Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Субота, 21 березня 2015 Останнє оновлення: Субота, 21 березня 2015 Опубліковано: Субота, 21 березня 2015 Автор: Начальник Фінансового управління Котовської міської ради О.В. Музичук

АНАЛІЗ

 регуляторного впливу проекту регуляторного акту —

проекту рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м.Котовську» №200 від 30.08.2012 р.»

1.Визначення та аналіз проблеми,

яку буде розв’язано шляхом регулювання.

            На теперішній час в місті діють Правила розміщення зовнішньої реклами (надалі - Правила), затверджені рішенням виконавчого комітету Котовської міської ради від 30.08.2012 р. №200.

Питання розміщення реклами на законодавчому рівні регулюються Законом України «Про рекламу» та Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. N 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами». Статтею 16 Закону України «Про рекламу» визначено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На практиці склалася ситуація, що вказаний порядок потребує змін в частині встановлення підстав для скасування дозволу на встановлення зовнішньої реклами, у зв'язку з численними порушеннями, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання. Не достаньо врегульований порядок демонтажу об'єктів зовнішньої реклами. 

Внесення змін до Правил також може бути проведено тільки шляхом регулювання з боку органів місцевого самоврядування, а саме прийняття рішення виконавчого комітету Котовської міської ради – «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м.Котовську» №200 від 30.08.2012 р.»

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Котовської міської ради розроблений Фінансовим управлінням Котовської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

2.Цілі регулювання.

Основною метою даного регулювання є створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності, виконання вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, упорядкування плати за право користування місцем. Цілями регулювання є:

-встановлення єдиного порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та їх демонтажу;

-поліпшення стану прилеглої території та території встановлення об’єктів зовнішньої реклами;

-знизити кількість порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;

-вдосконалити відносини між органами місцевого самоврядування (виконкомом міської ради) та суб’єктами господарювання, пов’язані з отриманням дозволу на розміщенням зовнішньої реклами.

3.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

Під час розроблення даного регуляторного акту розглядалися таки альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Можливі способи
досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від
альтернативних способів/ аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

- не забезпечує належних надходжень до міського бюджету;

- не стимулює використання мало привабливих для підприємницької діяльності місць можливого розташування об’єктів зовнішньої реклами.

Проблема не розв’язується.

Внесення змін до існуючого регуляторного акту

- відповідає вимогам чинного законодавства;
- забезпечує належні надходження до місцевого бюджету;                                  -  розв’язує проблему в цілому;
- забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Обраний спосіб:                                                      - Запровадження чіткого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста.                                                                          - Розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.                                                        - Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

Отже, внесення змін до регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, і дасть можливість створити умови щодо забезпечення гарантій законності у сфері розміщення реклами, більш ефективно застосовувати регулювання розміщення реклами, яке буде спрямовуватись на посилення економічних методів впливу як на суб’єктів господарської діяльності, так і на процеси, що відбуваються в цій галузі.

4.Механізм, який пропонується застосувати

для вирішення проблеми, і відповідні заходи.

Для розв’язання проблем, визначених в першому розділі цього регуляторного акту, пропонується внести зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Котовську.

Внести доповнення до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Котовськ, а саме до п. 29 викласти у такій редакції:

«Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради:

-у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

-не переоформлення дозволу в установленому порядку;

-в разі несплати більше 2х місяців за розміщення зовнішньої реклами;

-за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами.

-у разі утримання рекламного засобу у неналежному санітарному стані.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети

у разі прийняття регуляторного акту.

Запропонований проект регуляторного акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує чітке врегулювання механізму дій та відносин між місцевими органами влади і суб’єктами господарювання. Він максимально відповідає стану та тим умовам, що склалися в місті і потребує затвердження виконкомом міської ради.

6. Очікуванні результати прийняття акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, стабілізація надходжень до міського бюджету від сплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів,

Впровадження даного регуляторного акта дозволить:

-прийняти міською радою рішення, яке відповідає вимогам акту вищої юридичної сили;

-створити сприятливі умови в місті для розміщення реклами;

-підсилити функції контролю за розміщенням зовнішньої реклами.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до міського бюджету

Зменшення надходжень до міського бюджету внаслідок непередбачених умов

Упорядкування та економне використання території міста

 

Забезпечення вчасного надходження плати за користуванням місцем встановлення об’єктів зовнішньої реклами та контроль за її справлянням

 

Підвищення іміджу місцевої влади

 

Суб’єкти підприємницької діяльності

Зростуть можливості отримати бажане місце для встановлення об’єктів зовнішньої реклами

Витрати, пов’язані з підприємницькою діяльністю

Розширення мережі суб’єктів господарювання

 

Збільшення обсягів товарообігу, платних послуг

 

Територіальна громада міста

Збільшення надходжень до місцевого бюджету вплине на якість виконаних робіт по благоустрою міста.

Відсутні

7. Визначення показників результативності акта.

Результативність регуляторного акту передбачається в наступному:

-збільшенні надходжень до міського бюджету;

-використанні території міста за цільовим призначенням;

-встановленні чіткого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, отримання дозволу на таке розміщення та порядку демонтажу об’єктів зовнішньої реклами;

-зменшення кількості порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;

-естетичних змінах міського середовища в процесі реалізації вказаного проекту рішення.

Показники результативності:

-кількістьвиданих/продовжених дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

-кількість відмов у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

-кількість укладених договорів про надання права тимчасового користування місцем/місцями на розміщення зовнішньої реклами;

-кількість скасованих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

-сума надходжень до міського бюджету.

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта не обмежується, але може бути переглянутий у разі неефективності його дії та внесення змін до чинного законодавства.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Начальник

Фінансового управління

Котовської міської ради                                                                О.В. Музичук

Перегляди: 1222