Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Організаційна структура,основні завдання,основні функції відділу освіти Котовської міської ради відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень

 

викачати та переглянути

 

оновлено:25.11.2013р.

 

Основні завдання Управління:

·         Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

·         Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

·         Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

·         Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державних стандартів загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

·         Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти.

·         Координація діяльності освітніх закладів міста

·         Сприяння розвитку самоврядування в закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

·         Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

·         Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в закладів світи міста.

·         Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу

·         Здійснення міжнародного співробітництва.