Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

infopodolsk@ukr.net Інформацію для розміщення на офіційному веб-порталі міської ради просимо надсилати за адресою:infopodolsk@ukr.net

Посадові обов'язки працівників управління культури міської ради

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

 

1. Загальні положення

 

1.1.    Найменування посади – начальник Управління культури Котовської міської ради.

1.2.    Відділ/підрозділ – управління культури

1.3.    Ким призначається, перемішається і зміщається посадова особа – головою міської ради, за погодженням заступника міського голови.

1.4.    Безпосередній керівник – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.5.    Безпосередні підлеглі – спеціалісти управління, згідно штатного розкладу.

1.6.    У своїй роботі посадова особа керується контрактом, цією посадовою інструкцією, положенням про роботу управління, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

1.7.    Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за фахом, стаж не менше 3-х років.

 

 

2. Обов’язки 

 

2.1. Перелік робочих завдань, що вирішуються.

   1. Розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мереж державних закладів культури.

   2. Організація матеріально-фінансового забезпечення закладів, підприємств і організацій культури, що

        належать до комунальної власності.

3.Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльності, виставок творів образотворчого та 

    декоративно-ужиткового мистецтва.

   4. Координація діяльності закладів культури, які розташовані на території міста.

 

2.2. Якість, обсяг і терміни виконання завдань – згідно типового положення управління культури та данної

       посадової інструкції.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – у встановленому порядку, згідно нормативних актів.

2.4. Порядок заміщення обов’язків тих, хто захворів / тих, хто відряджений – заміна призначається

       розпорядженням міського голови.

2.5. Робочий час, дотримання режиму праці – з 8.00 до 17.15, повний робочий день.

2.6. Використання службої оргтехніки, зв’язку, маеріалів – не використовується.

 

 

3.Права

 

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, підрозділу.

3.2. Представляти управління на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які проводяться керівництвом виконавчого комітету міської ради.

3.3. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання посадових обов’язків. 

3.4. Вимагати та якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов’язків.

 

4. Відповідальність.

 

4.1. За якість і своєчасне виконання обов’язків, покладених на особову особу цією посадовою інструкцією.

4.2. Несе персональну відповідальність за виконання та якість проведення загальноміських заходів.

4.3. Несе відповідальність за неналежне виконання посадових завдань, бездіяльність або невикористання

       наданих прав.

4.4. Несе відповідальність за неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок

       проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4.5. Несе відповідальність за належне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого

       самоврядування, дотримання обмежень, переданих законодавством про службу в органах місцевого

       самоврядування.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

 

1. Загальні положення

 

1.1.  Найменування посади – головний бухгалтер управління культури Котовської міської ради.

1.2.  Відділ/ Підрозділ – управління культури.

1.3.  Ким призначається, переміщається і зміщається посадова особа – головою міської ради, за погодженням заступника міського голови.

1.4.  Безпосередній керівник – начальник управління культури.

1.5.  Безпосередні підлеглі – відсутні.

1.6.  У своїй роботі посадова особа керується контрактом, цією посадовою інструкцією, положенням про роботу управління, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

1.7.  Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за фахом, стаж не менше 3-х років.

 

2. Обов’язки

 

2.1. Перелік робочих завдань, що вирішуються.

   1. Забезпечення суворого дотримання штатного, фінансової та касової дисципліни, правильного

       використання коштів за призначенням.

  1. Відповідальність за збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх до архіву.
  2. Ведення обліку матеріалів, основних засобів, малоцінного інвентаря.
  3. Відповідальність за ведення головної книги, облік касових, фактичних видатків та асигнувань з бюджету.

2.2. Якість, обсяг і терміни виконання завдань - згідно типового положення  управління культури та даної посадової інструкції.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – у встановленому порядку, згідно нормативних актів.

2.4. Порядок заміщення обов’язків тих, хто захворів / тих, хто  відряджений – заміна призначається

       розпорядженням міського голови.

2.5.   Робочий час, дотримання режиму праці – з 8.00 до 17.15. повний робочий день.

2.6.   Використання службової оргтехніки, зв’язку , матеріалів – не використовується. 

 

 

 

3. Права

 

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління культури, підрозділу.

3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

3.3. Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи.

 

4. Відповідальність.

 

4.1. За якість і своєчасне виконання обов’язків, покладених на особову особу цією посадовою інструкцією.

4.2. Несе  відповідальність за проведення інвентаризації.

4.3.  Несе відповідальність за якість і своєчасне виконання покладених на нього обов’язків.

4.4. Несе відповідальність за нерозповсюдження даних, складаючих комерційну таємницю установи.

4.5. Несе відповідальність за належне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого

       самоврядування, та дотримання обмежень, передбачених законодавством про службу в органах

        місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ.

 

1. Загальні положення

 

4.1.  Найменування посади – головний спеціаліст управління культури Котовської міської ради.

4.2.  Відділ/ Підрозділ – управління культури.

4.3.  Ким призначається, переміщається і зміщається посадова особа – головою міської ради, за погодженням заступника міського голови.

4.4.  Безпосередній керівник – начальник управління культури.

4.5.  Безпосередні підлеглі – відсутні.

4.6.  У своїй роботі посадова особа керується контрактом, цією посадовою інструкцією, положенням про роботу управління, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

4.7.  Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за фахом, стаж не менше 3-х років.

 

 

 

                                                                            2. Обов’язки.

 

2.1. Перелік робочих питань, що вирішуються.

    1.  Забезпечення суворого дотримання виконавчої дисципліни.

    2. Відповідальність за своєчасне надання щомісячної та щоквартальної інформації.

    3. Належне ведення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

    4. Відповідальність за збереження документації, оформлення та передача її до архіву.

 

2.2. Якість, обсяг і терміни виконання завдання – згідно типового положення Управління культури та даної посадової інструкції.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – у встановленому порядку, згідно нормативних актів.

2.4. Порядок заміщення обов’язків тих, хто захворів / тих, хто відряджений – заміна призначається розпорядженням міського голови.

2.5. Робочий час, дотримання режиму праці – з 8.00 до 17.15, повний робочий день.

2.6. Використання службової оргтехніки зв’язку, матеріалів -  не використовується.

 

 

                                                                                 3. Права

 

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, підрозділу.

3.2. За дорученням керівництва представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Брати участь у здійсненні контролю ( перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством.

3.4. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання посадових обов’язків.

 

 

4. Відповідальність.

 

4.1. За якість і своєчасне виконання обов’язків, покладених на особову особу цією посадовою інструкцією.

4.2. Несе персональну відповідальність за виконання та якість проведення загальноміських заходів.

4.3. Несе відповідальність за неналежне виконання посадових завдань, бездіяльність або невикористання

       наданих прав.

4.4. Несе відповідальність за неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок

       проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4.5. Несе відповідальність за належне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого

       самоврядування, дотримання обмежень, переданих законодавством про службу в органах місцевого

       самоврядування.