Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Вівторок, 14 травня 2019 Останнє оновлення: Четвер, 16 травня 2019 Опубліковано: Вівторок, 14 травня 2019 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту —

рішення виконавчого комітету міської ради

«Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів»

від 29.05.2014 року №104

 

1.Вид та назва регуляторного акту:

Рішення виконавчого комітету міської ради “Про встановлення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів” від 29.05.2014 року №104

2.Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ економіки, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку Подільської міської ради

3.Цілі прийняття акту:

Основними цілями прийняття рішення є встановлення обґрунтованої плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подаватимуть свої пропозиції для участі з визначення автомобільних перевізників.

4.Строк виконання заходів відстеження: з 15.04.2019 р. по 11.05.2019 р.

5.Тип відстеження:періодичне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:

Реалізація даного рішення забезпечило встановлення обґрунтованої плати за участь у конкурсі на перевезення пасажирів

Прийняте рішення дало можливість:

  сприяти надходженню додаткових коштів до місцевого бюджету в розмірі 1190 грн.

  створити рівні умови для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту;

  підвищити якість та комфортність пасажирських перевезень;

  забезпечити організацію проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг коштів, які надійшли до бюджету від претендентів на участь у конкурсах, грн.

1190

-

-

Кількість претендентів, які подали документи на участь у конкурсах

2

-

-

Кількість засідань конкурсного комітет, на які підготовлено конкурсну документацію

3

-

-

Кількість скарг на неякісну підготовку документів необхідних для проведення конкурсу

-

-

-

Відсутність надходжень до бюджету та засідань конкурсного комітету не пов’язано з дією даного регуляторного акту, оскільки вартість плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів не змінювалась, це пов'язано з порядком проведення конкурсу. Згідно Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” договір з перевізником-претендентом, який визнаний переможцем у конкурсі, укладається строком на п’ять років. Крім цього, строк дії договору може бути продовжено один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу. Тому конкурси не проводяться щорічно.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Реалізація даного рішення забезпечує виконання Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та встановлює обґрунтовану плату за участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників, не потребує внесення змін та доповнень.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління                             О.В. Музичук

Перегляди: 220