Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: Четвер, 01 вересня 2016 Останнє оновлення: Вівторок, 25 жовтня 2016 Опубліковано: Четвер, 01 вересня 2016 Автор: Керівник ЦНАП Подільської МР О.О.Цуркан

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  рішення виконавчого комітету Котовської міської ради "Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради"

від 25.09.2014 р.  №180

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Котовської міської ради "Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради" від 25.09.2014 р.  №180.

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради.

3.             Цілі прийняття акта: здійснення державного регулювання є визначення та упорядкування відносин щодо процедури проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

4.             Строк виконання заходів з відстеження: з 01.08.2016 р. по 01.09.2016 р.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання заходів з відстеження: для проведення базового відстеження результативності регуляторного акту був застосований статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: при здійснені аналізу були використані дані фінансового управління, інформація з документації по наданню супутніх послуг, пов'язаних з надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Подільської міської ради.

Затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Подільської міської ради:

- регулює питання надання супутніх послуг у Центрі надання адміністративних послуг Подільської міської ради у відповідності до вимог діючого законодавства;

- визначить процедуру проведення конкурсів для надання супутніх послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось  за такими показниками:

-   кількість суб'єктів господарювання, які надають супутні послуги;

-   розмір надходження до місцевого бюджету орендної плати за використання комунального майна суб'єктами господарювання, які надають супутні послуги в залежності від площі оренди;

-   кількість звернень громадян та суб'єктів господарювання щодо надання супутніх послуг.

 

Станом 01.07.2015

Станом 01.07.2015

1. Кількість суб'єктів господарювання, які надають супутні послуги

1

1

2. Розмір надходження до місцевого бюджету орендної плати (грн.) за використання комунального майна суб'єктами господарювання, які надають супутні послуги в залежності від площі оренди

2236,7

3530,38

3. Кількість звернень громадян та суб'єктів господарювання щодо надання супутніх послуг (чол.)

1100

3824

9.             Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація даного рішення забезпечує виконання Закону України “Про адміністративні послуги” та встановлює процедуру здійснення добору суб'єктів господарювання для надання супутніх послуг відповідно до статті 15 Закону України “Про адміністративні послуги” у приміщенні, де розміщується Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат, витрат часу суб'єкта звернення під час надання супутніх послуг, на засадах прозорості, об'єктивності, неупередженості, під час здійснення оцінки конкурсних пропозицій та не дискримінації учасників конкурсу.

Дане рішення дає можливість:

- створення рівних умов для роботи суб'єктів господарювання з надання супутніх послуг;

- забезпечення організації проведення конкурсів щодо  надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг Котовської міської ради;

- підвищення якості та комфортності супутніх послуг, пов'язаних з надання адміністративних послуг.

ВИСНОВОК: даний регуляторний акт забезпечує досягнення поставлених цілей з питань регулювання діяльності у сфері надання адміністративних послуг, дотримання вимог чинного законодавства та досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян і місцевої влади.

Керівник ЦНАП Подільської МР                                     О.О.ЦУРКАН

Перегляди: 880