Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

У К Р А Ї Н А

КОТОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про подовження терміну дії договорів

резервування, укладення договорів резервування,

припинення дії договорів резервування,

поновлення договорів оренди землі,

надання та вилучення земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, відповідно до ст. ст. 12, 78, 92,93, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 141 Земельного кодексу України, ст. 16, 33 Закону України «Про оренду землі», рішення міської ради № 208-1V від 09.03.2005 року, ст. 13 Закону України «Про основи містобудування», на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розділу ХІІІ Податкового кодексу, керуючись п.п. 34 п. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Котовська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Подовжити на 1 рік термін дії договору на резервування (користування) місця розташування об’єкту:

1.1. Площею ********, на якій розташоване незавершене будівництво магазину фізичної особи ********, яка мешкає: Котовський р-н, ********.

1.1.1. Надати фізичній особі ********, яка мешкає: Котовський р-н, ********, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ********за адресою: ********, для розміщення та експлуатації незавершеного будівництва магазину у короткострокову оренду терміном на 5(пґять) років.

1.1.2. Зобов’язати фізичну особу ********протягом двох місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

1.2. Площею ****************, на якій розташовані нежитлові приміщення ********, юридична адреса: ********, для завершення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ********у короткострокову оренду терміном на 5 (п'ять) років.

1.3. Площею ********, на якій розташовані нежитлові приміщення підприємців: ********, який мешкає: ******** та ********, яка мешкає: ******** для завершення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ********у короткострокову оренду терміном на 5 (п'ять) років.

1.4. Площею ******** по ********, на якій розташований магазин по продажу ювелірних виробів підприємця ******** яка мешкає: ********, для завершення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** у короткострокову оренду терміном на 5 (п'ять) років.

1.5. Площею ******** по ******** на якій розташований ганок магазину промтоварів з аптечним кіоском підприємця ********, яка мешкає: ******** для завершення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** у короткострокову оренду терміном на 5 (п'ять) років.

1.6. Площею ******** біля входу в проминок, яка надана для тимчасового розміщення торгівельних лотків та майданчика для виносної торгівлі підприємців: ******** який мешкає: ********., яка мешкає: ******** яка мешкає: ********., яка мешкає: ******** яка мешкає: ******** яка мешкає: ******** для завершення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** у короткострокову оренду терміном на 5 (п'ять) років.

2. Вилучити з землекористування у зв’язку з добровільною письмовою відмовою ******** юридична адреса: ******** частину земельної ділянки площею ******** яка не використовується за цільовим призначенням та зарахувати її до земель запасу міськземфонду. Залишити в землекористуванні ******** земельну ділянку площею ********для розміщення та експлуатації магазину.

2.1. Укласти договір резервування (користування) місця розташування об’єкту терміном на 1 рік з ******** ********, юридична адреса: ******** на земельну ділянку площею ******** по ********, на якій розташований магазин.

2.2. Надати ******** юридична адреса ******** дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** за адресою ******** для розміщення та експлуатації магазину у короткострокову оренду терміном на 5(пґять) років .

2.3. Зобов’язати ******** протягом двох місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду до закінчення терміну дії договору на резервування (користування) місця розташування об’єкту.

2.4. Скасувати договір резервування (користування) місця розташування об’єкту від 16.06.2010р. №115, укладений на підставі рішення Котовської міської ради від 26.05.2010р. №536-V на земельну ділянку площею ******** яка надана для розміщення та експлуатації магазину по ********

3. Надати підприємцю ********, який мешкає: ******** земельну ділянку площею ******** по ********з урахуванням уточнюючої геодезичної зйомки для розміщення нежитлової будівлі (адміністративна будівля літ. «А», погріб літ. «а», вхід до підвалів літ. «а1», ганок літ. «а3»), що належить йому на праві приватної власності (рішення суду справа 2-378/2009 від 08.02.2011 року).

3.1. Укласти договір на резервування (користування) місця розташування об’єкту терміном на 1 рік з підприємцем ********який мешкає: ********на земельну ділянку площею ********по ********, для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі (адміністративна будівля літ. «А», погріб літ. «а», вхід до підвалів літ. «а1», ганок літ. «а3»).

3.2. Надати підприємцю ********, який мешкає по ********, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** по ******** для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі (адміністративна будівля літ. «А», погріб літ. «а», вхід до підвалів літ. «а1», ганок літ. «а3») у короткострокову оренду терміном на 5(п’ять) років.

3.3. Зобов’язати ******** протягом 2 місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

3.4. П.п.2.2-2.2.2. рішення Котовської міської ради від 14.04.2011р. №67-VI вважати такими, що втратили чинність в зв’язку зі зміною площі на підставі уточнюючої геодезичної зйомки.

3.5. Скасувати договір резервування (користування) місця розташування об’єкту від 28.04.2011 р. №75, укладений на підставі рішення Котовської міської ради від 14.04.2011 №67-V на земельну ділянку площею 0,0133 га, яка надавалася для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі ********11-д ФО-П ********

4. Надати підприємцю ********, яка мешкає за адресою: ********земельну ділянку площею ******** по ********з урахуванням уточнюючої геодезичної зйомки для розміщення нежитлової будівлі (будівля мийки автомашин літ. «А1», погріб літ. «а2», ганок літ. «а3») що належить їй на праві приватної власності (рішення суду справа 2-378/2009 від 08.02.2011 року).

4.1. Укласти договір на резервування (користування) місця розташування об’єкту терміном на 1 рік з підприємцем ******** яка мешкає за адресою: ******** на земельну ділянку площею ********по ******** для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі (будівля мийки автомашин літ. «А1», погріб літ. «а2», ганок літ. «а3»).

4.2. Надати підприємцю ******** яка мешкає за адресою: ******** дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ******** по ******** для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі (будівля мийки автомашин літ. «А1», погріб літ. «а2», ганок літ. «а3») у короткострокову оренду терміном на 5(п’ять) років.

4.3. Зобов’язати ФО-П ******** протягом 2 місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

4.4. П.п.2.3-2.3.2. рішення Котовської міської ради від 14.04.2011р. №67-VI вважати такими, що втратили чинність в зв’язку зі зміною площі на підставі уточнюючої геодезичної зйомки.

4.5. Скасувати договір резервування (користування) місця розташування об’єкту від 28.04.2011 р. №76, укладений на підставі рішення Котовської міської ради від 14.04.2011 №67-V на земельну ділянку площею******** яка надавалася для розміщення та експлуатації нежитлової будівлі по ******** ФО-П ********

5. Укласти договір на резервування (користування) місця розташування об’єкту терміном на 1 рік з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі директора філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса» Омельченка Андрія Івановича, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, на земельну ділянку площею 399м2 для розміщення та експлуатації адмінбудівлі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса» по пров. Ст. Борисова, 1.

5.1. Надати Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі директора філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса» Омельченка Андрія Івановича, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0399га для розміщення та експлуатації адмінбудівлі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса» по пров. Ст. Борисова, 1 у короткострокову оренду терміном на 5(п’ять) років.

5.2. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі директора філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса» Омельченка Андрія Івановича протягом двох місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

5.3. Скасувати договір резервування (користування) місця розташування об’єкту від 10.05.2011 р. №89, укладений на підставі рішення Котовської міської ради від 14.04.2011 №67-V на земельну ділянку площею 0,0399 га, яка надана для розміщення та експлуатації адмінбудівлі по пров. Ст. Борисова,1, в зв’язку з припиненням діяльності філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Котовськ Одеської області» шляхом реорганізації у Котовське безбалансове відділення з підпорядкуванням філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса».

6. Землекористувачам, зазначеним у пунктах 1-6 цього рішення, встановити плату за резервування (користування) місця розташування земельної ділянки у розмірі троєкратного земельного податку за один квадратний метр на рік з моменту прийняття цього рішення до укладання договору оренди землі. Документи на право землекористування, які передбачені Земельним Кодексом України, оформити в установленому законом порядку.

7.1. Укласти договір на резервування (користування) місця розташування об’єкту терміном на 1 рік з підприємцем ********, яка мешкає по вул. ******** на земельну ділянку площею ******** по вул. ******** на якій розташований магазин, вилучивши ії з присадибної ділянки по вул. ********, яка перебуває у власності ********.(Державний акт на право власності Серія **************** від ********)

7.2. Надати підприємцю ********яка мешкає по вул. ******** дозвіл на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею ******** для розміщення та експлуатації магазину за адресою вул. ********, що є частиною земельної ділянки площею ******** для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка перебуває у її власності за адресою вул. ********

7.3. Зобов’язати ******** протягом двох місяців укласти договір з ліцензованою організацією на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення частини земельної ділянки.

7.4. Встановити плату за користування земельною ділянкою у розмірі земельного податку, що визначається розділом ХІІІ Податкового кодексу України. Документи на право землекористування, які передбачені Земельним Кодексом України, оформити в установленому законом порядку.

8. Поновити договір оренди землі між Котовською міською радою та фізичною особою –підприємцем:

8.1. ********від 10.11.2005 року, що зареєстрований в Котовському міському відділі Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» 01.12.2005 р. за № 00009 , на земельну ділянку площею ********за адресою: м. Котовськ, ********для розміщення та експлуатації магазину.

8.2. ******** від 10.11.2005 року, що зареєстрований в Котовському міському відділі Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» 01.12.2005 р. за № 00010 , на земельну ділянку площею ********за адресою: м. Котовськ, ********для розміщення та експлуатації магазину.

8.3. ********від 07.08.2006 року, що зареєстрований в Котовському міському відділі Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» 04.09.2006 р. за № 00004 , на земельну ділянку площею ********за адресою: м. Котовськ, ******** для розміщення та експлуатації торгівельного павільйону.

8.4. ********від 07.08.2006 року, що зареєстрований в Котовському міському відділі Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» 04.09.2006 р. за № 00003 , на земельну ділянку площею ********за адресою: м. Котовськ, ********для розміщення та експлуатації магазину.

8.5. П. 8 «Строк дії договору» у договорах оренди землі №00009 та №00010 від 01.12.2005 року, №00003 та №00004 від 04.09.2006р. викласти в наступній редакції:

«Договір укладено на 49(сорок дев’ять) років. Після зазначеного строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».

8.6. Зобов’язати фізичних осіб-підприємців, зазначених в п.п. 8.1.-8.4. цього рішення, замовити на протязі двох місяців в ліцензованій землевпорядній організації оформлення документації щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та провести її державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства.

9. Надати в користування на підставі уточнюючої геодезичної зйомки та наданих заяв:

9.1. ********земельну ділянку площею ********по вул. ******** (свідоцтво про право власності на житло №********у тому числі: ********- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та********- для ведення особистого селянського господарства.

9.2. ******** ********земельну ділянку площею ********по ******** (договір дарування житлового будинку нотаріально зареєстрований ********) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

9.3. ********земельну ділянку площею ******** за адресою: ******** гараж №Б6 (договір купівлі–продажу ********.) для будівництва індивідуального гаражу.

9.4. ********земельну ділянку площею ******** за адресою: ********гараж №Б13 (договір купівлі–продажу ********для будівництва індивідуального гаражу.

9.5. ******** земельну ділянку площею ********по ******** (договір купівлі-продажу нерухомого майна №93к, зареєстрований на Одеській товарній біржі 06.08.1999р.) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

9.6. ********земельну ділянку площею ********по вул. ******** (договір купівлі-продажу житлового будинку ********) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

9.7. ******** земельну ділянку площею ******** згідно розподілом присадибної ділянки за рішенням суду справа №********. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: вул. ********

9.8. ********земельну ділянку площею ******** (свідоцтва на право на спадщину за законом ********.) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. ********

9.9. ********земельну ділянку площею ******** по вул. ******** (договір купівлі-продажу домоволодіння ********та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд.

9.11. ******** земельну ділянку площею ******** по вул. ******** (договір дарування житлового будинку ******** будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд.

9.12. ******** земельну ділянку площею ******** по пров. ******** (свідоцтво на право на спадщину за заповітом на майно ********) для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд.

9.13. ******** земельну ділянку площею ********по вул. ******** (свідоцтво на право на спадщину за законом на майно ********), у тому числі: ********- для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, ********– для ведення особистого селянського господарства.

9.14. ********додатково земельну ділянку площею ********. Загальна площа ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд складає ********

9.15. ******** додатково земельну ділянку площею ********по вул. ********для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Загальна площа земельної ділянки складає ********

9.16. ******** додатково земельну ділянку площею ********по ********для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Загальна площа земельної ділянки складає ********

9.17. ******** додатково земельну ділянку ********по вул. ********для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Загальна площа земельної ділянки складає ********

9.18. ********додатково земельну ділянку площею********по вул. ********. Загальна площа ділянки складає ********

9.19. ********додатково земельну ділянку площею ******** по ********для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Загальна площа земельної ділянки складає ********

Встановити площу земельної ділянки:

- ********для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд по ********

- ********для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд по ********

9.20. ********додатково земельну ділянку площею ******** по ******** для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Загальна площа земельної ділянки складає ********

Встановити площу земельної ділянки:

******** для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд за адресою: ********

- ******** для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд по ********.

9.21. ********додатково земельну ділянку площею ********по ********Загальна площа ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд складає ********

9.22. ******** земельну ділянку площею ******** за адресою: ******** (рішення суду Справа №********) для будівництва індивідуального гаражу.

9.23. ********земельну ділянку площею ******** за адресою: вул. ******** (рішення суду Справа №********) для будівництва індивідуального гаражу.

9.24. ******** земельну ділянку площею ******** по вул. ******** (рішення суду Справа №********.), у тому числі: ******** - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ********- для ведення особистого селянського господарства.

9.25. ********додатково земельну ділянку площею******** по ********

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

10. Вилучити з користування на підставі уточнюючої геодезичної зйомки та наданих заяв:

10.1. У ********земельну ділянку площею ********по вул. ********Загальна площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, що залишилася складає ********

10.2. У ********земельну ділянку площею ********по пров. ********Загальна площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, що залишилася складає ********

10.3. У ********земельну ділянку площею ********по вул. ********Загальна площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, що залишилася складає ********

10.4. У ********земельну ділянку площею ******** по вул. ********Загальна площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, що залишилася складає ********

10.5. У********ділянку площею ********по ********Загальна площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, що залишилася складає ********

11. Землекористувачам, зазначеним у пунктах 9,10 цього рішення, встановити плату за користування земельними ділянками у розмірі, що визначається розділом ХІІІ Податкового кодексу України. Документи на право землекористування, які передбачені Земельним Кодексом України, оформити в установленому законом порядку.

12. Землекористувачам в місячний термін з моменту прийняття цього рішення надати державній податковій інспекції податкову декларацію на поточний рік.

13. Землекористувачам замовити на протязі двох місяців проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в ліцензованій землевпорядній організації. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по будівництву, житлово-комунальному господарству, благоустрою, екології та земельним відносинам (Кашульський В.П.).

Міський голова А. П. ІВАНОВ

29.06.2011 р.

№ 93-VІ.

******** - інформація з обмеженим доступом – інформація про особу, обмеження встановлені відповідно до ст. 6,7,10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»», ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», згоди про поширення інформації від осіб немає.

Розпорядник інформації: Котовська міська рада, Обертайло П.Г. – секретар міської ради

Оприлюднив: Лютенко П.В. – начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації, тел.: 2-49-12

Дата оприлюднення: 05.07.2011 р.

Дата оновлення: -----------------------

Назва документа: Рішення Котовської міської ради «Про внесення змін та доповнень, скасування рішень виконавчого комітету та Котовської міської ради»

Дата створення: 29.06.2011 р.

Дата надходження: -------------

Джерело інформації (автор, підрозділ): Обертайло П.Г. – секретар міської ради

Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом: ст. 6,7,10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»», ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних».

Строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом: за згодою осіб.

Галузь: Місцеве самоврядування.

Ключові слова: «Про внесення змін»

Тип, носій: Текстовий документ

Вид: Рішення Котовської міської ради

Проекти рішень: ----------------------------

Форма та місце зберігання документа: Друкований документ, загальний відділ міської ради, тел.: 2-53-68.