Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Список інформацій (види інформацій),

якою володіє виконавчий комітет Котовської міської ради,

Котовська міська рада

 

1. Публічна інформація:

- протоколи Котовської міської ради (порядки денні, рішення міської ради);

- протоколи виконавчого комітету Котовської міської ради (перелік питань, рішення виконкому);

- протоколи постійних комісій міської ради, підготовчих комісій та робочих груп, створених радою;

- розпорядження міського голови (загальні, внутрішньоорганізаційні, кадрові);

- проекти рішень міської ради, проекти рішень виконкому, за якими відповідно прийняті рішення;

- копії розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної ради;

- протоколи нарад у міського голови;

- інші види інформації стосовно діяльності виконкому та міської ради, які не належать до інформації з обмеженим доступом, про особу, до відносин у сфері звернень громадян, конфіденційної, таємної (зберігаються у загальному відділі міської ради).

2. Службова інформація.

Службова кореспонденція та інші види документів (які надходять та виходять в результаті листування) Котовської міської ради, виконавчого комітету, визначені п.1 ч.1. ст.9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", які зберігаються у загальному відділі міської ради, регіструються цим відділом та сформовані у справи за розподілом 15 тематик кореспонденції:

- кадрова робота та державна служба;

- організаційні питання стосовно діяльності виборчих комісій, робота статуправління;

- фінансування, затвердження і виконання бюджету, ціноутворення, індексація, виділення і використання коштів тощо;

- реформування у паливно-енергетичному комплексі;

- робота підприємств, боротьба з шумами;

- використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, водопостачання та меліорації;

- розвиток містобудування, архітектури та землекористування;

- стан і розвиток транспорту;

- стан і розвиток культури та засобів масової інформації;

- соціально-економічний розвиток міста, підприємництва;

- розвиток житлово-комунального господарства, приватизація державного та комунального майна;

- про стан і розвиток освіти і науки, фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді;

- охорона здоров'я, соціальний захист, праця;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів, громадян, РАЦС, архівні справи;

- забезпечення, зайнятість населення, праця та заробітна плата.

3. Інформація, яка належить до відносин у сфері звернень громадян.

4. Інформація про особу (документи кадрової служби виконкому, по заробітній платі осіб, за винятком відомостей, зазначених в ст.12 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", які підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях органів місцевого самоврядування, починаючі з 2012 року).

5. Конфіденційна інформація.

6. Таємна інформація.

 

 

Дата останнього оновлення: 12.08.2011 р.

 

ТВО керуючого справами виконкому Шалашний О.В.