Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Вівторок, 09 квітня 2019 Останнє оновлення: Вівторок, 21 травня 2019 Опубліковано: Вівторок, 09 квітня 2019 Автор: Заступник міського голови Корчовий А.В.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Подільської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою

міста Подільська» в редакції 2019 року

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Подільської міської ради «Про затвердження правил благоустрою міста Подільськ» в редакції 2019 року як регуляторного акту.

І. Визначення проблеми

Загальні правові засади здійснення в місті Подільськ заходів з благоустрою визначає Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон), який спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Законом передбачено, що об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

Правила благоустрою міста Подільськ (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів. Правила розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Подільськ, всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в місті Подільськ.

З метою приведення до норм чинного законодавства України, у зв’язку з набуттям чинності з 06.02.2018 р. Типових правил благоустрою території населеного пункту затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. №310 виникла необхідність прийняття нових Правил міста Подільська та затвердження цього нормативного документу за процедурою регуляторного акту.

Підтримка благоустрою міста Подільськ, удосконалення її санітарного стану є актуальною.

У місті Подільськ функціонує міський полігон твердих побутових відходів (далі - ТПВ), загальною площею 5,075 га. За 2018 рік вивезено 10 744 тон ТПВ. Вивезення твердих побутових відходів від населення здійснюється безкоштовно.

Станом на 01.01.2019 року на території м. Подільська укладено договорів на вивезення твердих побутових відходів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями 234 договіри.Відсоток охопленого послугами з вивезення ТПВ суб’єктів господарювання складає – 52,8 %.

Прийняття регуляторного акту дозволить проводити більш ефективну роботу щодо укладання договорів на вивезення ТПВ, що значно покращить стан навколишнього середовища.

У 2018 році видано 161 припис та складено 37 протоколів за порушення Правил благоустрою. Сума надходжень до місцевого бюджету склала 13090 грн. Прийняття регуляторного акту дозволить більш ефективно застосувати штрафні санкції до порушників благоустрою, що стане попередженням для інших мешканців та суб’єктів господарювання щодо необхідності дотримання Правил благоустрою та забезпечить додаткові надходження в бюджет.

Порушення правил благоустрою населеного пункту призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розкриття, захаращення доріг та в'їзних арок, накопичення відходів заважають проїзду комунальних, аварійних та рятувальних машин; утримання в неналежному санітарно-технічному стані будівель та споруд призводить до їх передчасного зношення тощо. Таким чином, регламентування норм та правил поведінки у сфері благоустрою шляхом прийняття Правил благоустрою м. Подільська дозволить сформувати прозорі вимоги щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів громади, захисту довкілля.

Представленим регуляторним актом пропонується вирішення таких проблем як:

- розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо) на території житлової та громадської забудови, зелених зон;

- самовільне виведення каналізації мешканцями у системи зливостоків на території міста;

-недостатня кількість укладених договорів з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями на надання послуг з вивезення побутових відходів;

- самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень;

- паркування автотранспортних засобів на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку і дозвілля;

- несвоєчасне виконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

Таким чином, регламентування норм та правил поведінки у сфері благоустрою шляхом впровадження правил благоустрою дозволяє формувати прозорі вимоги щодо проведення в місті Подільську єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для суспільства і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект акту спрямований на розв’язання проблем, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

- раціональне використання, належне утримання та охорона зелених насаджень та інших об’єктів та елементів благоустрою;

- догляд за територією населених пунктів та забезпечення її належного санітарного стану та епідемічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності середовища;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань благоустрою;

- врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до чинних нормативно правових актів;

- приведення рішення міської ради у відповідність до норм та вимог діючого законодавства України.

Прийняття проекту акту забезпечить створення умов для практичної реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста Подільськ для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

ІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою міста Подільська» в редакції 2019 року

-забезпечує досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою;

-забезпечує можливість підвищити рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста Подільськ;

- дасть змогу поліпшити умови захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращити інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів благоустрою, їх естетичний вигляд;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання;

- зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

- можливість прийняти участь у обговоренні регуляторного акту, внести свої пропозиції;

- покращення санітарного стану м. Подільськ;

- створення комфортного середовища для життєдіяльності мешканців міста;

- встановлення основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів благоустрою міста Подільськ, якими визначається рівень виконання відповідних обов’язків підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання (балансоутримувачами), відповідальними за утримання об’єктів благоустрою

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

- досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою;

- зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві;

- встановлення зрозумілого загального регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання;

- підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

-поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою;

- покращення інженерно- технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою

відсутні, оскільки реалізація положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

витрати з   місцевого бюджету на утримання та відновлення об’єктів, елементів благоустрою, відновлення об'єктів благоустрою, в наслідок порушення суб’єктами господарювання законодавства у сфері благоустрою

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

- забезпечує прозорість дій влади, підвищує рівень самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою врегульовує правовідносини між міською радою та підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться на території м. Подільська;

- дає змогу широкого застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

витрати, пов’язані з виконанням рішення міської ради (робочий час);

витрати на розробку проекту рішення та його інформаційне супроводження;

витрати на поточний контроль за суб’єктами господарювання у сфері регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

10

24

409

1389

1832

в т.ч.

         

кількість суб’єктів підприємництва, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7

14

150

1389

1560

Питома вага групи суб’єктів господарювання у загальній кількості, %

0,5

1,3

22,4

75,8

100

Питома вага групи суб’єктів підприємництва у загальній кількості, %

0,4

0,9

9,7

89

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

- встановлює чітке визначення прав та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері благоустрою міста;

- упорядковує відносини між суб’єктами господарювання у сфері благоустрою;

- враховує пропозиції суб'єктів господарювання щодо благоустрою міста;

- забезпечує обізнаність суб'єктів господарювання у сфері благоустрою міста;

- надає можливість для ефективного використання і збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень міста;

- підвищує рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста;

- поліпшує умови захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою;

- покращує інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів благоустрою, їх естетичний вигляд

- витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 88,35 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- витрати для суб’єктів малого підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 76,68 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- поточні витрати на утримання в належному стані власних об’єктів, елементів благоустрою та території у межах, визначених регуляторним актом, на вивезення сміття та ТПВ тощо;

- відшкодування збитків завданих об’єктам та елементам благоустрою, у разі порушення законодавства з   питань благоустрою згідно КУпАП

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

з огляду на альтернативу – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту, відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

- витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 88,35 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- витрати для суб’єктів малого підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 76,68 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- поточні витрати на утримання в належному стані власних об’єктів,   елементів благоустрою та території у межах, визначених регуляторним актом, на вивезення сміття та ТПВ тощо;

- відшкодування збитків завданих об’єктам та елементам благоустрою, у разі порушення законодавства з   питань благоустрою згідно КУпАП

У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до порушника застосовуються адміністративні штрафи за ст.152 КУпАП в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

залишення існуючої на даний момент ситуації без змін є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта

4

у разі прийняття акту задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження Правил благоустрою міста Подільська, підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою; створення комфортного середовища для життєдіяльності мешканців міста.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

Для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

Для органів місцевого самоврядування:

витрати на відновлення об'єктів та елементів благоустрою, в наслідок порушення суб'єктами господарювання законодавства у сфері благоустроютощо.

Останнє місце у рейтингу.

При виборі цієї альтернативи не досягається мета та цілі державного регулювання, відсутній баланс інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

Вигоди для держави та органів місцевого самоврядування:

- виконуються вимоги Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині затвердження Правил благоустрою м. Подільськ;

-забезпечує прозорість дій влади, підвищує рівень самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою;

- врегульовує правовідносини між міською радою та підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться на території м. Подільська;

- дає змогу широкого застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що забезпечує додаткові надходження до місцевого бюджету;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- дає можливість   більш ефективного використання і збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень міста

- покращує інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою міста;

- відновлює сприятливе для життєдіяльності людини довкілля.

Вигоди для громадян:

- можливість прийняти участь у обговоренні регуляторного акту, внести свої пропозиції;

- покращення санітарного стану міста;

- створення комфортного середовища для життєдіяльності подільчан

Вигоди для суб’єктів господарювання:

- встановлення чітко визначених прав та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері благоустрою міста

- упорядкування відносини між суб’єктами господарювання у сфері благоустрою

- врахування пропозиції суб'єктів господарювання щодо благоустрою міста

- підвищення обізнаності суб'єктів господарювання у сфері благоустрою міста

- можливість   ефективного використання і збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень міста

- покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою;

- відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

У разі прийняття проекту акту держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат.

Для органів місцевого самоврядування є можливість економії коштів, які були б витрачені на відновлення об'єктів благоустрою та   можна буде направити на розвиток міста.

Поряд з цим забезпечується збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, громадян, держави та органів місцевого самоврядування завдяки досягненню належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

Для громадян витрати відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

- витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 88,35 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- витрати для суб’єктів малого підприємництва в наслідок дії прийнятого регуляторного акту, згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, становитимуть 76,68 грн. за перший рік (для одного суб'єкта господарювання);

- поточні витрати на утримання в належному стані власних об’єктів, елементів благоустрою та території у межах, визначених регуляторним актом, на вивезення сміття та ТПВ тощо;

- відшкодування збитків завданих об’єктам та елементам благоустрою, у разі порушення законодавства з питань благоустрою згідно КУпАП

Перше місце у рейтингу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питань благоустрою.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності; чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, що може привести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою

Х

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акту

прийняття акту забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно можливості підвищення рівня самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання; зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві

упродовж деякого часу дії регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, щодо запроваджених нових правил, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням;

зміна діючого законодавства

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття рішення Подільської міської ради « Про затвердження благоустрою міста Подільськ» в редакції 2019 року з дотриманням вимог законодавства України в сфері благоустрою.

У разі прийняття регуляторного акту, визначені цілі будуть досягнуті у повному обсязі шляхом дотримання його вимог суб’єктами господарювання всіх форм власності у сфері благоустрою міста Подільськ.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи, як інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет з метою доведення до відома суті основних вимог положень регуляторного акту.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акту:

а) дії суб’єктів господарювання – підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам-підприємцям (балансоутримувачам), відповідальним за утримання об’єктів благоустрою, дотримуватися положень регуляторного акту;

б) дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування – затвердження Правил благоустрою міста Подільськ, підвищення рівня контролю у сфері благоустрою міста; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Запровадження проекту даного регуляторного акту дозволить затвердити «Правила благоустрою міста Подільськ» відповідно до вимог чинного законодавства.

Реалізація правил не передбачає додаткових фінансових витрат з міського бюджету.

До аналізу регуляторного впливу розроблено М-тест (Тест малого підприємництва), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, більше 10%.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Початок впровадження регуляторного акту з дати його прийняття.

Правила приймаються на невизначений термін у зв’язку з тим, що заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично.

У разі виникнення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючих Правил будуть вноситись відповідні зміни.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі показники:

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців стосовно основних положень акту;

- кількість складених адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою ст. 152 КУпАП;

- сума надходжень до міського бюджету від сплати штрафів за порушення Правил благоустрою ст. 152 КупАП, тис.грн.;

- розмір коштів міського бюджету направлених на покращення благоустрою міста, тис. грн.;

-кількість висаджених дерев, кущів, квітів та розсади;

- ремонт дорожнього покриття, тротуарів, проїжджої частини, кв. м;

- благоустрій прибудинкових територій, кв. м;

- кількість наданих ордерів на проведення земельних робіт.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Стосовно регуляторного акту буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта у зв'язку з тим, що використовуються статистичні дані буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                     А.В. Корчовий


Додаток 2

до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту до проекту рішення Подільської міської ради   «Про затвердження правил благоустрою міста Подільськ» в редакції 2019 року

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

58,9

295,0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

29,45

 

147,25

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

8

Інше (уточнити), гривень

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

88,35

442,25

10

Кількість суб’єктів господарювання великого         та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

   21

21

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва,                 на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1855,35

9287,25

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні   (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

   

Вид витрат

Витрати на сплату податків   та зборів (змінених/нововведених)     (за рік)

Витрати           за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

             

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності   (за рік)

Витрати           на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані           із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

____________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)   (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень     (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані           з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)  

58,9

58,9

295,0

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

* Перевірка одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, яка виникає внаслідок дії регуляторного акт.До розрахунку прийнята середня заробітна плата по м. Подільську за ІV квартал 2018 р. – 8 015,00 грн.

8 015 / 166 + 22% = 58,9 грн. – витрати на оплату праці суб’єкта господарювання в годину

166 – кількість робочих годин в місяць;

22% - єдиний соціальний внесок.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік –стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

29,45

353,4

353,4

1 767

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні         (за наступний рік)

Витрати           за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва не передбачаються

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                      А.В.Корчовий


Додаток 4

до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акту

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період (з 01.10.2018 р.- по 01.01.2019 р.)

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1.

Робочі наради з суб'єктами підприємницької діяльності, приватними   підприємцями, комунальними підприємствами міста Подільськ

200

Доведено до відома присутніх щодо проекту «Правил благоустрою міста Подільськ», обговорено проблемні питання у сфері благоустрою територій міста та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                     1 539(150+1389) (одиниць), у тому числі малого підприємництва –150 (одиниць)та мікропідприємництва – 1 389 (одиниць).

2.2. Питома вага суб'єктів малого підприємництва – 98,7% (тобто малі 9,7% та мікро 89%) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів підприємництва, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7

14

150

1389

1560

Питома вага групи суб’єктів підприємництва у загальній кількості, %

0,4

0,9

9,7

89

100

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання

(пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання

Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на

відповідний облік у визначеному органі

державної влади чи місцевого

самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки

(проведення первинного обстеження) в

органі державної влади + витрати часу на

процедуру обліку (на одиницю

обладнання) х вартість часу суб'єкта

малого підприємництва (заробітна плата) х

оціночна кількість процедур обліку за рік)

х кількість необхідних одиниць

обладнання одному суб'єкту малого

підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні

матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання

(витратні матеріали та ресурси на

одиницю обладнання на рік) х кількість

необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання

(технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування

обладнання (на одиницю обладнання) х

кількість процедур технічного

обслуговування на рік на одиницю

обладнання х кількість необхідних

одиниць обладнання одному суб'єкту

малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що

повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

1539

1539

1539

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" х кількість

суб'єктів малого підприємництва, що

повинні виконати вимоги регулювання

(рядок 6 х рядок 7)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо

виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної

інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації

про регулювання, ознайомлення з рішенням міської ради х вартість

часу суб'єкта малого підприємництва

(заробітна плата) х оціночна кількість

форм

1 година *

30,67 грн. = 30,67 грн.

-

30,67 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та

впровадження внутрішніх для суб'єкта

малого підприємництва процедур на

впровадження вимог регулювання х

вартість часу суб'єкта малого

підприємництва (заробітна плата) х

оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

         -

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації

про порядок звітування щодо

регулювання, отримання необхідних

форм та визначення органу, що приймає

звіти та місця звітності + витрати часу

на заповнення звітних форм + витрати

часу на передачу звітних форм (окремо

за засобами передачі інформації з

оцінкою кількості суб'єктів, що

користуються формами засобів - окремо

електронна звітність, звітність до

органу, поштовим зв'язком тощо) +

оцінка витрат часу на корегування

(оцінка природного рівня помилок)) х

вартість часу суб'єкта малого

підприємництва (заробітна плата) х

оціночна кількість оригінальних звітів х

кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу

перевірок Формула:

витрати часу на забезпечення процесу

перевірок з боку контролюючих органів

х вартість часу суб'єкта малого

підприємництва (заробітна плата) х

оціночна кількість перевірок за рік

30,67 грн.

30,67 грн.

30,67 грн.*

5 років = 153,35 грн.

13

Інші процедури (уточнити)

суб'єкти малого підприємництва отримують ордери на проведення земляних робіт

15,34

15,34

76,7

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

76,68

46,01

260,72

15

Кількість суб' єктів малого

підприємництва, що повинні виконати

вимоги регулювання, одиниць

1539

1539

1539

16

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" х

кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати

вимоги регулювання (рядок 14 х рядок

15)

118010,52

70809,39

   401248,08

 

٭Перевірка одного суб’єкта малого підприємництва, яка виникає внаслідок дії регуляторного акту. До розрахунку прийнята мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 р. – 4 173,00 грн.

4 173 / 166 + 22% = 30,67грн. – витрати на оплату праці суб’єкта малого підприємництва в годину

166 – кількість робочих годин в місяць;

22% - єдиний соціальний внесок.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів господарювання не передбачаються.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

                                                                                                                                                    грн.

Порядковий

номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять

років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого

підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для

суб'єктів малого підприємництва щодо виконання

регулювання та звітування

118010,52

401248,08

3

Сумарні витрати малого підприємництва на

виконання запланованого регулювання

(сума рядків 1 та 2)

118010,52

401248,08

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого

регулювання

(сума рядків 3 та 4)

118010,52

401248,08

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проект рішення Подільської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою м. Подільська» підготовлено відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини на території м. Подільська.

Коригуючі заходи не пропонуються, так як даний регуляторний акт не передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися законодавством України. В разі запровадження компенсаторних механізмів на державному рівні, буде проведена повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва.

Компенсаторні механізми для суб'єктів малого підприємництва (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) не передбачається.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                   А.В. Корчовий

           

Перегляди: 549