Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: П'ятниця, 09 лютого 2018 Останнє оновлення: П'ятниця, 09 лютого 2018 Опубліковано: П'ятниця, 09 лютого 2018 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

ЗВІТ

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту рішення Котовської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках
м. Котовська» від 22.06.2005 р. №223-ІV

 

Назва документу: «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Котовська»

Статус документа: рішення Котовської міської ради

Номер документа: №223-ІУ

Дата прийняття: 22.06.2005р.

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ торгівлі та підприємницької діяльності управління економічного розвитку Подільської міської ради

Цілі прийняття:

            Рішення Котовської міської ради від 22.06.2005 р. №223-ІУ «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Котовська» має на меті упорядкування організації та здійснення торговельної діяльності на ринках міста. Правила торгівлі на ринках міста Подільська визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації торгівлі продовольчих та непродовольчих товарів, дотримання ветеринарно-санітарних норм і правил, протипожежних вимог, правил безпеки праці на ринках та захист прав споживачів.

Строк виконання заходів з відстеження: 2 січня 2018 р. - 2 лютого 2018 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

            Для відстеження результативності регуляторного акта були використані дані реєстраційного відділу управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради, фінансового управління Подільської міської ради та суб'єктів господарювання (КП “Подільський міський ринок”, промринок ТОВ “Одеса”, ринок ТВПП “Маяк”).

            Кількісні та якісні значення показників результативності акта: кількість торгових місць на ринках міста, надходження до бюджету міста, умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках.

№ п/п

Найменування показників

2015р.

2016р.

2017р.

1

Кількість торгових місць на ринках міста, один.

1184

1138

1157

2

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, всього:

- юридичних осіб

- фізичних осіб

150

1497

159

1404

164

1240

3

Частка малого бізнесу у доходній частині місцевого бюджету,%

43,8

36,1

30,3

          Адміністраціями ринків проводиться постійна робота стосовно створення належних умов для торгуючих підприємців і покупців у відповідності до санітарних, протипожежних та ветеринарних вимог, правил безпеки праці на ринках, дотримання прав споживачів та вимог податкового законодавства. За звітній період проводились роботи по благоустрою території, ремонту твердого покриття території ринків, облаштуванню та поточного ремонту торгових місць, поточному ремонту павільйонів, підсобних приміщень, придбання спецодягу, інвентарю та інше. За даний період на ринках постійно здійснювалось покращення умов торгівлі.

            На КП “Подільський міський ринок” за 2015-2017р.р. було проведено ремонт молочного корпусу (в т.ч. приміщення для миття інвентарю в молочному корпусі) також проведено поточні ремонти складських, побутових приміщень, вуличного туалету, відремонтовано та пофарбовано торгові столи. У 2016 році здійснено поточний ремонт холодильної камери в м’ясному корпусі. З метою оптимізації витрат на енергоносії проведено заміну електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі, як в корпусах (молочному та м’ясному) так і на території ринку. З метою попередження протиправних дій встановлено камери відеоспостереження на території ринку. Проведено комплекс робіт з демонтажу списаної будівлі “рибного корпусу”. Для розвитку ринкової інфраструктури, а саме будівництва нової будівлі сучасного торгового корпусу з використанням енергозберігаючих технологій, замовлено відповідну технічну документацію. Будівництво нового торгового корпусу надасть можливість для створення майже 50 торгових місць.

       На промринку ТОВ “Одеса”, з метою підвищення сервісу для покупців та торгуючих, проведено повну реконструкцію кафе “Ранок”, побудовано новий туалет. В рамках покращення інфраструктури ринку започатковано будівництво тимсасових споруд (ТС), для цього розроблено технічну документацію на розміщення ТС торгівельного призначення для провадження підприємницької діяльності. В зв’язку з даним будівництвом тимчасових споруд скорочено кількість торгових місць. Проводяться поточні ремонти твердого покриття території ринку.

       На ринку ТВПП “Маяк” проведено ремонт туалету, ремонт асфальтного покриття, переведено модернізацію електрообладнання шляхом встановлення енергозберігаючих ламп.

     Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Враховуючи те, що затверджені Правила торгівлі на ринках міста цілком та повністю відповідають нормативно-законодавчому документу, а саме спільному Наказу «Про затвердження правил торгівлі на ринках» від 26.02.02р. №57/188/84/105 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації метрології та сертифікації України, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 22.03.02р. за №288/6576, несуттєво зменшилась кількість торгових місць на ринках міста, збережено надходження до бюджету міста, покращились умови торгівлі.

            Головним чинником результативності даного регуляторного акта є дотримання керівництвом ринків, приватними підприємцями торгуючими на ринках вимог чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного та ветеринарного законодавства, що дає змогу покращити умови торгівлі та якість обслуговування споживачів на ринках.

            Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, реалізація його положень є ефективною.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради-

начальник фінансового управління                                                         О.В. Музичук

Перегляди: 609