Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Вівторок, 15 грудня 2015 Останнє оновлення: Вівторок, 19 квітня 2016 Опубліковано: Вівторок, 15 грудня 2015 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради начальник фінансового управління Котовської міської ради О.В.Музичук

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту-

рішення Котовської міської ради від 20.11.2013 р. №469-VІ

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада»

1.Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Котовської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада» від 20.11.2013р. №469-VІ.

2.Назва виконавця заходів з відстеження:

Фінансове управління Котовської міської ради.

3.Цілі прийняття акту:

Основними цілями прийняття рішення міської ради є:

- встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процес списання та передачі майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління майном;

- встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів, отримання дозволу на списання основних засобів, які виявлені як недостача, звернення та отримання дозволу на передачу майна;

- вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствам и, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, об міну, передачі основних засобів, що є комунальною власністю

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: 10.11.2015 р. - 10.12.2015 р.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:

аналіз наданих документів суб’єктами господарювання (комунальними підприємствами, організаціями) щодо списання майна, прийнятих рішень міської ради.

   8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Кількість суб’єктів господарювання, які проводили списання комунального майна;

2.Кількість списаних об’єктів комунального майна;

3. Сума коштів, отриманих від списання майна;

4.Кількість актів нормативного характеру міської ради з питань списання комунального майна;

5.Кількість виявлених порушень за результатами списання майна суб’єктами господарювання.

Динаміка списання майна по роках наступна:

 

2014 р.

2015р.

Кількість списаних одиниць майна, шт.

5

1

Сума коштів, отриманих від оприбуткованого майна, тис.грн.

28,3

14,5

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

1

1

Кількість актів з питань списання комунального майна

2

1

Кількість виявлених порушень

-

-

9.Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Таким чином, введення в діюрішення Котовської міської ради від 20.11.2013 № 469-УІ «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Котовська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Котовська міська рада» створило чіткий механізм та процедуру подання, розгляду матеріалів щодо відчуження та списання майна комунальної власності міста шляхом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна) і привело до встановлення дієвого контрою за відчуженням та списанням комунального майна.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органі ради

начальник фінансового управління

Котовської міської ради                                               О.В.Музичук

Перегляди: 833