Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: Четвер, 08 березня 2018 Останнє оновлення: Четвер, 08 березня 2018 Опубліковано: Четвер, 08 березня 2018 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Подільськ»

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.03.2016 р. №62 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Подільськ» у новій редакції

2.Виконавець заходів з відстеження

Управління архітектури, містобудування та земельних відносин Подільської міської ради

3.Цілі прийняття акта

- встановлення єдиного порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та їх демонтажу;

- поліпшення стану прилеглої території та території встановлення об’єктів зовнішньої реклами;

- знизити кількість порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;

- вдосконалити відносини між органами місцевого самоврядування (виконкомом міської ради) та суб’єктами господарювання, пов’язані з отриманням дозволу на розміщенням зовнішньої реклами.

4. Строки виконання заходів з повторного відстеження

01.02.2017 р. - 28.02.2018 р.

5. Тип відстеження

повторне

6.Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта статистичні дані, інформація з існуючої бази даних розміщення засобів зовнішньої реклами, інформація фінансового управління по надходженням до бюджету

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

 

Кількість наданих дозволів за користування об'єктами зовнішньої реклами:

у 2016 р. - 58(термін дії договорів 5 років)

у 2017 р.  - 9

Загальна кількість дозволів на місце розташування рекламного засобу:

станом на 31.12.2016 р. - 58

станом на 31.12.2017 р. - 67

Площа згідно дозволів за користування об'єктами зовнішньої реклами:

у 2016 р. – 245,4 м2

у 2017 р.  - 541,4 м2 (+296 м2)

Надходження до бюджету плати за користування об'єктами зовнішньої реклами

у 2016 році – 44,0 тис. грн.

у 2017 році – 74,87 тис. грн.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей

Даний регуляторний акт у 2017 році забезпечував досягнення поставлених цілей з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Подільську, дотримання вимог чинного законодавства та досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і місцевої влади.

Регуляторний акт не потребує внесення змін та доповнень.

Заступник міського голови -

начальник фінансового управління

Подільської міської ради                                                                                О.В.МУЗИЧУК

 

Вик. Мельник Б.П.

Перегляди: 601