Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gor@podilsk.odessa.gov.ua

Посадові обов'язки працівників відділу з пиатнь надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

 ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу  з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

виконавчого комітету Котовської міської ради

1.Загальні положення

1.1 Начальник відділу  з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення призначається на посаду розпорядженням міського голови.

1.2 Начальник відділу  з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  підпорядковується безпосередньо міському голові.

2.  Завдання, обов’язки та повноваження.

2.1 Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.2 У межах своєї компетенції організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання.

2.3 Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису відділу.

2.4  Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань цивільної оборони(цивільного захисту) міста.

2.5 Інформує міського голову  та міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ.

 2.6   У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної ради та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.7 Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.  

3. Має право.

3.1  За дорученням міського голови представляти міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

3.2  Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

3.3   Проводити перевірки інспекції та контроль підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції.

3.4 Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.5 Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.6  Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4. Повинен знати.

4.1. Конституцію України.

4.2. Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу" та інші Закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування;

4.3. Укази та Розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються цивільної оборони (цивільного захисту) та режимно-секретної діяльності;

4.4. Практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;

4.5. Засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіональної політики України, економіки та управління персоналом;

4.6. Основи права, політології та ринку праці;

4.7. Форми та методи роботи з засобами масової інформації;

4.8. Інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради;

4.9. Основи психології, економіки, фінансів;

4.10. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

4.11. Правила ділового етикету;

4.12. Правила охорони праці та протипожежної небезпеки;

4.13. Основні програми роботи на комп’ютері;

4.14. Державну мову.

5. Кваліфікаційні вимоги.

5.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

5.2. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років.

5.3. Післядипломна освіта у галузі знань "Державне управління".

5.4. Наявність допуску до відомостей, що становлять державну таємницю.