Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: Четвер, 12 березня 2020 Останнє оновлення: П'ятниця, 13 березня 2020 Опубліковано: Четвер, 12 березня 2020 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

рішення виконавчого комітету Подільської міської ради

“Про встановлення тарифів на послуги КП “Подільський міський ринок”

 

Вид та назва регуляторного акта.

            Рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 03.04.2019р. №80 “Про встановлення тарифів на послуги КП “Подільський міський ринок”.

Назва виконавця заходів з відстеження.

            Відділ торгівлі та підприємницької діяльності управління економічного розвитку Подільської міської ради.

Цілі прийняття акта.

            Рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 03.04.2019р. №80 “Про встановлення тарифів на послуги КП “Подільський міський ринок” має на меті:

- надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринку, що є об’єктивною умовою його самоокупної роботи;

- забезпечення стабільного беззбиткового/прибуткового функціонування КП «Подільський міський ринок»;

- збереження робочих місць та своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства;

- своєчасна оплата підприємством податків та інших обов’язкових платежів;

- утримання основних засобів підприємства у належному технічному, естетичному та санітарному стані;

- розвиток інфраструктури ринку.

Строк виконання заходів з відстеження. З 10.02.2020р. по 10.03.2020р.

Тип відстеження. Базове.

Методи одержання результатів відстеження.

            Для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

            При здійснені аналізу були використані показники фінансово-господарської діяльності КП “Подільський міський ринок”.

Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

            Базове відстеження результативності даного регуляторного акту проводилось за наступними показниками:

·                     Сума надходжень до міського бюджету. Надходження до міського бюджету залишились майже на попередньому рівні.

·                     Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта відповідно до укладених договорів на надання підприємством послуг. Кількість укладених договорів на послуги ринку зменшилась 1,3%.

·                     Фінансовий результат комунального підприємства “Подільський міський ринок”.За результатами фінансово-господарської діяльності КП “Подільський міський ринок” за 2019р. прибуток склав 32,8 тис.грн., що менше в 1,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

·                     Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта. Рівень поінформованості з даним регуляторним актом знаходиться на достатньому рівні за рахунок оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації, а саме шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Подільської міської ради та на інформаційних стендах КП “Подільський міський ринок”.

            Збільшення тарифів на послуги ринку дало змогу адміністрації підприємства покращити умови для торгуючих на КП “Подільський міський ринок”. Протягом 2019 року адміністрацією ринку проводились відповідні заходи щодо утримання підприємства. Для підтримки території ринку в належному стані у 2019 році проводились поточні ремонти корпусів, торговельних столів, ремонт дорожнього покриття, заміна освітлювальних ламп в тому числі в прожекторах зовнішнього освітлення, виконано роботи з монтажу системи блискавкозахисту будівель, виготовлено нові урни для сміття,   відремонтовано громадські туалети та інше.

            Дослідження здійснювалось за статистичними даними, які зведено до таблиці.

№ з/п                                                                                                        

 

Перелік питань, що досліджуються

2018р.

2019р.

2019р.

у порівняні з 2018р.

1.

Загальні надходження за послуги ринку (тис.грн.)

3333,5

3486,7

більше на 4,7%

2.

Витрати на утримання ринку (тис.грн.)

3257,4

3423,8

більше на 5,1%

3.

Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів в т.ч. до міського бюджету (тис.грн.)

973,2

313,9

901,4

310,9

менше на 7,4%

менше на 1%

4.

Фінансовий результат КП “Подільський міський ринок” (тис.грн.)

48,5

32,8

менше в 32,4%

5.

Середньорічна кількість торгуючих на ринку (осіб):

390

345

менше на 11,5%

(у зв’язку із зменшенням купівельної спроможності населення)

6.

Кількість торгових місць, які використовувались за укладеними договорами оренди

301

297

менше на 1,3%

7.

Середній розмір площі, яка використовується під торгівлю (м2)

1823

1785

менше на 2,1%

            Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

            Проведене дослідження свідчить про збільшення надходжень від сплати тарифу за послуги ринку, що дозволило спрямувати більше коштів на утримання ринку, покращення якості надання послуг та умов для торгуючих на ринку, в тому числі відповідно до вимог Правил торгівлі на ринку, санітарних норм і правил.

            Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень органів місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і влади, не потребує внесення змін та доповнень.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління                                             О.В. Музичук

Перегляди: 314