Котовськ» від 22.02.2012 р. №214-VІ;

6.    «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 19.12.2012 р. №334-VІ;

7.    «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада» від 20.11.2013 р. №469-VІ;

8.    «Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області» в частині затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель  міста Котовська Одеської області від 23.04.2014 р. №545-VІ;

9.    Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів” від 29.05.2014 р. №104;

10.         «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради» від 25.09.2014 р. №180;

11.         Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-VІ “Про встановлення місцевих податків” щодо податку на майно (в частині плати за землю)”” від 24.06.2015 р. №732-VІ;

12.         Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Котовську” від 31.03.16 р. №62

    Кожний регуляторний акт розроблено та прийнято з додержанням вимог Закону   України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відповідно до ст.34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” по кожному регуляторному акту, який планується прийняти на сесії міської ради, готується експертний висновок, який подається до Департаменту державної регуляторної політики для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших інструментів державної регуляторної політики, передбачає систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта та внесення до нього змін або навіть його скасування.

Для оцінки регуляторних актів та досягнення актами визначених при прийнятті цілей формується та затверджується План-графік проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів.

У 2016 році проведено заходи з відстеження результативності наступних регуляторних актів:

·        рішення Котовської міської ради від 22.02.2012 р. №214-VІ «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Котовськ»;

·        рішення міської ради від 23.04.2014 р. №545-УІ “Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області”;

·        рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 29.05.2014 р. №104 “Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів”;

·        рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 28.07.11 р. №187 «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку з урахуванням ПДВ»;

·        рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 25.09.2014 р. №180 "Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради";

·        рішення Котовської міської ради від 24.06.2015 р. №732-VІ «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-УІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)».

Звіти з відстеження результативності регуляторних актів розміщено на офіційному сайті Подільської міської ради.

Відстеження чинних регуляторних актів показало, що прийняті регуляторні акти відповідають потребам міста, є економічно доцільними і забезпечують баланс інтересів суб’єктів господарювання та місцевої влади, а саме:

  -        рішення Котовської міської ради від 22.02.2012 р. №214-VІ «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Котовськ» - сприяє процесу створення простої та прозорої нормативної бази контрольованого розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у сфері торгівлі, раціональному використанню земель міста, недопущенню порушення державних будівельних норм, пожежних норм, збільшенню надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності;

  -        рішення Котовської міської ради від 23.04.2014 р. №545-УІ “Про затвердження оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Котовська Одеської області” - забезпечує порядок сплати орендної плати за землю на території міста, сприяє раціональному використанню земель міста, збільшенню надходжень у міський бюджет;

  -        рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 29.05.2014 р. №104 “Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів” - забезпечує виконання Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та встановлює обґрунтовану плату за участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників;

  -        рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 28.07.11 р. №187 «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку з урахуванням ПДВ» - забезпечує дотримання державної дисципліни цін, сприяє стабілізації цінової ситуації, якісному наданню послуг, досягненню баланса інтересів суб’єктів господарювання, громадян і влади;

  -                рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 25.09.2014 р. №180 "Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради" - встановлює процедуру здійснення добору суб'єктів господарювання для надання супутніх послуг на конкурсній основі, створує рівні умови для роботи суб'єктів господарювання з надання супутніх послуг, забезпечує підвищення якості та комфортності супутніх послуг, пов'язаних з надання адміністративних послуг;

  -        рішення Котовської міської ради від 24.06.2015 р. №732-VІ «Про внесення змін та доповнень до рішення Котовської міської ради від 23.01.2015 р. №644-УІ «Про встановлення місцевих податків» щодо податку на майно (в частині плати за землю)» - спрямоване на досягнення чітко спрямованої мети – створення єдиного механізму справляння плати за землю, дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень у міський бюджетта досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і місцевої влади.

Основним напрямком державної регуляторної політики є упорядкування та спрощення взаємовідносин між державними органами та суб’єктами господарювання. З цією метою створено Центр надання адміністративних послуг Котовської міської ради, який дає можливість суб’єктам господарської діяльності в одному приміщенні здавати необхідні документи та отримувати різноманітні дозволи і погодження для проведення господарської діяльності. Центр надає 93 види адміністративних послуг та в подальшому планується розширювати їх коло. Центр співпрацює з реєстраційною службою управління юстиції; міграційною службою; департаментом екології; управліннями: держгеокадастру; держпраці; державної санітарно-епідеміологічної служби; архітектури, містобудування та земельних відносин; поштою та іншими організаціями. У 2016 році до Центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради надійшло 14683 звернення, в т.ч. дозвільного характеру 80 звернень суб’єктів господарювання. Кількість наданих адміністративних послуг складає - 8564, в т.ч. документів дозвільного характеру - 55.

Для формування єдиної інформаційної політики з питань надання адміністративних послуг в мережі Інтернет створено веб-сторінку для розміщення інформації по наданню адміністративних послуг.

Висновки

Виконавчий комітет Подільської міської ради дотримується визначеного законодавством єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін; оприлюднення проектів регуляторних актів. У процесі регуляторної діяльності міськвиконком взаємодіє з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями; проводить систематизацію регуляторних актів, перегляд регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності.

На протязі 2016 року виконавчим комітетом Подільської міської ради забезпечено:

-  прозорість нормативно-правової бази розвитку підприємництва на місцевому рівні;

-  інформаційну підтримку реалізації державної регуляторної політики;

 дотримання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Напрямками роботи на 2017 рік є:

-   забезпечення своєчасного оновлення на офіційному веб-сайті Подільської міської ради інформації стосовно реалізації державної регуляторної політики;

-  забезпечення максимальної прозорості регуляторних процедур, підвищення якості регуляторних актів, проведення конкретних заходів по відстеженню їх результативності.

Заступник міського голови -

начальник фінансового управління

Подільської міської ради                                                      О.В.  МУЗИЧУК

Перегляди: 731