Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у відділі освіти Котовської міської ради

1. Особові справи працівників.

2. Трудові книжки.

3. Накази по особовому складу.

4.Матеріали засідань атестаційної комісії відділу освіти.

5. Акти розслідувань нещасних випадків.

6. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності відділу освіти.

7. Штатні розписи установ та закладів освіти.

8. Тарифікаційні списки.

9. Відомості про заробітну плату.

10. Господарські договори.

11. Документація щодо проведення відділом освіти конкурсних торгів.

12.Матеріали нагородження педагогічних працівників.

13.Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів.

14. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності відділу освіти або здійсненням контрольних, наглядових функцій відділу освіти, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

15.Матеріали службових розслідувань.

16.Відомості, зібрані в процесі професійної діяльності, та які не містять державної таємниці але відносяться до інформації про особу.

17. Документи відділу освіти, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

18. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування.

 
Detect language » Russian