Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

 

 

 

 

Список інформацій, якими володіє міський архів

 

  1. Інформація про функції, повноваження, завдання, напрями діяльності, загальні правила роботи, внутрішнього розпорядку тощо.
  2. Інформація про планування роботи міського архіву, стан виконання, проблемні питання та шляхи, що плануються для їх вирішення.
  3. Інформація про види послуг, які надаються міським архівом та умови їх отримання.
  4. Інформація про прийняті рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, що стосуються архіву.
  5. Статистичні та аналітичні дані про стан роботи зі зверненнями громадян.
  6. Будь-яка інформація, що стосується даних, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо екологічної ситуації в місті, загрозі надзвичайних подій.

 

01-01

Закон України « Про Національний архівний фонд та архівні установи»

01-02

Накази, розпорядження Державного комітету архівів України, Одеської обласної державної адміністрації, Державного архіву Одеської області, рішення колегії ДАО( копії)

01-03

Розпорядження Подільської міської ради ( копії)

01-04

Положення про відділ, посадова інструкція завідувача відділом

01-05

Листування з Державним архівом області

01-06

Листування з виконавчим комітетом Подільської міської ради

01-07

Листування з організаціями, установами, підприємствами списку №1 з питань архівної справи

01-08

Листування з питань пожежної безпеки, приписи держпожнагляду, акти обстежень архіву

01-09

Документи про організацію та проведення оглядів-конкурсів стану архівної справи, ведення поточного діловодства, семінарів, нарад з працівниками відомчих архівів

01-10

Документи організацій, установ і підприємств міста списку №2

01-11

Довідки вищих органів про роботу відділу

1

2

01-12

Паспорт Подільського міського архіву

01-13

Список фондів відділу

01-14

Списки №1, №2, №3 організацій, установ та підприємств міста

01-15

Справи фондів

01-16

Спостережні справи фондів

01-17

Книга обліку надходжень документів

01-18

Каталожні картки

01-19

Картотеки фондів ( ф. 6)

01-20

Протоколи засідань експертної комісії

01-21

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

01-22

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

01-23

Журнал реєстрації заяв громадян про надання архівних довідок,

копій, витягів

01-24

Заяви громадян про надання архівних довідок, копій, витягів

01-25

Журнал реєстрації відвідувань дослідників

01-26

Журнал реєстрації обліку документів, справ, виданих з архівосховища у тимчасове кристування

01-27

Акти про надання документів у тимчасове користування, вимоги замовлення на видачу документів зі сховищ

01-28

Журнал спостережень за станом температурно-вологісного режиму

01-29

Акти прийому-передачі справ

01-30

Річний план розвитку архівної справи ( ф. 101)

1

2

01-31

Річний звіт про виконання плану розвитку архівної справи (ф. 201,

206, 209)

01-32

Номенклатура справ відділу

 

 

облік документів

 

оновлено:27.11.2013р.