Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Категорія: Відстеження результативності Створено: Понеділок, 03 грудня 2018 Останнє оновлення: Понеділок, 03 грудня 2018 Опубліковано: Понеділок, 03 грудня 2018 Автор: Заступник міського голови – Начальник фінансового управління О.В.Музичук

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення міської ради від 20.11.2013 року № 469-VІ “Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада

 

Вид та назва регуляторного акту: рішення міської ради від 20.11.2013 року №469-VІ “Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада”.

Назва виконавця заходів з відстеження:фінансове управління Подільської міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акту:

Основними цілями прийняття рішення міської ради є:

- встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процес списання та передачі майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління майном;

- встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів, отримання дозволу на списання основних засобів, які виявлені як недостача, звернення та отримання дозволу на передачу майна;

- вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствам и, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, об міну, передачі основних засобів, що є комунальною власністю

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року.

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: для проведення періодичного відстеження результативності використовувався статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність: аналіз наданих документів суб’єктами господарювання (комунальними підприємствами, організаціями) щодо списання майна, прийнятих рішень міської ради.

Кількісні та якісні значення показників:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Кількість суб’єктів господарювання, які проводили списання комунального майна;

2.Кількість списаних об’єктів комунального майна;

3. Сума коштів, отриманих від списання майна;

4.Кількість актів нормативного характеру міської ради з питань списання комунального майна;

5.Кількість виявлених порушень за результатами списання майна суб’єктами господарювання.

Динаміка списання майна по роках наступна:

 

2016р.

2017р.

Кількість списаних одиниць майна, шт.

33

2

Сума коштів, отриманих від оприбуткованого майна, тис.грн.

78,9

68,9

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

2

1

Кількість актів з питань списання комунального майна

2

2

Кількість виявлених порушень

-

-

Списання майна у січні-листопаді 2018року не здійснювалось.

 

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Таким чином, рішення Подільської міської ради від 20.11.2013 № 469-УІ «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Подільська і перебуває на балансі комунальних підприємств, організацій та бюджетних установ, засновником яких є Подільська міська рада» створило чіткий механізм та процедуру подання, розгляду матеріалів щодо відчуження та списання майна комунальної власності міста шляхом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна) і привело до встановлення дієвого контрою за відчуженням та списанням комунального майна.

Висновок:

Отже даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради -

начальник фінансового управління

Подільської міської ради                                                                                О.В.Музичук

Перегляди: 581