Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: П'ятниця, 28 грудня 2018 Останнє оновлення: П'ятниця, 28 грудня 2018 Опубліковано: П'ятниця, 28 грудня 2018 Автор: Начальник управління комунального господарства та будівництва Подільської міської ради О.А .ПЛАХОТНИЙ

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення Подільської міської ради від 14.12.2011 року №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою міста Подільська» .

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, здійснено періодичне відстеження результативності Рішення Подільської міської ради від 14.12.2011 р. №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою   міста Подільська», з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Подільської міської ради від 14.12.2011 р. №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою   міста Подільська»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунального господарства та будівництва Подільської міської ради

3

Цілі прийняття акта

Метою даного регулювання є:

$1-          створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

$1-          збереження і охорона навколишнього природного середовища;

$1-          забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Нормативно-правове забезпечення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, захисту довкілля, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорона об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Подільська, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

4

Строк виконання заходів з відстеження

З 03.12.2018 року по 22.12.2018 року

5

Тип відстеження

Періодичне

6

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження здійснено на підставі статистичних даних щодо           - кількості громадян притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вищезазначених Правил;

- кількості наданих приписів на призупинення порушень чинного законодавства в сфері благоустрою міста;

- кількості виданих ордерів на право проведення земляних робіт на території міста;

- укладених договорів на вивезення побутових відходів,

- ліквідації сміттєзвалищ.

А також на підставі даних підрозділів виконавчого комітету Подільської міської ради, комунальних, житлово-комунальних підприємств та підприємства, яке здійснює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Крім цього постійно здійснювалося обстеження території м.Подільськ з метою візуального визначення стану благоустрою території міста.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно з інформацією підрозділів виконавчого комітету Подільської міської ради, житлових, житлово-комунальних підприємств та підприємства, яке здійснює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Показники результативності

за    2016 р.

 

за   2017 р.

 

за 11 міс. 2018 р.

Кількість громадян притягнутих до адміністративної відповідальності

       27 осіб

   ( 9 180 грн.)

       36 осіб

   ( 10 850 грн.)

   30 осіб

( 12 750 грн)

      

Кількість наданих приписів

138

159

152

Кількість виданих ордерів на право проведення земляних робіт на території міста

48

63

56

Укладено договорів на вивезення ТПВ

9

10

4

Ліквідовано сміттєзвалищ

2

2

3

Вивезено ТПВ від населення

      8 720 тонн

      

           9 924 тонн

  

     8 560 тонн

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті реалізації регуляторного акта є покращення рівня благоустрою міста, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, а також відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою. Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень органів місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, мешканців міста, та потребує змін у зв'язку зі змінами діючого законодавства.

Начальник управління комунального

господарства та будівництва

Подільської міської ради                                                                                                                            О.А .ПЛАХОТНИЙ

 

Вик. Євтодій С.О.

тел. 2 35 96

Перегляди: 450