Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Список інформацій, якими володіє фінансове управління міської ради

Облік інформації здійснюється в паперовій та частково в електронній формах. Відповідно до номенклатури справ фінансового управління наявні таки види інформацій:

1. Публічна інформація (за винятком інформації, яка вміщується в документах за вказаним переліком і належить до видів інформації вказаних у п.2-6):

-положення, інструкції; методичні вказівки та рекомендації щодо роботи управління;

-посадові інструкції працівників управління;

- план основних заходів управління;

- план роботи відділів та звіти про його виконання;

окументи (доповідні записки, довідки , акти, висновки, звіти пропозиції) з перевірки роботи управління;

озпорядження міського голови (копії);

ішення виконавчого комітету міської ради (копії)

-проекти рішень, розпоряджень, ініціативні пропозиції, внесені управлінням до виконавчих органів місцевого самоврядування,

-Інформаційні матеріали (статті, тексти радіо і телепередач та ін.) про роботу та діяльність органів місцевого самоврядування

2. Службова інформація)урнал реєстрації наказів начальника управління з основної діяльності та з особовогоскладу; журнал реєстрації вхідних документів управління;журнал реєстрації вихідних документів управління;журнал реєстрації рішень Котовської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

3. Інформація, яка належить до відносин у сфері звернень громадян.

4. Конфіденційна інформація (на даний час в наявності немає).

5. Таємна інформація (на даний час в наявності немає).

 
Detect language » Russian
 

 

 

Документи, розпорядниками яких є фінансове управління Котовської міської ради

 

 

 

Detect language » Russian
 

 Система обліку інформації

 

п/п

Зміст інформації

Час

проведення

Хто

проводить

1.

Внесення змін до розпису бюджету м. Котовська

на 2013 рік та надання головному ФУ та ВДК

До 3 числа щомісяця

Назаренко О.О.

2.

Складання місячного та квартального звітів про виконання бюджету за 2013 рік та пояснювальних записок до них.

У термін встанов-лений ОблФУ

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

3

Складання річного та квартального звітів про виконання бюджету за 2013 рік та пояснювальних записок до них.

У термін встанов-лений ОблФУ

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

4

Робота по складанню бюджету на 2014 рік та мережі, штатів і контингентів, подання показників в облфінуправління

У термін встанов-лений ОблФУ

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

5

Робота по складанню проекту бюджету на 2014 рік подання показників в облфінуправління

У термін встанов-лений ОблФУ

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В

6

Підготовка та передача інформації Облфінуправлінню про заборгованість бюджетних установ.

Щосереди

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

7

Підготовка інформації про чисельність працівників бюджетних установ і надання їх Облфінуправлінню.

До 7 числа щоквартально

Рошкован Н.А.

Руснак О.М.

8

Інформація про чисельність працівників по міськвиконкому

До 3 числа

щокварталу

Рошкован Н.А.

Руснак О.М.

9

Підготовка довідок про зміни кошторисних призначень та планів асигнувань бюджетних установ

Протягом

кварталу

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

10

Підготовка розпоряджень на фінансування   бюджетних установ

Щоденно протягом кварталу

Назаренко О.О.

Рошкован Н.А.

Руснак О.М.

Коновалова С.В.

11

Надання оперативної інформації про виконання місцевого бюджету за наданою формою в ОблФУ(на № 01-20/922 від 25.03.13)

До 3 числа щомісячно

Назаренко О.О.

Коновалова С.В.

Гуровська Г.С.

Карлашевич А.І.

12

Облік фінансування бюджетних установ та перевірка відповідності фінансування до затверджених кошторисів та планів асигнувань

щодня

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

13

Підготовка проектів рішень та розпоряджень виконкому з фінансових питань

Протягом

кварталу

Назаренко О.О.

Рожкован Н.А.

Руснак О.М.

Коновалова С.В.

14

Аналіз виконання бюджету міста, підготовка доповідної записки з цього питання міському голові

Щомісяця до 15 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

15.

Виконання термінових завдань Облдержадміністрації та міськвиконкому

Протягом

кварталу

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

16

Підготовка і надання інформації в ОблФУ про стан розрахунків за спожиті енергоносії по бюджетним установам і організаціям

Щомісяця до 3 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Коновалова С.В.

17

Підготовка і надання інформації в ОблФУ про стан розрахунків за спожиті енергоносії, воду, квартирну плату по пільгам та субсидіям

Щомісяця до 3 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

18.

Підготовка і надання інформації в ОблФУ про стан розрахунків за спожиті скраплений газ та тверде паливо по пільгам та субсидіям

Щомісяця до 3 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Коновалова С.В.

19.

Підготовка і надання інформації в ОблФУ про стан розрахунків за надані послуги зв,язку та інші передбачені законодавством пільги .

Щомісяця до 3 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

20

Надання інформації щодо середньомісячної з/плати працівникам місцевих рад згідно з листом ОДА №02.04-18/3584 від 04.11.2013р.

Щомісячно до 5 числа

Назаренко О.О.

Коновалова С.В.

21.

Вивчення нормативних та інструктивних матеріалів

Постійно

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

22.

Перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати в бюджетних установах

Протягом

кварталу

Рошкован Н.А.

Коновалова С.В.

23

Підготовка і надання інформації головному фінансовому управлінню з питання перевірок правильності нарахування і виплати заробітної плати

Щоквартально до 20 числа

Коновалова С.В.

Рошкован Н.А.

24.

Підготовка та надання інформації про стан фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів

Щосереди та 1 числа кожного місяця

Руснак О.М.

25

Проведення семінару з працівниками бюджетних установ з питання складання та виконання кошторисів.

1 раз в квартал

Назаренко О.О.

26.

Надання даних Облфінуправлінню про використання субвенції наданої на допомогу малозабезпеченим сім,ям з державного бюджету

Щоквартально до 15 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

27.

Інформація про заборгованість по виплаті з/плати працівників бюджетних установ згідно з листом ОДА № 07-17/579 від 23.02.2012 року

щопятниці

Коновалова С.В.

Руснак О.М.

28.

Інформація про нарахування окремих видів державної соціальної допомоги

До 30 числа

щомісяця

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

29.

Надання інформації про передбачені обсяги коштів та фінансування з місцевих бюджетів видатків на здійснення заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства в 2013році.

До 24 числа щомісячно

Назаренко О.О.

30.

Інформація щодо стану розподілу вільних залишків коштів на початок року та сум перевиконання доходної частини місцевих бюджетів.

Щомісячно до 1 числа

Назаренко О.О.

31.

Виконання розпорядження міського голови від 17.06.04 № 114 (Пропозиції щодо плану роботи)

До 5 числа місяця передуючого наступному кварталу

Назаренко О.О.

Коновалова С.В.

32

Надання інформації по моніторингу, стану проведення капіталізованих видатків лист № 02.03-25/1121 від 08.04.13р.

Щоп»ятниці

Назаренко О.О.

33.

Поновлення програмного забезпечення “ІАС   Місцеві бюджети”

При отриманні змін

Назаренко О.О.

34.

Перевірка кошторисів в бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету на 2013 рік

У встановлений термін

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

35.

Інформація про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги бюджетних установ в Головне управління ЖКГ (лист 2/1-1450 від 30.09.11 року)

Щомісячно до 5 числа

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

36.

На виконання доручення Мінфіна надання інформації про подолання негативних тенденцій в бюджеті згідно листа №03.02-20/3546 від 31.10.2013р

Щоп»ятниці

Назаренко О.О.

Коновалова С.В.

37

Дані про обсяги фінансових зобов’язаннь на дітей сиріт по ДБСТ

1 числа щомісячно

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

38

Інформація на № 07-17/397 від 12.02.07 “Про стан погашення заборгованості Держбюджету педагогічним працівникам” (ст. 57)

До 10 числа щоквартально

Назаренко О.О.

Руснак О.М.

Рошкован Н.А.

39

Надання інформації щодо забезпеченості коштами видатків на з/плату і нарахувань на неї

Щоквартально до 20 грудня

Назаренко О.О.

Рошкован Н.А.

40.

Інформація щодо проведення розрахунків за енергоносії, ЖКП, спожиті бюджетними установами.

Щоп’ятниці до 13-00

Назаренко О.О.
Руснак О.М.

41.

Про надання інформації з виплати заробітної плати” та енергоносіїв лист ОблФУ від 09.02.2012 року № 07-17/390

Щоденно до 11-00

Назаренко О.О.

Коновалова С.В.

42

Вивчення і кодифікація інструктивних матеріалів

На протязі

року

Устінова О.В.

Власова О.С

Воло щук Н.В.

Агоєва О.М.

43

Аналіз фактичних надходжень податкових платежів в доходну частину міського бюджету.

Щомісячно

Устінова О.В.

Воло щук Н.В.

Агоєва О М 

44

Здійснення завдань-перевірок на контрольні листи Облфінуправління

На

протязі

року

Устінова О.В.

Власова О.С

Воло щук Н.В

Агоєва О. М.

 

Надання в Облфінуправління:

 

 

45

Підготовка форм до звіту про виконання бюджету по доходам за 2013 рік та здача до Обл.ФУ

В установлений термін

Устінова О.В.

46

Підготовка форм до бюджету по доходам на 2013 рік та здача до Обл.ФУ

В установлений термін

Устінова О.В.

47

Підготовка форм до проекту бюджету по доходам на 2013 рік та здача до Обл.ФУ

В установлений термін

Устінова О.В.

48

Пояснювальна до звіту в Обл.ФУ на та аналіз про надходження місцевих податків

До 03-го числа місяця

Устінова О.В.

49

Аналіз рішень місцевих рад про введення місцевих

податків і зборів

Щоквартально

Устінова О.В.

Волощук Н.В.

Власова О.С.

50

Контроль в Обл. ФУ щодо легалізації робочої сили.

Щомісяця до 05 числа

Агоєва О.М.

51

Інформація про пільги, які надані органами місц. самоврядування у розрізі податків що надходять до м/бюджету

Щоквартально до 25 числа

Устінова О.В.

52

Надання звіту до Облфінуправління про стан перерахування орендної плати до Держбюджету

на №03.02-20/1450 від 26.04.2012.

До 3 числа щомісячно

Волощук Н.В.

53

Щодекадний аналіз надходження загальнодержавних податків до Д/бюджету за рахунок яких формується дотація вирівнювання місцевим бюджетам

подекадно

Устінова О.В.

54

Аналіз показників фін-господ.діяльності платників податку на прибуток підприємств, які мають філії, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи та перейшли на консулідовану сплату податку на прибуток.

щомісячно

Устінова О.В.

Волощук Н.В.

55

Звіт про надходження коштів збору за забруднення навколишнього середовища до бюджету міста та перерахування до обласного бюджету

щорічно в установлений термін

Устінова О.В.

56

Приймати участь в комісіях затверджених міськвиконкомом.

На протязі

року

Устінова О.В.

Агоєва О.М.

Власова О.С.

Воло щук Н.В.

57

Складання проектів рішень сесії міської ради про звільнення від сплати держмита і інших податків до бюджету згідно одержаних заяв громадян.

На протязі року

Устінова О.В.

Агоєва О.М.

Власова О.С

Воло щук Н.В.

58

Проведення аналізу по результатам надходження податку з доходів фіз.осіб до місцевого бюджету

Щомісячно

Устінова О.В.

Воло щук Н.В.

59

Проводити перевірку з іншими контролюючими органами по питанню утримання та перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів:

 

 

 

 

На протязі року

Устінова О.В.

Власова О.С.

Волощук Н.В.

- ринкового збору

- збору за парковку автотранспорту

- перевірка орендної плати за землю

-надходження збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

60

З метою аналізу і контролю по надходженню проводити перевірки щоденного розщіплення податків між рівнями бюджетів податків:

 

 

 

Щомісячно

Волощук Н.В.

Власова О.С.

- прибутковий податок з громадян

- фіксований податок

- податок на землю

- єдиний податок

- податок на транспорт

61

Аналіз причин виникнення податкового боргу та вжиті заходи по його скороченню /на виконання розпорядження №95/А-2010 від02.03.2010р./

Щомісячно

Устінова О.В.

62

Аналіз надходжень до місцевого бюджету адміністративних штрафів

щомісячно

Агоєва О.М.

63

Контроль і перевірка звітності підприємств і організацій комунальної власності по благоустрою (поточне утримання міста)

По датам встановленим для сдачі балансів

Устінова О.В.

64

Аналіз надходжень до місцевого бюджету зборів за парковку, риночного збору, надходження від продажу землі, податок з реклами, цільові фонди, обласна оренда, інші.

щомісячно

Волощук Н.В

65

Аналіз надходжень до місцевого бюджету субвенцій з Держбюджету

Щомісячно

Устінова О.В.

66

Надання відповідів на завдання прокуратури з питань заборгованості по орендній платі за землю

щомісчно

Волощук Н.В.

67

Інформація про стан виконання заходів та завдань Програми розвитку малого підприємництва в м. Котовську

Щомісячно до 10 числа

Волощук Н.В..

68

Звіт відстеження результативності регуляторних актів м. Котовськ

щоквартально

Устінова О.В.

Волощук Н.В.

69

Відповіді на депутатські запити

По мірі надходження

Устінова О.В.

Воло щук Н.В.

Власова О.С.

69

Контроль за надходженням оренди землі від юридичних та фізичних осіб

Щомісячно

Власова О С.

70

Облік надходжень коштів та касових видатків на поточних рахунках розпорядників коштів (книга 1)

На протязі   року

Карлашевич А. І.

Смоляр К О

71

Здійснювати прийняття звітів від бюджетних організацій та установ міста про виробничі видатки

Щомісячно

Карлашевич А. І.

Смоляр К О

72

Розробка особових рахунків (казначейських виписок) по міському бюджету, складання ордерів

Щоквартально

Карлашевич А. І.

Смоляр КО

73

Звірка додатку 34 із казначейства з надходженнями

по випискам

По датам

Карлашевич А.І.

Смоляр КО

74

Проведення контролю за поверненням та переміщенням коштів по податкам та зборам міського бюджету ,згідно висновкам ОДПІ

Щомісячно

Карлашевич А.І.

Смоляр КО

75

Підшивка поточних документів по міському бюджету

Щомісячно

Карлашевич А.І.

76

Вивчення нормативних та інструктивних документів

Щомісячно

Карлашевич А.І.

Смоляр К,О.

77

Проведення перевірок бюджетних установ

По надходженню запитів

Карлашевич А.І.

78

Надання пояснювальної записки до звіту про кредиторську та дебіторську заборгованості установ які фінансуються з міського бюджету

Щомісячно до 10 числа

Карлашевич А.І.

79

Відкриття ( закриття) доходно-видаткових рахунків в установах банків ,органах Державного казначейства

щоденно

Карлашевич А.І

80

Надання консультацій бюджетним установам з питань бухгалтерського обліку та звітності

До 3 числа щомісяця

Карлашевич А.І.

Смоляр К.О.

81

Складання звіту про   землю       ( ОДПІ)

Щоквартально

Карлашевич А. І.

82

Підготовка і зведення актів по спожитим енергоносіям і надання їх до фінансового управління та повідомлення міськвиконкому після здачі до Обласне Фінансове управління

До 5 числа щомісячно

Карлашевич А.І.

83

Складання реєстрів по проведених взаємозаліків і надання їх до державного казначейства та УПСЗН

Щомісяця до 5 числа

Карлашевич А.І.

84

Складання реєстрів по нарахованих сум по пільгам, субсидіям до Обласного фінансового управління

Щомісяця до

5 числа

Карлашевич А. І.

85

Надання інформації про стан використання субвенцій з держбюджету до Облфінуправління

Щомісяця до 2 числа

Карлашевич А. І.

86

Надання інформації до ОблФУ про позики для міського бюджету із установ комерційних банків

Щомісяця до 3 числа

Карлашевич А. І.

87

Надання інформації до ОблФУ про розміщені кошти (депозити)   міського бюджету в установах комерційних банків

Щомісяця до 3 числа

Карлашевич А. І.

88

Складання звітності про використання коштів субвенцій з Державного бюджету України в органи Державного казначейства

Щомісячно до 5 числа

Карлашевич А. І.

89

Складання форм до   річного звіту та здача до   ОблФУ

В установлені сроки

Карлашевич А. І.

90

Проведення роботи по підготовці документів для оформлення кредиту з Державного бюджету України в органи Державного казначейства

По потребі на протязі року

Карлашевич А. І.

91

Складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (ОДПІ)

Щоквартально

Карлашевич А. І.

92

Надання інформації до ОблФУ про проведення казначейством платежів по зареєстрованим зобов»язанням бюджетних установ

Щомісяця

Карлашевич А. І.

 
Detect language » Russian
 

облік інформації управління

 

оновлено:26.11.2013р.