Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Середа, 16 грудня 2015 Останнє оновлення: Четвер, 17 грудня 2015 Опубліковано: Середа, 16 грудня 2015 Автор: Начальник управління комунального господарства та будівництва Котовської міської ради О.А .ПЛАХОТНИЙ

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення Котовської міської ради від 14.12.2011 року №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою міста Котовська» .

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, здійснено періодичне відстеження результативності Рішення Котовської міської ради від 14.12.2011 р. №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою   міста Котовська», з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Котовської міської ради від 14.12.2011 р. №176-VІ «Про затвердження Правил благоустрою   міста Котовська»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунального господарства та будівництва Котовської міської ради

3

Цілі прийняття акта

Метою даного регулювання є:

-          створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

-          збереження і охорона навколишнього природного середовища;

-          забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Нормативно-правове забезпечення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, захисту довкілля, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорона об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Котовська, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

4

Строк виконання заходів з відстеження

З 10.11.2015 року по 10.12.2015 року

5

Тип відстеження

Періодичне

6

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження здійснено на підставі статистичних даних щодо           - кількості громадян притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вищезазначених Правил;

- кількості наданих приписів на призупинення порушень чинного законодавства в сфері благоустрою міста;

- кількості виданих ордерів на право проведення земляних робіт на території міста;

- укладених договорів на вивезення побутових відходів,

- ліквідації сміттєзвалищ.

А також на підставі даних підрозділів виконавчого комітету Котовської міської ради, комунальних, житлово-комунальних підприємств та підприємства, яке здійснює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Крім цього постійно здійснювалося обстеження території м. Котовськ з метою візуального визначення стану благоустрою території міста.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно з інформацією підрозділів виконавчого комітету Котовської міської ради, житлових, житлово-комунальних підприємств та підприємства, яке здійснює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Показники результативності

за 11 міс.2013 р.

 

за 11 міс. 2014 р.

 

за 10 міс. 2015 р.

Кількість громадян притягнутих до адміністративної відповідальності

       39 осіб

   ( 15 130 грн.)

       13 осіб

   ( 7 140 грн.)

  

       ---------

Кількість наданих приписів

164

151

89

Кількість виданих ордерів на право проведення земляних робіт на території міста

36

24

22

Укладено договорів на вивезення ТПВ

200

8

-------

Ліквідовано сміттєзвалищ

4

- -----

-------

Вивезено ТПВ від населення

            

40,850 тис.м³

    

     41,056тис.м³

41,377 тис.м³

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті реалізації регуляторного акта є покращення рівня благоустрою міста, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, а також відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

 

Начальник управління комунального

господарства та будівництва

Котовської міської ради                                                                   О.А .ПЛАХОТНИЙ

Перегляди: 738