Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

Список інформацій, якою володіє розпорядник

            1.Відділ освіти Котовської міської ради є розпорядником інформації:

- яка отримана або створена в процесі здійснення відділом освіти своїх повноважень та яка перебуває у володінні відділу освіти ( відповідно до номенклатури справ);

- яка отримана або створена під час забезпечення діяльності відділу освіти та перебуває у володінні відділу освіти ( відповідно до номенклатури справ).

            2. Відділ освіти не є розпорядником інформації на запити на інформацію:

- стосовно інформації інших державних органів України, громадських та політичних організацій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

1. Інформація про мережу навчальних закладів міста

 

Заклад

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Адреса закладу

Телефон

Дошкільні навчальні заклади

Дошкільний навчальний заклад №1

Огородник Світлана Вікторівна

вул. 50 років Жовтня,107

2-25-03

Дошкільний навчальний заклад №2

Ілляшенко Наталія Юріївна

проспект Перемоги,6

2-37-17

Дошкільний навчальний заклад №3

Чернолуцька Тетяна Іванівна

проспект Перемоги,4

2-22-29

Дошкільний навчальний заклад №4

Фабіжевська Марина Іванівна

проспект Котовського,7

7-34-75

Дошкільний навчальний заклад №5

Присяжна Ксенія Борисівна

вул.Бочковича,101

5-51-50

Дошкільний навчальний заклад №6

Гарматюк Алла

Федорівна

вул.Дзержинського,96

2-48-16

Дошкільний навчальний заклад №7

Волошина Тетяна Петрівна

вул.Котовського,43

2-63-93

Дошкільний навчальний заклад №8

Рудольф Лідія Іванівна

вул.Самборського,529

2-89-69

Дошкільний навчальний заклад №10

Леонова Катерина Михайлівна

вул.Ткаченка,77а

2-34-76

Дошкільний навчальний заклад №11

Шмідт Лариса Анатоліївна

вул.Комсомольська,166

2-46-88

Дошкільний навчальний заклад №13

Мельниченко Олександра Семенівна

проспект Перемоги,24

2-44-89

Дошкільний навчальний заклад №14

Гличко Тамара Шотовна

проспект Перемоги,26

2-46-12

Загальноосвітні навчальні заклади

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Ларіонова Олена Петрівна

вул.Леніна,4

дир. 2-12-03

уч.2-13-54

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Лісняк Віра Василівна

вул.Леніна,3

дир. 2-12-97,

уч.2-56-84,

   2-22-54

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Бондаренко Тетяна Вікторівна

вул.Луначарського,63

дир. 2-48-76,

уч.2-83-01

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Ківенко Олексій Борисович

вул.Заслонова,14

дир. 2-54-61,

уч.7-31-43

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Лайтан Антоніна Василівна

вул.Старого Борисова,2

дир. 2-53-64,

уч.2-25-54

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Ковтуняк Віктор Федорович

вул.Заслонова,48

дир.7-34-97,

уч.7-34-20

Котовський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа 1 ступеня - гімназія"

Лайтан Анатолій Петрович

Проспект Котовського,39

дир. 2-35-19

уч. 2-55-92

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8

Платон Людмила Алімовна

вул.Гагаріна,113

5-58-47

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

Сопінська Галина Тимофіївна

Пр.Перемоги,9а

дир.2-39-87

прийм.2-37-83

Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів

Прохоренкова Тетяна Миколаївна

вул.Заслонова,14

7-37-20

Позашкільні навчальні заклади

Центр дитячої творчості

Ткач Тетяна Миколаївна

вул. К.Цеткін,2

2-46-21

Дитячо – юнацька спортивна школа

Леонов Віталій Анатолійович

провулок Спортивний,1

2-17-85

Станція юних натуралістів

Роскола Ніна Федорівна

вул. 50 років Жовтня,192

2-15-03

Станція юних техніків

Гульма нова Олена Володимирівна

вул. 50 років Жовтня,192

2-15-54


 

2. Документи відділу освіти

 

 

Індекс справи

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

01-01

Положення про міський відділ освіти

01-02

План відділу освіти на рік

01-03

Мережа закладів освіти

01-04

Протоколи засідань колегій відділу освіти

01-05

Матеріали колегій відділу освіти

01-06

Протоколи нарад керівників закладів освіти

01-07

Матеріали нарад керівників закладів освіти

01-08

Книга реєстрації наказів по особовому складу

01-09

Книга наказів по особовому складу

01-10

Книга реєстрації наказів з основної діяльності

01-11

Книга наказів з основної діяльності

01-12

Рішення, розпорядження місцевих органів ради

01-13

Накази обласного управління освіти і науки

01-14

Листування з обласним управлінням освіти і науки

01-15

Листування з обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання

01-16

Листування з обласним інститутом удосконалення вчителів

01-17

Листування з міськвиконкомом

01-18

Листування з РЦОЯО

01-19

Листування з відділами та установами м.Котовська

01-20

Журнал реєстрації звернень громадян.

01-21

Матеріали розгляду звернень

01-22

Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації

01-23

Особові справи педпрацівників закладів освіти

01-24

Звітність з кадрових питань

01-25

Книга руху трудових книжок

01-26

Книга руху працівників

01-27

Трудові книжки

01-28

Особові картки

01-29

Книга обліку бланків суворої звітності

01-30

Матеріали щодо замовлення бланків суворої звітності

01-31

Списки педагогічних працівників

01-32

Кадровий резерв

01-33

Журнал видачі посвідчень про відрядження

01-34

Журнал видачі направлень в дошкільні навчальні заклади

01-35

Статистичні дані про мережу і кон­тин­гент учнів (вихованців) шкіл міста, дошкільних та позашкільних закладів.

01-36

Листування, довідки, висновки, доповідні записки, пропозиції (резерв кадрів, видача дублікатів документів про освіту; матеріали організації і проведення ЗНО, всеобуч, ЦО, охорона праці та техніка безпеки, організація індивідуального навчання, матеріали щодо закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, матеріали щодо результатів навчальних досягнень учнів закладів освіти міста, обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, правопорушення та злочинність, щодо запобігання дитячому травматизму; матеріали щодо роботи з профілактики наркоманії, СНІДУ, організації та проведення заходів під час шкільних канікул, оздоровлення, харчування, фізичне виховання, спорт, допризовна підготовка юнаків,     військово-патріотичне виховання ; документи та матеріали з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та ін.)

01-37

Списки мікрорайонів

01-38

Матеріали атестації педпрацівників

01-39

Матеріали атестаційних експертиз закладів освіти

01-40

Акти перевірки готовності шкіл до нового навчального року

02-01

Кошториси витрат відділу освіти

02-02

Річні фінансові звіти

02-03

Квартальні фінансові звіти

02-04

Місячні фінансові звіти

02-05

Журнал-головна

02-06

Акти документальної ревізії

02-07

Авансові звіти

02-08

Меморіальні ордери з додатками

02-09

Вiдомостi нарахування зарплати

02-10

Особисті розрахунки по заробітній платі

02-11

Матеріали щодо роботи комітету конкурсних торгів відділу освіти (річний план закупівель, книга протоколів тендерного комітету, журнал реєстрації протоколів, матеріали щодо організації закупівель)

02-12

Тарифікаційні списки

02-13

Книги обліку матерiалiв

02-14

Зворотні відомості

02-15

Табелі обліку робочого часу співробітників

02-16

Матеріали щодо виконання бюджету (касові, фактичні витрати, кредиторська заборгованість)

02-17

Документи та матеріали щодо залучення і використання позабюджетних коштів

02-18

Штатні розписи

02-19

Зводи штатних розкладів

02-20

Матеріали щодо складання та планування бюджетного року

02-21

Рішення, інші розпорядчі документи щодо мережі, штатів, бюджету, функціонування закладів освіти

02-22

Показники мережі закладів освіти

02-23

Інформації, довідки з питань фінансово-господарської діяльності закладів освіти міста

02-24

Довідки та реєстри щодо зміни асигнувань закладів освіти міської мережі, відділу освіти

02-25

Інструкції, накази, постанови, рекомендації щодо оплати праці працівників закладів освіти, складання штатних розписів

03-01

Інвентарна книга обліку матеріалів бібліотеки і книга сумарного обліку бібліотечного фонду

03-02

Картотеки обліку періодичних видань

03-03

Картотека формулярів виданих книг

03-04

Книга протоколів методичної ради

03-05

Матеріали засідань методичної ради

03-06

Матеріали міських методичних об’єднань

03-07

Матеріали, щодо проведення організаційно-методичних заходів

03-08

Матеріали щодо роботи з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів

03-09

Матеріали щодо проведення учнівських  олімпіад

03-10

Матеріали щодо організації та проведення конкурсу «Вчитель року»

04-01

Протоколи засідань комісії. Матеріали до них

04-02

Журнал постанови працівників на облік щодо санаторно-курортного лікування

04-03

Матеріали щодо постанови працівників на облік щодо санаторно-курортного лікування

 

 

оновлено 09.10. 2014р.

ОБЛІК ІНФОРМАЦІЇ