Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: Середа, 28 листопада 2018 Останнє оновлення: Середа, 28 листопада 2018 Опубліковано: Середа, 28 листопада 2018 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

рішення виконавчого комітету Подільської міської ради

“Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок”

тарифів на оплату послуг ринку”

Вид та назва регуляторного акта.

            Рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 30.11.2017р. №322 “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку”.

Назва виконавця заходів з відстеження.

            Відділ торгівлі та підприємницької діяльності управління економічного розвитку Подільської міської ради.

Цілі прийняття акта.

            Рішення виконавчого комітету Подільської міської ради від 30.11.17р. №322 “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку” має на меті покриття витрат пов’язаних з утриманням ринку відповідно до Правил торгівлі, забезпечення подальшого розвитку та благоустрою комунального підприємства, приведення тарифів у відповідність до кількості та якості наданих послуг торгуючим. Метою дослідження є визначення ефективності прийнятого рішення виконавчого комітету Подільської міської ради “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку”.

Строк виконання заходів з відстеження. З 01.11.2018р. по 23.11.2018р.

Тип відстеження. Базове.

Методи одержання результатів відстеження.

            Для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

            При здійснені аналізу були використані показники фінансово-господарської діяльності КП “Подільський міський ринок”.

Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

            Базове відстеження результативності даного регуляторного акту проводилось за наступними показниками:

·                     Сума надходжень до міського бюджету. Надходження до міського бюджету збільшились майже на 12%.

·                     Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта відповідно до укладених договорів на надання підприємством послуг. Кількість укладених договорів на послуги ринку залишилась майже на минулорічному рівні.

·                     Середній розмір площі, яка використовується під торгівлю. Середній розмір площі, яка використовується під торгівлю зменшилась майже на 10%.

·                     Фінансовий результат комунального підприємства “Подільський міський ринок”.За результатами фінансово-господарської діяльності КП “Подільський міський ринок” за 10 місяців 2018р. прибуток склав 83,5 тис.грн., що більше в 2,6 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

·                     Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта. Рівень поінформованості з даним регуляторним актом знаходиться на достатньому рівні за рахунок оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації, а саме шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Подільської міської ради та на інформаційних стендах КП “Подільський міський ринок”.

            Збільшення тарифів на послуги ринку дало змогу адміністрації підприємства покращити умови для торгуючих на ринку та дозволило уникнути збитковості КП “Подільський міський ринок”. За період з грудня 2017 року по грудень 2018 року іадміністрацією ринку проводилась робота щодо благоустрою території, виконувались роботи по ремонту торгових столів та павільйонів, поточні ремонти молочного і мʼясного корпусу, проведено роботи по заміні освітлювальних ламп на LED-освітлення, виготовлено та встановлено нові урни для сміття.

            Дослідження здійснювалось за статистичними даними, які зведено до таблиці.

№ п/п                                                                                                        

 

Перелік питань, що досліджуються

10 міс. 2017р.  

10 міс. 2018р.

2018р.

у порівняні з 2017р.

1.

Загальні надходження за послуги ринку (тис.грн.)

2053,9

2747

більше на 33,8%

2.

Сплачено податків до бюджетів усіх рівнів в т.ч. до міського бюджету (тис.грн.)

526,3

215,0

782,1

240,1

більше на 48,5%

більше на 11,7%

3.

Середньорічна кількість торгуючих на ринку (осіб):

$1-                      у базарні дні;

$1-                      у не базарні дні;

675

240

590

190

менше на 12,6%

менше на 20,8%

4.

Кількість укладених договорів на послуги ринку

312

310

менше на 0,6%

5.

Витрати на утримання ринку, у тому числі відповідно до вимог Правил торгівлі на ринку, санітарних норм і правил (тис.грн.)

2021,5

2663,5

більше на 31,8%

6.

Середній розмір площі, яка використовується під торгівлю (м2)

2025

1823

менше на 9,9%

7.

Фінансовий результат КП “Подільський міський ринок” (тис.грн.)

32,4

83,5

більше в 2,6 рази

            Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

            Проведене дослідження свідчить про збільшення надходжень від сплати тарифу за послуги ринку, що дозволило спрямувати більше коштів на утримання ринку в тому числі відповідно до вимог Правил торгівлі на ринку, санітарних норм і правил.

            Від запровадження рішення виконавчого комітету Подільської міської ради “Про встановлення комунальному підприємству “Подільський міський ринок” тарифів на оплату послуг ринку” маємо позитивний результат – збільшення надходжень до місцевого бюджету, покращення якості надання послуг та умов для торгуючих на ринку.

            Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень органів місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і влади, не потребує внесення змін та доповнень.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління                                             О.В. Музичук

Перегляди: 475