Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Відстеження результативності Створено: Вівторок, 21 листопада 2017 Останнє оновлення: Вівторок, 21 листопада 2017 Опубліковано: Вівторок, 21 листопада 2017 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення міської ради від 19.12.2012 року № 334-VІ “Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”

 

Вид та назва регуляторного акту: рішення міської ради від 19.12.2012 року №334-VІ “Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб ”.

Назва виконавця заходів з відстеження:фінансове управління Подільської міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акту:

- встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті;

- врегулювання нормативно-правового простору, як результат, збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету;

- створення умов для легалізації суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у місті та стабільність цін на послуги оренди нерухомості.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року.

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження результативності використовувався статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність: інформація Подільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України в Одеській області.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні значення аналізу передбачають:

$1-          Легалізацію доходів громадян від надання в оренду нерухомого майна фізичних осіб, здійснення контролю за повнотою оподаткування;

$1-          Забезпечення зростання надходжень до бюджету доходів від фізичних осіб у вигляді оренди власного нерухомого майна;

$1-          Забезпечення рівних умов оподаткування та обов’язкового дотримання громадянами Конституції, вимог чинного законодавства.

Назва показника

2015

2016

Відхилення

Кількість платників податку /чол.

10

13

+3

Сума надходжень до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб від здачі в

оренду нерухомого майна, тис.грн.

2,2

7,3

+5,1

Оцінка реалізації регуляторного акту:відстеження результативності регуляторного акту показує, що надходження до бюджету від доходів фізичних осіб у вигляді оренди власного нерухомого майна зросли на 5,1 тис.грн. та збільшилась кількість платників податку на 3 чол.

Висновок: з прийняттям рішення міської ради від 19.12.2012 року №334-VІ “Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” запроваджено механізм визначення мінімальної суми орендного платежу за 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з метою оподаткування в залежності від функціонального використання об’єкта оренди, тим самим зменшено можливості приховування доходів від оподаткування та досягнуто збільшення надходжень до міського бюджету від сплати податку від здійснення операцій з надання нерухомого майна фізичних осіб в оренду. Отже даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління

Подільської міської ради                                                                                О.В.Музичук

Перегляди: 220