Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Четвер, 04 грудня 2014 Останнє оновлення: Четвер, 04 грудня 2014 Опубліковано: Четвер, 04 грудня 2014 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради Н.М.ВЛАСЮК

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту-

рішення Котовської міської ради від 20.11.2013р. №469-VІ

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада»

1.Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Котовської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада» від 20.11.2013р. №469-VІ.

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження:

Фінансове управління Котовської міської ради.

 

3.Цілі прийняття акту:

Встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції необоротні матеріальні активи).

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 20.10.2014 р. - 28.11.2014 р.

 

5. Тип відстеження: базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність:аналіз наданих документів суб’єктами господарювання (комунальними підприємствами, організаціями) щодо списання майна, прийнятих рішень міської ради.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Кількість суб’єктів господарювання, які проводили списання комунального майна;

2.Кількість списаних об’єктів комунального майна;

3. Сума коштів, отриманих від списання майна;

4.Кількість актів нормативного характеру міської ради з питань списання комунального майна;

5.Кількість виявлених порушень за результатами списання майна суб’єктами господарювання.

Динаміка списання майна по роках наступна:

 

2013 р.

2014 р.

Кількість списаних одиниць майна, шт.

3

5

Сума коштів, отриманих від оприбуткованого майна, тис.грн.

0

28,3

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

1

1

Кількість актів міської ради з питань списання комунального майна

1

2

Кількість виявлених порушень

-

-

9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

На сьогоднішній день на законодавчому рівні врегульований тільки механізм списання майна державної власності. Таким чином, введення в дію рішення Котовської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада»створює чіткий механізм та процедуру подання, розгляду матеріалів щодо списання майна комунальної власності міста шляхом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна) і встановлює дієвий контроль за відчуженням та списанням комунального майна.

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта буде визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

 

Заступник міського голови

   з питань діяльності

виконавчих органі ради                                                      Н.М.ВЛАСЮК

Перегляди: 647