Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: П'ятниця, 01 серпня 2014 Останнє оновлення: П'ятниця, 01 серпня 2014 Опубліковано: П'ятниця, 01 серпня 2014 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.М ВЛАСЮК

Аналіз впливу регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету Котовської міської ради " Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради"

Аналіз впливу регуляторного акта розроблено у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Статтею 15 Закону України «Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг» передбачено, що у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг можуть надаватися супутні послуги суб’єктами господарювання (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Враховуючи, що надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється, виникає необхідність конкурсного добору суб’єктів господарювання за   критеріями   мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг.

Затвердження порядків проведення конкурсів для надання кожного виду супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг   врегулює всі   питання надання супутніх послуг та визначить процедуру проведення конкурсу для надання таких послуг.

2. Цілі державного регулювання.

Метою здійснення державного регулювання є визначення та упорядкування відносин щодо процедури проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Збереження існуючого стану. Однак, це призводить до збільшення матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення під час отримання супутніх послуг, пов'язаних з отримання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг (на виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, канцелярські товари, банківські послуги тощо). Альтернатива неприйнятна, оскільки не вирішують проблему.

Прийняття проекту регуляторного акту “Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради” забезпечить виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 року № 379 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг”. Зазначеною постановою передбачається затвердження окремих порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг для надання кожного виду супутніх послуг. Така альтернатива є прийнятною.

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради» врегулює організаційні питання процедури проведення конкурсів на надання супутніх послуг та дасть змогу визначити суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати надання супутніх послуг за критеріями мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

         Також, будуть врегулюванні права та обовязків організатора конкурсу, учасників конкурсу та конкурсної комісії .

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Затвердження порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради врегулює всі   питання надання супутніх послуг та визначить загальну процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

6.Очікувана результативність.

Впровадження регулювання проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг буде сприяти створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян, фізичних та юридичних осіб

Сприятиме створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг.

Збільшаться витрати на отримання супутніх послуг

Інтереси держави та місцевої влади

Врегулює питання щодо конкурсного добору суб’єктів господарювання    на надання супутніх послуг.

Відсутні

Суб'єкти господарювання, які надаватимуть супутні послуги

Можливість розвитку господарської діяльності

Витрати на участь у конкурсі

7.Строк дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Показники результативності зазначеного регуляторного акта передбачається визначити за критеріями:

-         кількість звернень громадян та суб'єктів господарювання щодо надання супутніх послуг;

-         розмір надходження до місцевого бюджету орендної плати за використання комунального майна суб'єктами господарювання., які надаватимуть супутні послуги в залежності від площі оренди;

-         кількість суб'єктів господарювання, які надаватимуть супутні послуги.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акту буде здійснювати Центр надання адміністративних послуг Котовської міської ради.

- базове відстеження – після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження;

- повторне відстеження - через рік з дати набрання актом чинності, але не пізніше двох років.

- періодичні відстеження – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                   Н.М ВЛАСЮК

Перегляди: 1181