Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Вівторок, 10 березня 2015 Останнє оновлення: Вівторок, 10 березня 2015 Опубліковано: Вівторок, 10 березня 2015 Автор: Начальник управління економічного розвитку А.М. Омельчук

ЗВІТ

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту рішення Котовської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Котовська» від 22.06.2005 р. №223-ІV

Назва документу: «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Котовська»

Статус документа: рішення Котовської міської ради

Номер документа: №223-ІУ

Дата прийняття: 22.06.2005р.

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ торгівлі та підприємницької діяльності управління економічного розвитку Котовської міської ради

Цілі прийняття:

            Рішення Котовської міської ради від 22.06.2005 р. №223-ІУ «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Котовська» має на меті упорядкування організації та здійснення торговельної діяльності на ринках міста. Правила торгівлі на ринках міста Котовська визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації торгівлі продовольчих та непродовольчих товарів, дотримання ветеринарно-санітарних норм і правил, правил безпеки праці на ринках та захист прав споживачів.

Строк виконання заходів з відстеження: 2 лютого 2015 р. – 2 березня 2015 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

            Для відстеження результативності регуляторного акта були використані дані відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських об’єднань реєстраційної служби по місту Котовську та Котовському району Котовського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, фінансового управління Котовської міської ради та суб'єктів господарювання (КП “Котовський міський ринок”, промринок ТОВ “Одеса”, ринок ТВПП “Маяк”).

            Кількісні та якісні значення показників результативності акта: кількість торгових місць на ринках міста, надходження до бюджету міста, умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках.

№ п/п

Найменування показників

2012р.

2013р.

2014р.

1

Кількість торгових місць на ринках міста, один.

1213

1210

1203

2

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, всього:

- юридичних осіб

- фізичних осіб

130

2251

141

2311

143

1618

3

Частка малого бізнесу у доходної частині місцевого бюджету ,%

24,1

30

38,4

            В 2014 році у м. Котовськ знаходилось на обліку майже 600 фізичних осіб-підприємців, які перебували в стадії закриття підприємницької діяльності. В зв’язку зі змінами в законодавстві в липні минулого року було закрито діяльність даних фізичних осіб–підприємців, що суттєво не вплинуло на загальний розмір надходжень до місцевого бюджету.

На промринку ТОВ «Одеса» зменшилась кількість торгових місць шляхом будівництва просторих павільйонів замість невеликих навісів.

            Адміністраціями ринків проводиться постійна робота стосовно створення належних умов для торгуючих підприємців і покупців у відповідності до санітарних, протипожежних та ветеринарних вимог, правил безпеки праці на ринках, дотримання прав споживачів та вимог податкового законодавства. За звітній період проводились роботи по благоустрою території, укладки асфальту, установки додаткових урн, облаштуванню торгових місць, поточному ремонту павільйонів, підсобних приміщень, повірки вагів, придбання спецодягу, інвентарю та інше. За даний період на ринках постійно здійснювалось покращення умов торгівлі.

            На КП “Котовський міський ринок” проведено капітальний ремонт м'ясного корпусу, проводяться поточні ремонти торгових місць, побудовано каналізаційний туалет, проведено технічну експертизу будівлі рибного корпусу.

            На ринку ТВПП “Маяк” проведено ремонт туалету, ремонт асфальтного покриття, переведено модернізацію електрообладнання шляхом встановлення енергозберігаючих ламп.

            На промринку ТОВ «Одеса» продовжувалось будівництво павільйонів та поточні ремонти торгових місць, а також постійно покращувалась інфраструктура ринку.

            Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Враховуючи те, що затверджені Правила торгівлі на ринках міста цілком та повністю відповідають нормативно-законодавчому документу, а саме спільному Наказу «Про затвердження правил торгівлі на ринках» від 26.02.02р. №57/188/84/105 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації метрології та сертифікації України, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 22.03.02р. за №288/6576, несуттєво зменшилась кількість торгових місць на ринках міста, збережено надходження до бюджету міста, умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках залишаються на належному рівні.

            Головним чинником результативності даного регуляторного акта є дотримання керівництвом ринків, приватними підприємцями торгуючими на ринках вимог чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного та ветеринарного законодавства, що дає змогу покращити умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках.

            Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, реалізація його положень є ефективною.

Начальник управління

економічного розвитку                                                                  А.М. Омельчук

Перегляди: 752