Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Категорія: Подільське районне управління ГУ ДПСС в Одеській області Створено: П'ятниця, 20 квітня 2018 Останнє оновлення: П'ятниця, 20 квітня 2018 Опубліковано: П'ятниця, 20 квітня 2018 Автор: В.о. начальника Подільського районного управління ГУ ДПСС С.В. Овсяницький

Законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України "Про молоко та молочні продукти"

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

Закон України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Постанова КМУ  від 11 листопада 2015 р. N 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України “

Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 978 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”

Постанова КМУ  від 31 жовтня 2007 р. N 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”

Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 402 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою“

Постанова КМУ від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»

Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»

Постанова КМУ від 9 червня 2011 р. № 641 " Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

Постанова КМУ від 14 червня 2002 року N 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 232 Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 85/16101

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 41 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 357/30225

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 42 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 358/30226

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38 Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 381/28511

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 382/28512

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 383/28513

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 № 538 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2011 року за № 1256/19994

Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 липня 2012 р. № 491 “Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва”

Перегляди: 365