Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Четвер, 28 липня 2016 Останнє оновлення: Вівторок, 25 жовтня 2016 Опубліковано: Четвер, 28 липня 2016 Автор: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради начальник фінансового управління О.В.Музичук

ЗВІТ

про періодичне відстеження ефективності регуляторного акту рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку»

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 28.07.11р. №187 «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку з урахуванням ПДВ»

Назва виконавця заходів з відстеження: комунальне підприємство «Котовський міський ринок»

Мета регулювання:

Рішення виконавчого комітету Котовської міської ради від 28.07.11р. №187   «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату  послуг ринку» має на меті покриття витрат пов’язаних з утриманням ринку відповідно до Правил торгівлі,  забезпечення  його подальшого розвитку та благоустрою, приведення тарифів у відповідність до кількості та якості наданих послуг торгуючим.

Мета дослідження:

Метою періодичного відстеження є визначення ефективності прийнятого  рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку»

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.07.2016 по 01.08.2016р.

Тип відстеження: періодичний

Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз надходження за послуги ринку на КП «Котовський міський ринок» за 2013, 2014рік та 2015рік.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: при здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності КП «Котовського міського ринку».

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Тариф на послуги ринку встановлено 28.07.2011 р., що дозволило уникнути збитковості комунального підприємства «Котовський міський ринок».

Так, за 2013 рік КП «Котовський міський ринок» спрацювало з прибутком у сумі 353,0 тис.грн. Це в свою чергу дозволило керівництву ринку провести наступні роботи:заасфальтовано територію ринку (515кв.м.), закуплено 2 колоди для разруба м’яса в м’ясний корпус та 5 касових апаратів, закуплено холодильні агрегати в м’ясний корпус.

За 2014 рік КП «Котовський міський ринок» спрацювало з прибутком у сумі 254,1тис.грн. Проведені наступні роботи: закуплена одна колода для раз руба м’яса м’ясний корпус та 1 касовий апарат, проведений капітальний ремонт м’ясного корпуса, придбано офісні меблі (стол керівника), придбано 4 конвектора в приміщення каси, закуплено 5 контейнерів для сміття.

За 2015 рік КП «Котовський міський ринок» спрацювало з прибутком у сумі 44,0 тис.грн. Проведені наступні роботи: закуплено 1 колоду для разруба м’яса в м’ясний корпус, 1водонагрівач в прачечную, виконувалися роботи по ремонту молочного корпусу та демонтаж рибного корпусу, що значно покращило умови торгівлі відповідно до Правил торгівлі. 
Дослідження здійснювалось за статистичними даними, які зведено до таблиці.

№ п/п

Перелік питань, що досліджувались

2013р.

2014 р.

Відхил.

2015р.

1.

Загальні надходження за послуги ринку,  тис.грн.

2297,8

2470,6

більше на 172,8т.грн.

2396,1

2.

Сплачено податків  та відрахувань  до фондів всього ( тис.грн.),

в т.ч.:

- ПДВ

- податок на прибуток;

- податок на землю;

- вода;

- частина чистого прибутку (доходу)

- ПДФО

- військовий збір

- штраф

685,2

378,6

48,8

106,2

0,887

35,8

112,5

-

2,4

814,2

400,4

123,6

124,5

1,4

28,4

128,5

7,4

-

більше на 129,0т.грн.

755,9

409,7

19,6

151,9

0,760

21,7

137,6

14,6

-

3.

Надходження до місцевого бюджету, тис.грн.

275,2

372,9

135,5%

275,8

4.

Проведення робіт по благоустрою ринку та покращення умов торгівлі, тис.грн.:

 

110,1

 

189,7

в 1,7раз більше

294,0

 - укладка асфальтного покриття на території ринку;

81,6

-

 

-

- закуплено 2колоди для разруба м’яса в м’ясний корпус

3,2

1,7

 

2,2

- закуплено касові апарати;

12,5

2,9

 

-

- капітальний ремонт м’ясного корпусу

 

161,5

 

-

- придбання офісної меблі (стол руковод.)

2,8

7,9

 

-

- придбання конвекторов в кас.приміщення

-

3,2

 

-

- закуплено 2 холодильних агрегатів в м’ясний корпус

10,0

-

 

-

- закуплені контейнера для мусора

-

12,5

 

-

- водонагрівач в прачечную

-

-

 

4,7

- ремонт молочного корпуса

-

-

 

207,1

- демонтаж рибного корпуса

-

-

 

80,0

5.

Витрати на утримання ринку, у т.ч. відповідно до вимог Правил торгівлі на ринку, санітарних норм і правил, тис.грн.:

 

1480,8

 

1658,5

в 1,1раз більше

2096,5

- виплата заробітної плати;

795,3

921,4

 

1386,8

- електроенергія;

270,1

310,3

 

353,6

- вода, каналізація;

47,9

52,4

 

37,6

- вивіз сміття, нечистот;

63,5

56,1

 

42,2

- проведення обов’язкових санітарних заходів;

102,9

125,9

 

142,4

- проведення поточних ремонтів;

130,2

128,6

 

56,9

- охорона м’ясного корпусу та адмінбудівлі;

3,0

3,9

 

3,3

- взимку прибирання снігу, посипка піском

3,1

6,7

 

-

$1-                    адмін. витрати

64,8

53,2

 

73,7

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Проведене дослідження свідчить про збільшення надходжень від сплати тарифу за послуги ринку в 1,1 рази, що дозволило: збільшити витрати на проведення робіт по благоустрою ринку та покращенню умов для торгівлі в 1,7 рази. Необхідно відмітити, що такий стан справ дозволив ринку збільшити сплату податків до бюджетів усіх рівнів у 1,2раза, збільшити надходження до місцевого бюджету на 135,5%.

Від запровадження рішення виконавчого комітету Котовської міської ради «Про встановлення комунальному підприємству «Котовський міський ринок» тарифів на оплату послуг ринку з урахуванням ПДВ» маємо позитивний результат – забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якісне надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень органів місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і влади.

 

Заступник міського голови
         з питань діяльності
виконавчих органів ради      
начальник фінансового управління                                                          О.В.Музичук     
Перегляди: 562