Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: П'ятниця, 27 жовтня 2017 Останнє оновлення: П'ятниця, 27 жовтня 2017 Опубліковано: П'ятниця, 27 жовтня 2017 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення виконавчого комітету Подільської міської ради

«Про встановлення комунальному підприємству «Подільський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку»

 

 

I. Визначення проблеми

За результатами фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Подільський міський ринок» за І півріччя 2017 р. підприємство є збитковим, збитки склали 37,1 тис.грн. Доходом підприємства є діючі тарифи на послуги ринку, які не змінювалися з 2011 р. На даний час діючі тарифи не покривають витрат пов’язаних з утриманням ринку, відповідно до вимог Правил торгівлі, не забезпечують надання якісних послуг торгуючим, стримують подальший розвиток та благоустрій ринку, потребують приведення у відповідність до вимог діючого законодавства.

На теперішній час вартість послуг, які надає КП «Подільський міський ринок»  для  здійснення торгівельної діяльності не відповідає рівню економічно обґрунтованих витрат, які необхідно здійснити на ринку для надання послуг відповідної якості.

Основними факторами, які суттєво вплинули на зростання собівартості надання послуг, стали:

- зростання рівня оплати праці відповідно до чинного законодавства (Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»);

- зростання вартості енергоносіїв, внаслідок чого підвищилися тарифи на комунальні послуги.

Крім цього, виникла необхідність в організації охорони об`єктів, які орендуються суб`єктами підприємницької діяльності для здійснення торгівлі.

Порівняльна таблиця  основних складових собівартості ( грн.)

Елементи витрат

Одиниця виміру

В діючому тарифі

В запропон.

тарифі

Коефіцієнт росту

Оплата праці

мін. з/плата

922

3200

3,47

Електроенергія

1 кВт/г

0,53

1,92

3,62

Вивіз ТПВ

1 м3

19,34

38,20

1,98

Видалення нечистот

1 м3

32,74

40,00

1,22

Опалення (вугілля)

1 т

1500

4000

2,67

                  

                     Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

*

 

Держава

*

 

Суб'єкти господарювання,

*

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

*

 

Подальше застосування нині діючих тарифів призведе до поглиблення наявних на сьогодні проблемних питань:

- погіршення фінансового стану підприємства;

- обмеженість обігових коштів та відсутність можливості у підприємства своєчасно і в повному обсязі здійснювати заходи по утриманню території ринку в належному технічному та санітарному стані;

- зниження якості послуг, які надає підприємство для здійснення торгівельної діяльності.

З метою недопущення отримання підприємством збитків від здійснення своєї господарської діяльності та збереження комунального підприємства в структурі житлово-комунального господарства міста на умовах самофінансування та встановлення економічно обґрунтованих тарифів на надання послуг для забезпечення здійснення торгівельної діяльності, виникла необхідність у перегляді діючих цін і тарифів на послуги ринку.

Шляхом прийняття запропонованого проекту регуляторного акту передбачається розв’язання наступних проблемних питань:

- Збереження рентабельного комунального підприємства «Подільський міський ринок» в структурі комунального господарства міста на умовах самофінансування.

- Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на надання послуг для забезпечення здійснення торгівельної діяльності, що позитивно вплине на стабільну роботу ринку та покращення якості послуг.

- Залучення додаткових обігових коштів для своєчасного проведення заходів по утриманню території ринку в належному технічному та санітарному стані.

Обґрунтування державного регулювання визначеної проблеми

Відсутність регулювання тарифу на послуги ринку дестабілізуватиме роботу комунального підприємства, що, в свою чергу, негативно впливатиме на господарську діяльність суб’єктів господарювання та осіб, які торгують сількогосподарською продукцією власного виробництва, що знаходяться в договірних та іншіх відносинах з КП «Подільський міський ринок».

Проблема, що склалася в роботі комунального підприємства, за допомогою ринкових механізмів не може бути вирішена, оскільки затвердження тарифів на послуги, що надаються підприємствами і організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, належить до повноважень виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування, тобто, вона може бути вирішена тільки шляхом прийняття виконавчим комітетом міської ради нового регуляторного акту.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Прийняття запропонованого регуляторного акту має на меті:

- надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринку, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи;

- забезпечення стабільного беззбиткового/прибуткового функціонування КП «Подільський міський ринок»;

- збереження робочих місць та своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства;

-  своєчасна оплата підприємством податків та інших обов’язкових платежів;

-  утримання основних засобів підприємства у належному технічному, естетичному та санітарному стані;

- розвиток інфраструктури ринку.

При прийнятті запропонованого регуляторного акту визначені цілі будуть досягнуті за рахунок встановлення розміру тарифів на послуги ринку на рівні економічно обґрунтованих витрат підприємства.

На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акту можуть вплинути окремі негативні зовнішні фактори, зокрема, зниження попиту на послуги ринку внаслідок погіршення економічної ситуації в країні та зниження життєвого рівня населення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1. Визначення альтернативних способів

В якості альтернативи можна запропонувати:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої ситуації без змін

Залишення діючих тарифів без перегляду. Але при цьому обмеженість обігових коштів призведе до погіршення фінансового стану підприємства, утворенню заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства, по податкам і обов’язковим платежам до бюджету і соціального фонду, за надані підприємству комунальні послуги тощо. Поступово знизиться якість послуг споживчого ринку, тому залишити діючі тарифи без змін неможливо і існуюча проблема буде тільки поглиблюватись.

Альтернатива 2.

Часкова зміна ситуації

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат та звернутися до міської ради з клопотанням про надання дотації на покриття різниці в тарифах. Дана альтернатива не може бути прийнята для вирішення проблеми, так як чинним законодавством не передбачено відшкодування різниці в тарифах на даний вид послуг.

Альтернатива 3.

Істотна зміна ситуації

Затвердження нових тарифів на послуги ринку. Перевагою вибраного способу регулювання є те, що в даному випадку формуються економічно обґрунтовані тарифи на послуги ринку, які відповідатимуть рівню необхідних витрат на їх надання. В результаті буде забезпечено: ефективну та беззбиткову господарську діяльність КП «Подільський міський ринок», надання якісних послуг населенню та суб’єктам господарювання, збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати на законодавчо встановленому рівні, своєчасну сплату податків та  інших обов’язкових платежів, розрахунки в повному обʼємі за надані підприємству комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, водовідведення, вивезення ТПВ).

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

-

Збиткове комунальне підприємство

Загроза виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків та платежів

Невиконання планових надходжень до Державного та місцевого бюджетів

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

-

Зменшення надходжень до бюджету

Відсутність можливості економічного розвитку комунального підприємства

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

Збереження прибуткового комунального підприємства

Створення умов для розвитку сучасної ринкової інфраструктури

Збільшення надходжень до бюджету

Можливість направлення додаткових коштів на соціально-економічний розвиток громади

-

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

-

-

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

-

-

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

Можливість користування якісними  послугами ринку

Збільшення асортименту товарів, зменшення цін на товари за рахунок збільшення кількості торгуючих

-

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання

-

-

389

(за договорами)

350

(умовно за кожен день торгівлі)

739

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

   

53

47

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

-

Погіршення якості послуг ринку через відсутність можливості належного фінансування заходів з утримання ринку

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

-

Незначне збільшення витрат, пов’язаних з оплатою тарифів на послуги ринку

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

Збільшення кількості торгових місць

Покращення якості  послуг ринку

Ровиток торгівельної діяльності суб’єктів господарювання

Збільшення витрат на оплату послуг за утримання торгівельних і складських місць в належному стані та охорону торгових об’єктів

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

1

Неможливо залишати тарифи без перегляду, оскільки це не вирішує дану проблему та погіршує фінансовий стан КП “Подільський міський ринок”.

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

2

Часткове підвищення тарифів не вирішить проблеми.

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

4

Проблема не існуватиме

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

Немає

Відсутність прогресу у розвитку торгівельної мережі

Альтернатива показала себе такою, що не відповідає потребам надавачів та споживачів ринкових послуг

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

Немає

Відсутність прогресу у розвитку торгівельної мережі

Альтернатива показала себе такою, що не повністю вирішує дану проблему

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

Покращення якості  послуг ринку

Ровиток торгівельної діяльності суб’єктів господарювання

Збільшення кількості торгових місць

Збільшення надходжень до бюджету

Можливість направлення додаткових коштів на соціально-економічний розвиток громади

Збільшення витрат СПД, пов’язаних з оплатою тарифів на послуги ринку

Цей регуляторний акт повністю забезпечить потреби у розв’язанні проблеми та відповідає принципам державної регуляторної політики. Прийняття регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Залишення діючих тарифів без перегляду

Переваги відсутні

Х

Альтернатива 2.

Затвердження тарифів нижче рівня економічно обґрунтованих витрат

У такому разі необхідно буде звернутися до міської ради з клопотанням про надання дотації на покриття різниці в тарифах. Дана альтернатива не може бути прийнята для вирішення проблеми, так як чинним законодавством не передбачено відшкодування різниці в тарифах на даний вид послуг.

Х

Альтернатива 3.

Затвердження нових тарифів на послуги ринку

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним,  оскільки лише у даний спосіб можна запобігти збитковості комунального підприємства, а також врахувати інтереси підприємства, суб’єктів господарювання та громадян міста.

Зміни у законодавстві з питань ціноутворення, оподаткування, оплати праці, зростання цін на енергоносії та комунальні та інші послуги тощо.

Також існує ймовірність погіршення економічної ситуації в країні, зростання рівня інфляції, зниження платоспроможності населення, що спричинить зменшення прибутків суб’єктів господарювання  та КП “Подільський міський ринок”, однак це не пов’язано з прийняттям даного регуляторного акту.

         

 

 Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками на дію регуляторного акта будуть:

- зміна чинного законодавства у сфері оподаткування підприємств;

- зміна вимог чинного законодавства для підприємств, що надають послуги для здійснення торгівельної діяльності;

- збільшення вартості складових, які входять до собівартості надаваних послуг; (зростання вартості обовʼязкових показників, які включаються в розрахунок вартості нанаваних послуг)

- збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі суттєвого впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту регуляторний орган може прийняти рішення про внесення змін до нього, або про його скасування та підготовку нового проекту регуляторного акту.

 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розвʼязання визначеної проблеми

 

Вказану проблему пропонується розв’язати шляхом затвердження рішенням виконавчого комітету Подільської міської ради тарифів на послуги ринку на рівні економічно обґрунтованих витрат на надання КП «Подільський міський ринок» відповідних послуг з урахуванням планового прибутку.

Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації і тільки після цього набирає чинності.

Ступінь ефективності застосування даного регуляторного акту буде оцінюватись за підсумками відстеження результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з надання відповідних послуг.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації щодо підвищення тарифів на послуги ринку з суб'єктами малого підприємництва проведено розробником 28 липня 2017 року на загальних зборах підприємців торгуючих на ринку та адміністрації КП “Подільський міський ринок”.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

       

1

Загальні збори

108

Згодні на підвищення тарифів, в т.ч. з урахуванням додаткових витрат на охорону об`єктів

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання (умовно за день торгівлі): 739 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 389 (одиниць) та мікропідприємництва 350 (одиниць);

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Тарифи на послуги збільшуються:

-          за Договором оренди торговельного місця у місяць

     від 368,94 грн. (торгівля з закритих столів) до 501,98 грн.;

     від  393,12 грн. (торгівля з контейнерів) до 556,19 грн.;

     від 374,40 грн. (торгівля з кіосків) до 569,40 грн.;

     від 327,60 грн. (торгівля з автомобіля) до 442,00 грн.;

     від 795,60 грн. (торгівля з закритих столів рибою) до 936,00 грн.;

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (послуги ринку)

Збільшуються витрати  на оплату послуг відповідно до представлених тарифів

   

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

739

   

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

-

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

-

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

   

16

Сумарно, гривень

-

Х

-

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не передбачаються.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Збільшуються витрати на оплату послуг, відповідно до представлених тарифів

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

-

4

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Збільшуються витрати суб’єктів підприємницької діяльності на оплату послуг, відповідно до представлених тарифів

 

Компенсаторні механізми для суб'єктів малого підприємництва (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання) не передбачається, так як обсяг витрат, що включається до собівартості послуг визначається на підставі результатів аналізу витрат підприємства за І півріччя 2017 року із застосуванням нормативного методу і не включає необгрунтованих  додаткових витрат.

Вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, що виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо такі витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

При прийнятті запропонованого регуляторного акту, матимуть місце наступні позитивні фактори:

- міське комунальне господарство матиме в своїй структурі беззбиткове підприємство, яке функціонуватиме на умовах самофінансування;

- тарифи на послуги ринку будуть відповідати рівню економічно обґрунтованих витрат, що дасть можливість споживачам отримувати більш якісні послуги для здійснення своєї торгівельної діяльності на території міського ринку.

Встановлення запропонованих регуляторним актом тарифів на послуги ринку на рівні економічно обґрунтованих витрат дозволить комунальному підприємству створити належні умови для здійснення своєї господарської діяльності на умовах самофінансування і надавати якісні послуги суб’єктам господарювання, забезпечити їм сприятливі умови для здійснення торгівельної діяльності на території ринку.

Виконання вимог даного регуляторного акту не потребує додаткових витрат коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.

Застосування тарифів на послуги ринку, затверджених рішенням виконавчого комітету Подільської міської ради, дасть можливість керівництву підприємства планувати подальший розвиток міського ринку.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, оскільки прийняття рішення виконкому про затвердження КП «Подільський міський ринок» тарифів на послуги ринку, спрямовано на встановлення контролю за ціноутворенням у цій сфері, недопущення включення необґрунтованих витрат до собівартості надаваємих послуг що, в свою чергу, сприятимезменшенню торгових націнок  і, як наслідок, дасть можливість стабілізувати рівень роздрібних цін на продовольчі та непродовольчі товари.

 

 

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

При прийнятті регуляторного акта:

- тарифи будуть відповідати рівню економічно обґрунтованих витрат на виробництво і надання послуг;

- міське комунальне господарство матиме в своїй структурі беззбиткове підприємство;

- споживачі матимуть змогу отримувати якісні послуги для здійснення торгівельної діяльності;

- за рахунок рентабельності підприємство матиме можливість проводити роботи по приведенню території ринку у відповідність до вимог ветеринарно-санітарного законодавства дасть можливість створити більш сприятливі умови для здійснення торгівельної діяльності, забезпечити належний технічний та естетичний стан території ринку;

- при прийнятті регуляторного акту очікується зростання витрат суб’єктів підприємницької діяльності на оплату послуг комунальному підприємству, однак за рахунок створення більш привабливих умов для здійснення торгівельної діяльності, матиме місце збільшення споживчого попиту, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходу від реалізації товарів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта строго не встановлюється, так як залежить від зовнішніх факторів:

- нормативно-правових (внесення змін до чинного законодавства);

- економічно-соціальних (збільшення чи зменшення споживачів, торгівельних приміщень (площ), переліку послуг, прийняття рішень з питань цін і тарифів на державному рівні).

Дані фактори спричиняють зміну розміру тарифів на послуги ринку для забезпечення здійснення торгівельної діяльності, так як безпосередньо впливають на формування основних складових собівартості на реалізацію послуг.

Строк дії регуляторного акта, достатній для розв'язання проблеми залежить від зовнішніх чинників, які наведені вище.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

       - Сума надходжень до міського бюджету в частині сплати комунальним підприємством податку на прибуток.

За І півріччя 2017 року сума надходжень до міського бюджету становила 24,8 тис. грн. Передбачається сума надходжень до міського бюджету від сплати податку на прибуток на рівні планового періоду.

    - Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта відповідно до укладених договорів на надання підприємством послуг.

 Очікується збільшення кількості суб’єктів господарювання на території КП «Подільський міський ринок» за рахунок створення більш сприятливих умов для здійснення торгівельної діяльності. Станом на 01.07.2017 рокукількість укладих договорів  на послуги ринкустановить 368.

         - Середній розмір площі, яка використовується під торгівлю.

Збільшення кількості торгуючих надасть можливість оптимально використовувати торгівельну площу ринка. У 2017 році за день використовувалось в середньому 2210 кв.м ринкової площі.

- Фінансовий результат комунального підприємства “Подільський міський ринок”.

За результатами фінансово-господарської діяльності КП «Подільський міський ринок» за І півріччя 2017 р. підприємство отримало збитки у розмірі 37,1 тис.грн. Планується за рік отримати прибутку у розмірі 10,78% (272,538 тис.грн.). Кошти будуть спрямовані на розвиток інфрастуктури ринку.

- Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання очікується на рівні 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в  засобах масової інформації, а саме шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Подільської міської ради та з друкованих ЗМІ.

IX. Визначенння заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка результативності запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

При проведенні базового відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані, тому відстеження буде проводитись після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде в термін не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні три роки починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного акту.

Основними заходами відстеження буде проводитись на підставі:

- аналізу надходжень до міського бюджету, в частині перерахування податку на прибуток;

- аналізу звітності про фінансові результати роботи КП «Подільський міський ринок»;

- аналізу інформації комунального підприємства про кількість укладених договорів на надання послуг ринку для забезпечення здійснення торгівельної діяльності з суб’єктами господарювання, про кількість торгуючих на ринку, про торгівельну площу, яка використовувалась для здійснення торгівельної діяльності з суб’єктами господарювання (книга обліку розрахункових операцій).

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати відділ торгівлі та підприємницької діяльності управління економічного розвитку Подільської міської ради.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради-

начальник фінансового управління

Подільської міської ради                                                                            О.В. Музичук

Перегляди: 773