Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Понеділок, 21 грудня 2015 Останнє оновлення: Понеділок, 21 грудня 2015 Опубліковано: Понеділок, 21 грудня 2015 Автор: Начальник управління архітектури та земельних відносин О.І.Чернега

АНАЛІЗ

ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення виконавчого комітету Котовської міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Котовськ» у новій редакції

  

1.Визначення та аналіз проблеми,

яку буде розв’язано шляхом регулювання.

  На теперішній час в місті діють Правила розміщення зовнішньої реклами (надалі - Правила), затверджені рішенням виконавчого комітету Котовської міської ради від 30.08.2012 р. №200.

Питання розміщення реклами на законодавчому рівні регулюються Законом України «Про рекламу» та Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. N 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами». Статтею 16 Закону України «Про рекламу» визначено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На практиці склалася ситуація, що вказаний порядок потребує затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Котовськ» у новій редакції.                                    

Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Котовськ» у новій редакції може бути проведено тільки шляхом регулювання з боку органів місцевого самоврядування, а саме прийняття рішення виконавчого комітету Котовської міської .

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Котовської міської ради розроблений Фінансовим управлінням Котовської міської ради дляпроведення процедури оприлюднення та обговорення.

2.Цілі регулювання.

Основною метою даного регулювання є створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності, виконання вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, упорядкування плати за право користування місцем. Цілями регулювання є:

Øвстановлення єдиного порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та їх демонтажу;

Øполіпшення стану  прилеглої території та території встановлення об’єктів зовнішньої реклами;

Øзнизити кількість порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;

Øвдосконалити відносини між органами місцевого самоврядування (виконкомом міської ради) та суб’єктами господарювання, пов’язані з отриманням дозволу на розміщенням зовнішньої реклами;

1.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

Можливі способи
досягнення цілей

 Оцінка способу

Причини відмови від
альтернативних способів/ аргументи щодо переваги обраного способу

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Котовськ» у новій редакції

Не забезпечує належних надходжень до  міського бюджету;

 

Не стимулює використання мало привабливих для підприємницької діяльності місць можливого розташування об’єктів зовнішньої реклами;

- Проблема не розв’язується;
- Невідповідність принципам регуляторної політики, адекватності, ефективності, збалансованості,  прозорості   та
врахування громадської думки
- проблема не розв’язується.

Обраний спосіб – запровадження чіткого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста

- Відповідає вимогам чинного законодавства;
- розв’язує проблему в цілому;
- забезпечує належні  надходження до  місцевого бюджету.
- забезпечує досягнення цілей державного регулювання. 

- Забезпечує принципи державної регуляторної політики;
- розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.
- розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 

2.Механізм, який пропонується застосувати

для вирішення проблеми, і відповідні заходи.

Для розв’язання проблем, визначених в першому розділі цього регуляторного акту, при підготовці Правил в новій редакції пропонується затвердити Правила.

В новій редакції Правил розміщення зовнішньої реклами пропонується змінити затверджений механізм проходження документів для отримання дозволу та привести його до умов сьогодення.

3. Обґрунтування можливостей досягнення мети

у разі прийняття регуляторного акту.

Запропонований проект акта розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує чітке врегулювання механізму дій та відносин між місцевими органами влади і суб’єктами господарювання. Він максимально відповідає стану та тим умовам, що склалися в місті і потребує затвердження виконкомом міської ради.

 

 

4. Очікуванні результати прийняття акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, стабілізація надходжень до міського бюджету від сплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів,

Впровадження даного регуляторного акта дозволить:

- прийняти міською радою рішення, яке відповідає вимогам акту вищої юридичної сили;

- створити сприятливі умови в місті для розміщення реклами.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування 

 

 

Збільшення надходжень до міського бюджету

Зменшення надходжень до міського бюджету внаслідок  непередбачених умов

Упорядкування  та економне використання території міста

 

Забезпечення вчасного надходження  плати за користуванням місцем встановлення об’єктів зовнішньої реклами та  контроль за її справлянням

 

Підвищення  іміджу місцевої влади

 

Суб’єкти підприємницької діяльності 

Зростуть  можливості  отримати бажане  місце для встановлення об’єктів зовнішньої реклами

Витрати, пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Розширення мережі  суб’єктів господарювання

 

Збільшення обсягів товарообігу, платних послуг

 

Територіальна громада міста

Збільшення надходжень до місцевого бюджету вплине  на якість виконаних робіт  по благоустрою міста.

Відсутні

5. Визначення показників результативності акта.

Результативність регуляторного акту передбачається в наступному:

Øзбільшенні надходжень до міського бюджету;

Øвикористанні території міста за цільовим призначенням;

Øвстановленні чіткого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, отримання дозволу на таке розміщення та порядку демонтажу об’єктів зовнішньої реклами.

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта не обмежується, але може бути переглянутий у разі неефективності його дії та внесення змін до чинного законодавства.

7. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Начальник управління

архітектури та земельних відносин                                                        О.І.Чернега

Перегляди: 1246