Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Вівторок, 02 грудня 2014 Останнє оновлення: Вівторок, 02 грудня 2014 Опубліковано: Вівторок, 02 грудня 2014 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради Н.М.ВЛАСЮК

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту-

рішення Котовської міської ради від 19.12.2012 р. №334-VІ

«Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

 

1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Котовської міської ради «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 19.12.2012 р. №334-VІ.

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Фінансове управління Котовської міської ради.

3. Цілі прийняття акту:

-встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Котовськ;

-врегулювання нормативно-правового простору, як результат, збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету;

-створення умов для легалізації суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у місті та стабільність цін на послуги оренди нерухомості.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 03.11.2014 р. - 28.11.2014 р.

5.Тип відстеження: повторне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження результативності використовувався статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність: інформація Державної податкової інспекції у м. Котовськ.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 

Якісні значення аналізу передбачають:

-       легалізацію доходів громадян від надання в оренду нерухомого майна фізичних осіб, здійснення контролю за повнотою оподаткування;

забезпечення зростання надходжень до бюджету доходів від фізичних осіб у вигляді оренди власного нерухомого майна;

забезпечення рівних умов оподаткування та обов’язкового дотримання громадянами Конституції, вимог чинного законодавства.

Показники

10 міс. 2013р.

10 міс. 2014р.

Відхилення

Надходження ПДФО від оренди майна (тис.грн.)

1,6

38,2

+36,6

Кількість платників податку /чол.

7

15

+8

Наведені показники вказують на ефективність від впровадження даного регуляторного акта.

9. Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Відстеження результативності регуляторного акту показує, що надходження до бюджету від доходів фізичних осіб у вигляді оренди власного нерухомого майна зросли на 36,6 тис.грн. та збільшилась кількість платників податку на 8 чол. Збільшення надходжень до місцевого бюджету дозволить збільшити видатки на соціальну сферу.

Висновок: регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органі ради                                      Н.М.ВЛАСЮК

Перегляди: 617