Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів Створено: Понеділок, 27 листопада 2017 Останнє оновлення: Середа, 14 лютого 2018 Опубліковано: Понеділок, 27 листопада 2017 Автор: Заступник міського голови Корчовий А.В.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Подільської міської ради

«Про встановлення тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ»

1. Визначення проблеми

Проблема – неврегульовано питання визначення розміру тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.Даний наказ регулює загальні питання, принципи та порядок встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Поділську, відповідно ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та згідно ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішенням міської ради від 22.02.2012 р. №214-VІ затверджений Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті.

Але при цьому порядок визначення самого тарифу не описаний в жодному вищевказаному нормативно-правовому акті. Що створює проблему прозорості та обґрунтованості ставок тарифів, які повинні бути прийнятними для суб’єктів малого бізнесу, диференційовано визначеними в залежності від виду тимчасової споруди, місця її знаходження  та забезпечити покриття витрати з місцевого бюджету на обслуговування місць розташування тимчасових споруд призначених для провадження підприємницької діяльності. Вирішення вказаної проблеми не можливе за допомогою ринкових механізмів, або за допомогою діючих регуляторних актів з причини відсутності останніх.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 


2.  Цілі державного регулювання

- створення прозорого механізму розрахунку тарифів;

- диференційоване визначення розміру тарифу в залежності від виду тимчасової споруди, місця її 

  знаходження;

- забезпечення покриття витрати з місцевого бюджету на обслуговування місць розташування 

  тимчасових споруд призначених для провадження підприємницької діяльності

-більш ефективне утримання в належному стані об’єктів благоустрою міста.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            На даний час державне врегулювання встановлення порядку тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності впроваджується на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Але при цьому ні яким підзаконним актом не визначено порядок визначення розміру тарифу, а лише делеговано право виконавчим комітетам міських рад на встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги.

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

Залишення існуючої ситуації без змін

Залишення ситуації без змін, тобто не затверджуючи тариф за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста. Це не дасть змоги вирішити зазначену проблему. Невизначеність процедури створюватиме можливість виникнення тіньових схем розміщення тимчасовихспоруд (ТС).Відсутність надходжень до бюджету не дасть змоги якісно надавати комунальні послуги з прибирання прилеглої території та забезпеченняефективного утримання в належному стані об’єктів благоустрою міста.

Альтернатива 2.

Часткова зміна ситуації

Затвердження фіксованого тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста, тобто вартості 1 м2. Дана альтернатива лише частково змінить ситуацію, оскільки недиференційоване визначення розміру тарифу створить нерівні умови для підприємців і не забезпечить необхідний рівень поповнення місцевого бюджету.

Альтернатива 3.

Істотна зміна ситуації

Встановлення тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ згідно методики визначення тарифу. Перевагою вибраного способу регулювання є те, що в даному випадку формуються економічно обґрунтовані тарифи, які відповідатимуть рівню необхідних витрат на їх надання. В результаті буде забезпечено: прозорий механізм визначення тарифу, надходження коштів до бюджету, що забезпечить можливість надання якісних комунальних послуг населенню та суб’єктам господарювання.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої ситуації без змін

-

Можливість виникнення тіньових схем розміщення ТС та недонадходження коштів до місцевого бюджету

Альтернатива 2.

Часкова зміна ситуації

-

Не в повній мірі забезпечить необхідний рівень поповнення місцевого бюджету

Альтернатива 3.

Істотна зміна ситуації

- Забезпечення прозорого механізму встановлення тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста

- Формування економічно обґрунтованих тарифів за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста

-  Додаткові надходження до місцевого бюджету,які спрямовуватимуться нарозвиток міста та забезпечить можливість надання якісних комунальних послуг населенню та суб’єктам господарювання

– Можливість обліку всіх суб’єктів господарювання,  що здійснюють свою діяльність в ТС та створення в подальшому єдиної схеми розташування ТС

-

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

-

-

Альтернатива 3

Можливість скористатись послугами об’єктів торгівлі та надання послуг, забезпечення прибирання та обслуговування території, на якій знаходяться вказані об’єкти

-

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі (стаціонарні)

Мікро (виносна торгівля)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

250

20

270

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

   

92

8

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

Економія коштів, які б необхідно було сплачувати за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста

Відсутність витрат,

прозорої схеми розміщення ТС та визначеного тарифу за розміщення ТС

Альтернатива 2

-

Економія різниці коштів, які необхідно сплачувати згідно фіксованого тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста за 1 м2  та  диференційованого тарифу

-

Витрати, пов’язані зі сплатою фіксованого тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста за 1 м2

Нерівні умови ведення  підприємницької діяльності

Альтернатива 3

Прозорий та диференційований механізм визначення тарифу забезпечить рівні умови для суб’єктів господарювання

Витрати, пов’язані зі сплатою диференційованого тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Неможливо залишати ситуацію без змін, оскільки це не вирішує дану проблему та не покращую економічний клімат

Альтернатива 2

2

Часткове врегулювання не вирішить проблеми

Альтернатива 3

4

Проблема не існуватиме

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

не має

Питання залишається не врегульованим, можливість виникнення тіньових схем розміщення ТС

Альтернатива показала себе такою, що не відповідає потребам, а ні органів місцевого самоврядування, а ні суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

не має

Не в повній мірі забезпечить необхідний рівень поповнення місцевого бюджету

Альтернатива показала себе такою, що не повністю вирішує дану проблему

Альтернатива 3

- Прозорий та диференційований механізм визначення тарифу забезпечить рівні умови для суб’єктів господарювання;

- Додаткові надходження до місцевого бюджету, які спрямовуватимуться на розвиток міста та забезпечить можливість надання якісних комунальних послуг населенню та суб’єктам господарювання;

– Можливість обліку всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в ТС та створення в подальшому єдиної схеми розташування ТС;

- Можливість скористатись послугами об’єктів торгівлі та надання послуг, забезпечення прибирання та обслуговування території, на якій знаходяться вказані об’єкти.

-

Витрати суб’єктів господарюван-ня, пов’язані зі сплатою диференційованого тарифу за право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста

Альтернатива показала себе такою, що повністю відповідає потребам та  принципам державної регуляторної політики. Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Переваги відсутні

Х

Альтернатива 2

Не в повній мірі забезпечить необхідний рівень поповнення місцевого бюджету

Х

Альтернатива 3

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним, оскільки лише у даний спосіб можна досягти зазначених цілей, а також врахувати інтереси органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян міста

Вплив зовнішніх факторів на дію даного акта можливий при виникненні змін в чинному законодавстві

5. Механізми та заходи, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

 

З метою обґрунтування та визначення тарифу за право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі на території Подільської громади  Одеським економічним університетом розроблена методика визначення тарифу.

Дана Методика розрахунку тарифів має на меті створення прозорого механізму розрахунку тарифів, максимально виключаючи «людський» фактор впливу на їхнє формування. Механізм розрахунку повинен бути простим, щоб кожен підприємець сам міг проконтролювати їхній розрахунок.

Оскільки всі можливі об'єкти, для яких розраховується тариф розташовані на земельних ділянках, що належать громаді, за основу методичного підходу розрахунку приймається існуюча грошова оцінка земель м. Подільська. У розрахунках використовуються значення коефіцієнтів, розміри яких визначені грошовою оцінкою міської землі.

Для розрахунку тарифів під тимчасовими комерційними об'єктами приймалися до уваги фактори, які впливають на комерційний успіх, а також і той факт, що не всі фактори, які мають значення для капітальних будівель, визначають розмір тарифу за розміщення тимчасових об'єктів.

Методика є єдиною для всіх суб'єктів господарської діяльності і застосовується на всій території м. Подільська, не залежно від функціонального використання об'єкта, розташованого на землі міста.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “____”_____ 20__ р. по “____”_____ 20__ р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

не проводились

-

-

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 270 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 250 (одиниць) та мікропідприємництва 20 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92% (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 не має

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не має

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не має

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не має

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

не має

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Х

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

         270

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

не має

 

 

інформація розміщена на офіційному сайті Подільської міської ради

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

укладання договору

витрати незначні, оскільки процедурабезкоштовна та при наявності необхідного пакету документів займає 15 хв.

   

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не має

   

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не має

   

13

Інші процедури (уточнити)

не має

   

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

Х

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

270

   

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

Х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництване передбачаються.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

відсутні

відсутні

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

не має

не має

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

не має

не має

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

не передбачаються

не передбачаються

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

не має

не має

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію даного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних змін до нього.

Враховуючи вищенаведене, впровадження та виконання вимог акту органами місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

 

Передбачається не обмежувати термін дії запропонованого регуляторного акту.

У разі виникнення потреби, у зв'язку із змінами чинного законодавства України та за відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

 

            Пропонується використати наступні показники результативності:

- розмір надходжень до місцевого бюджетів і,пов'язаних з дією акту;

- кількість суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

- скарги населення та гостей міста на якість обслуговування та дотримання благоустрою тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

- кількість зареєстрованих тимчасових споруд в м. Подільську;

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись після набрання  чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторноговідстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності акту або більшості його положень, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного  акта здійснюються раз на кожні три  роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  цього акта.

            Планується проведення аналізу та відстеження кількості виданих документів дозвільного характеру на право розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Подільську, укладання договорів на право тимчасового розміщення об’єкта комерційної діяльності на території міста Подільськ, а також відстеження динаміки надходжень до міського бюджету від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

           

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                                             А.В. Корчовий

Перегляди: 806